palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Stockholmi Ifjúsági Víz Díj 2013

Az 1997-ben alapított Stockholmi Ifjúsági Víz Díj (Stockholm Junior Water Prize, SJWP) egyike a legismertebb nemzetközi ifjúsági díjaknak a vízügy területén. Ezen a különleges, magas színvonalú versenyen, ami része az évente megrendezett Víz Világhétnek, hatalmas megtiszteltetés részt venni. Védnöke Viktória, a svéd koronahercegnő, aki találkozik a döntő résztvevőivel és személyesen adja át a győztesnek járó díjat. Továbbá, nem utolsó sorban, a nyertes jutalomként 5000 dollárt és egy kristályszobrot kap. A stockholmi döntőben az egyes országok versenyének első helyezettje indulhat. A pályaművek olyan helyi, regionális, országos vagy globális témával foglalkozhatnak, melyeknek környezetvédelmi, tudományos, társadalmi, vagy műszaki jelentőségük van. A verseny angol nyelven zajlik. Világszerte minden évben több ezer, 15-20 év közötti, középiskolai tanulmányokat folytató fiatal vesz részt ebben a vetélkedőben. Az esemény egyúttal kiváló eszköze a víz-, illetve a környezet védelmére, a környezettudatosságra irányuló figyelem felkeltésének.

A nemzetközi verseny honlapja: www.siwi.org/stockholmjuniorwaterprize

A hazai verseny

Magyarország versenyzője első ízben 2013-ban szerepelhet a Stockholm Junior Water Prize döntőjében. A hazai versenyt a GWP Magyarország Közhasznú Alapítvány szervezi, számos partnerszervezet segítségével és támogatásával. Védnöke Kovács Péter, vízügyért felelős helyettes államtitkár, Vidékfejlesztési Minisztérium.

Nevezni regisztrációval, valamint az angol nyelvű pályamű és a nevezési lap beküldésével lehet.

A jelentkezési határidő 2013. április 15.

A pályaművek olyan helyi, regionális, országos vagy globális témával foglalkozhatnak, melyeknek környezetvédelmi, tudományos, társadalmi, vagy műszaki jelentőségük van.

Nevezni egyénileg, vagy maximum háromfős csapattal lehet.

A hazai döntő megrendezésére 2013. június 1-jén kerül sor. A nyertes (csapat) képviseli Magyarországot a szeptember első hetében, Stockholmban a Víz Világhét során megrendezendő kerülő nemzetközi döntőn. Költségeit a versenyszervezők fedezik. A részvétel egyben a nyertes kötelezettsége is.

Versenykiírás

Résztvevők

 • A versenyben 15-20 év közötti, középiskolás fiatalok vehetnek részt egyedül, vagy egy maximum háromfős csapatot alkotva.
 • A pályázó diákoknak legkésőbb 2013. AUGUSZTUS 31-ig be kell tölteniük a 15. életévüket, illetve csak 2013. SZEPTEMBER 6. után töltetik be a 21. életévüket.
 • A diák nem lehet felsőfokú oktatási intézmény hallgatója, kivéve, ha 2013 őszén kezdi meg felsőfokú tanulmányait. Ellenkező esetben kizárják a versenyből.

A pályamű

A legfeljebb 20 oldalból álló pályamű a vízminőség-javítás, a vízkészlet-gazdálkodás, a vízvédelem, a víz- és szennyvíztisztítás, valamint az oktatás vagy a víz társadalmi vonatkozásainak bemutatása révén járuljon hozzá az élet minőségének javulásához. A pályamű célszerűen alkalmazzon kutatási megközelítést tudományosan elfogadott vizsgálati módszerekkel, kísérletekkel, megfigyeléssel (monitoring) és ellenőrzéssel, valamint az eredmények értékelésével és ismertetésével, továbbá tartalmazzon statisztikai elemzést is. Az elméleti és a gyakorlati eredmények egyaránt szerepelhetnek a munkában.
A feltöltendő fájl mérete legfeljebb 2MB lehet. A 20 oldalas pályamű mutassa be a célkitűzést, az alkalmazott módszert, valamint az eredményt és a következtetést.

Formai követelmények

A dolgozatot kérjük 12-es nagyságú Times New Roman betűkkel, másfeles sortávolsággal, és mindenhol 2 cm-es margóval szerkeszteni.
A 20 oldalnak tartalmaznia kell a következőket:

 • címlap: mely magában foglalja a verseny nevét („Stockholm Junior Water Prize – Hungarian competition, 2013”); a pályamű címét; a szerző(k) nevét és iskoláját.
 • tartalomjegyzék
 • egy hosszabb összefoglaló, amely maximum egy oldal lehet, és a hazai versenykiadványba kerül.
 • egy rövid és egy hosszabb összefoglaló:
 • a rövid összefoglaló (500-700 karakter szóközökkel), közérthető módon magyarázza meg, miről szól a projekt. Ez a szöveg a nemzetközi döntőbe jutottakat bemutató katalógusban jelenik majd meg.
 • a hosszabb összefoglaló maximum egy oldal lehet, és a hazai versenykiadványba kerül.
 • illusztrációk
 • rövidítések listája
 • hivatkozások listája
 • mellékletek
 • nyilatkozat (angolul)
 • nyilatkozat a munka lefolyásáról: annak a leírása, hogyan folyt a munka és milyen segítséget kapott a pályázó tanárától, szüleitől, másoktól (max. 500 karakter).
 • esetleges mellékletek
 • rövid bemutatkozás: (legfeljebb fél oldal) a szerző(k) érdeklődési köréről, továbbtanulási terveiről stb. A rövid összefoglaló, a nyilatkozat és a bemutatkozás kerülhet egy oldalra. (A nyilatkozat és a bemutatkozás kerülhet egy oldalra.)
 • oldalszámozás: arab számokkal történik. A címlap számít első oldalnak, de erre nem kerül szám. A tartalomjegyzéktől (2. oldal) kezdve viszont folyamatosan kerüljenek az oldalszámok a lapok jobb alsó sarkába.
 • A pályázat elkészítésének javasolt lépései

  Témaválasztás

  A téma lehet egy vízhez (folyóhoz, tóhoz, felszín alatti vízhez) kötődő vizsgálat, de szólhat a vízellátásról, szennyvíztisztításról, az árvíz, vagy az aszály kérdéséről is. Lehet helyi, országos, vagy nemzetközi jellegű. Érdemes körülnézni, számos téma adódhat a környezetünkben, olyat érdemes választani, ami érdekli a pályázót, megragadja figyelmét, amivel kapcsolatban úgy érzi, eredményt tud elérni.

  Hipotézis felállítása, a megválaszolásra váró kérdés feltevése
  A hipotézis egy olyan feltevés, feltételezés, ami a megfigyelt tényeket jól magyarázza, de még hiányzik a bizonyítása.. (Hipotézisre vagyunk utalva, amíg meg nem leljük a döntő bizonyítékot).

  A kutatással kapcsolatos háttér információk
  Ez fontos része minden munkának. Meg kell ismerni, milyen eredmények születtek korábban a témában és felmérni, milyen mértékben segíti ez a munkánkat.

  Kísérletezés, monitoring (megfigyelés), további kutatás
  A szerepet játszó tényezők megváltoznak egy kísérlet végrehajtása során. Ezek az ún. változók. Ez az a terület, ahol a leginkább szükség lehet tanári segítségre, és ugyanez vonatkozik a megfigyelésre, monitoringra is.

  Az eredmények elemzése, értékelése
  Kérjük, hogy a feldolgozott adatokból készítsenek elemezést, amelynek illusztrálásához ábrák és grafikonok kitűnő segítséget nyújthatnak. Ezt követően vizsgálják meg, hogy a várt eredményt sikerült-e elérni, és vonják le a következtetéseket.

  A pályamű megírása
  Az elvégzett vizsgálatok, kísérletetek leírása, az eredmények bemutatása és értékelése, végül a következtetések és ajánlások megfogalmazása. Itt áll össze egésszé a befektetett munka.

  Bírálati szempontok

  1. A téma fontossága a tudomány, a környezet, illetve a társadalom szempontjából:

  • a vízi környezet fontos kérdésével foglalkozik a munka?
  • szakmailag fontos a pályamű?  alap-, vagy alkalmazott kutatás, az eredmények alkalmazhatók a gyakorlatban?
  • hozzájárul a munka a környezet, vagy az életminőség javulásához?
  • javasol a pályamű innovatív megoldást egy megoldatlan problémára?
  • növeli a vízzel kapcsolatos tudatosságot?
  • integrál-e a munka környezeti és társadalmi kérdéseket?

  2. Kreativitás:

  • problémafelvetés,
  • megoldás,
  • az adatok elemzése,
  • kísérletek, vizsgálatok,
  • mediáció (egyeztetés), illetve az érintett felek informálása a problémáról.

  3. Módszer:

  • érhető el eredmény az elképzelés alapján?
  • megfelelő-e a probléma-meghatározás?
  • hogyan történt a kérdés lehatárolása?
  • a munka megtervezése megfelel ennek?
  • elegendő az információ mennyisége a következtetések levonására?
  • figyelembe vették az adatok félreértelmezésének lehetőségét?
  • vannak további kérdésfelvetések vagy javaslatok a kutatás folytatására?

  4. A téma ismerete: 

  • a diák ismeri-e a téma szakirodalmát, ill. kutatási eredményeit?
  • milyen forrásokra támaszkodott a diák a munka elkészítésénél?
  • megfelelőek a hivatkozások? valóban tanulmányozta a diák ezeket?
  • milyen mértékben vizsgálta a diák a népszerű tudományos irodalmat?
  • megfelelően ismeri a szerző az általa választott témát?
  • ismeri a szerző a folyamatban lévő kutatásokat és a szakterület szóhasználatát?
  • ismeri-e a szerző az alternatív megoldásokat?

  5. Gyakorlati tapasztalat:

  • a diák maga készítette a bemutatóanyagot?
  • ő végezte el a méréseket?
  • milyen segítséget kapott tanároktól, szülőktől, másoktól?
  • használta-e a diák az iskolában rendelkezésre álló anyagokat?
  • mennyire használt rendelkezésre álló technikákat?

  6. A szöveges anyag és a bemutatás:

  • megfelelő és informatív módon mutatja-e be a diák a munkáját (írásban, szóban, illetve grafikusan)?
  • a pályamű felépítése,
  • a szöveg, az illusztrációk, az ábrák és a nyelvezet,
  • a poszter vizuális megjelenése, egyéni jellege,
  • a poszter és a szöveges anyag kapcsolata.

  Határidők

  • Nevezési határidő: 2013. április 15.
  • A döntőbe jutott csapatok kiértesítése: 2013. május 8.
  • Hazai döntő: 2013. június 1.
  • Nemzetközi döntő: 2013. augusztus 31. – szeptember 5.

  További információ: 

  Nevezni a versenyre a jelen weboldalon keresztül 2013. április 15-ig lehet, a jelentkezési lap kitöltésével és a pályamű beküldésével.

  Kapcsolat

  A verseny lebonyolítója: GWP Magyarország Alapítvány (1119 Budapest, Etele út 59-61.)
  Esetleges kérdéseiket az info@ifivizdij.hu e-mail címen várjuk.

  Forrás: Stockholmi Ifjúsági Víz Díj 2013 ; http://www.siwi.org/

   

  Az 1997-ben alapított Stockholmi Ifjúsági Víz Díj (Stockholm Junior Water Prize, SJWP) egyike a legismertebb nemzetközi ifjúsági díjaknak a vízügy területén. Ezen a különleges, magas színvonalú versenyen, ami része az évente megrendezett Víz Világhétnek, hatalmas megtiszteltetés részt venni. Védnöke Viktória, a svéd koronahercegnő, aki találkozik a döntő résztvevőivel és személyesen adja át a győztesnek járó díjat. Továbbá, nem utolsó sorban, a nyertes jutalomként 5000 dollárt és egy kristályszobrot kap. A stockholmi döntőben az egyes országok versenyének első helyezettje indulhat. A pályaművek olyan helyi, regionális, országos vagy globális témával foglalkozhatnak, melyeknek környezetvédelmi, tudományos, társadalmi, vagy műszaki jelentőségük van. A verseny angol nyelven zajlik. Világszerte minden évben több ezer, 15-20 év közötti, középiskolai tanulmányokat folytató fiatal vesz részt ebben a vetélkedőben. Az esemény egyúttal kiváló eszköze a víz-, illetve a környezet védelmére, a környezettudatosságra irányuló figyelem felkeltésének.

  A nemzetközi verseny honlapja:
  www.siwi.org/stockholmjuniorwaterprize

  A hazai verseny

  Magyarország versenyzője első ízben 2013-ban szerepelhet a Stockholm Junior Water Prize döntőjében. A hazai versenyt a GWP Magyarország Közhasznú Alapítvány szervezi, számos partnerszervezet segítségével és támogatásával. Védnöke Kovács Péter, vízügyért felelős helyettes államtitkár, Vidékfejlesztési Minisztérium.
  Nevezni a jelen honlapon keresztül történő regisztrációval, valamint az angol nyelvű pályamű és a nevezési lap beküldésével lehet. A jelentkezési határidő 2013. április 15. A pályaművek olyan helyi, regionális, országos vagy globális témával foglalkozhatnak, melyeknek környezetvédelmi, tudományos, társadalmi, vagy műszaki jelentőségük van. Nevezni egyénileg, vagy maximum háromfős csapattal lehet. Részletes szabályzat  a Versenykiírás menüpont alatt található.
  A hazai döntő megrendezésére 2013. június 1-jén kerül sor. A nyertes (csapat) képviseli Magyarországot a szeptember első hetében, Stockholmban a Víz Világhét során megrendezendő kerülő nemzetközi döntőn. Költségeit a versenyszervezők fedezik. A részvétel egyben a nyertes kötelezettsége is.

   

  Versenykiírás

  Résztvevők

  A versenyben 15-20 év közötti, középiskolás fiatalok vehetnek részt egyedül, vagy egy maximum háromfős csapatot alkotva.
  A pályázó diákoknak legkésőbb 2013. AUGUSZTUS 31-ig be kell tölteniük a 15. életévüket, illetve csak 2013. SZEPTEMBER 6. után töltetik be a 21. életévüket. A diák nem lehet felsőfokú oktatási intézmény hallgatója, kivéve, ha 2013 őszén kezdi meg felsőfokú tanulmányait. Ellenkező esetben kizárják a versenyből.

  A hazai verseny

  A magyarországi versenyt a GWP Magyarország Közhasznú Alapítvány szervezi számos partnerszervezet segítségével és támogatásával. Védnöke Kovács Péter, a vízügyért felelős helyettes államtitkár, Vidékfejlesztési Minisztérium.
  Jelentkezni a „Nevezés” menüpont alatt történő adatlap kitöltésével, valamint az angol nyelvű pályamű beküldésével lehet. A jelentkezési határidő 2013. április 15.
  A döntőben a (maximum) 8 legjobb csapat vetélkedhet, akiket a zsűri 2013. május 8-ig jelöl ki. A zsűri tagjai a vízügy hazai szaktekintélyei lesznek. A résztvevők feladata, hogy felkészüljenek a megmérettetésre és egy, a pályaművet bemutató posztert (A1) készítsenek. A döntőbe jutott vidéki csapatok utazási támogatást kapnak.
  A hazai döntő megrendezésére 2013. június 1-jén kerül sor. Ekkor a csapatok 10-15 percben, angol nyelven ismertetik a pályázatukat és válaszolnak a zsűri kérdéseire.

  Az értékeléskor a bírálók együttesen veszik figyelembe az írásos anyagot és a szóbeli bemutatót.

  A győztes képviseli Magyarországot a szeptember első hetében, Stockholmban a Víz Világhét során megrendezésre kerülő nemzetközi döntőn. A kiutazást és a helyszíni költségeket a szervezők fedezik. A nyertes ugyanakkor kötelezettséget vállal a stockholmi döntőben történő részvételre. A döntő dobogós helyezettjei díjat és féléves National Geographic előfizetést, a további résztvevők emléklapot kapnak. A döntős pályázatok alapján kiadvány készül.

  A pályamű

  A legfeljebb 20 oldalból álló pályamű a vízminőség-javítás, a vízkészlet-gazdálkodás, a vízvédelem, a víz- és szennyvíztisztítás, valamint az oktatás vagy a víz társadalmi vonatkozásainak bemutatása révén járuljon hozzá az élet minőségének javulásához. A pályamű célszerűen alkalmazzon kutatási megközelítést tudományosan elfogadott vizsgálati módszerekkel, kísérletekkel, megfigyeléssel (monitoring) és ellenőrzéssel, valamint az eredmények értékelésével és ismertetésével, továbbá tartalmazzon statisztikai elemzést is. Az elméleti és a gyakorlati eredmények egyaránt szerepelhetnek a munkában.
  A feltöltendő fájl mérete legfeljebb 2MB lehet. A 20 oldalas pályamű mutassa be a célkitűzést, az alkalmazott módszert, valamint az eredményt és a következtetést.

  Formai követelmények

  A dolgozatot kérjük 12-es nagyságú Times New Roman betűkkel, másfeles sortávolsággal, és mindenhol 2 cm-es margóval szerkeszteni.
  A 20 oldalnak tartalmaznia kell a következőket:

  • címlap: mely magában foglalja a verseny nevét („Stockholm Junior Water Prize – Hungarian competition, 2013”); a pályamű címét; a szerző(k) nevét és iskoláját.
  • tartalomjegyzék
  • egy hosszabb összefoglaló, amely maximum egy oldal lehet, és a hazai versenykiadványba kerül.
  • egy rövid és egy hosszabb összefoglaló:
  • a rövid összefoglaló (500-700 karakter szóközökkel), közérthető módon magyarázza meg, miről szól a projekt. Ez a szöveg a nemzetközi döntőbe jutottakat bemutató katalógusban jelenik majd meg.
  • a hosszabb összefoglaló maximum egy oldal lehet, és a hazai versenykiadványba kerül.
 • illusztrációk
 • rövidítések listája
 • hivatkozások listája
 • mellékletek
 • nyilatkozat (angolul)
 • nyilatkozat a munka lefolyásáról: annak a leírása, hogyan folyt a munka és milyen segítséget kapott a pályázó tanárától, szüleitől, másoktól (max. 500 karakter).
 • esetleges mellékletek
 • rövid bemutatkozás: (legfeljebb fél oldal) a szerző(k) érdeklődési köréről, továbbtanulási terveiről stb. A rövid összefoglaló, a nyilatkozat és a bemutatkozás kerülhet egy oldalra. (A nyilatkozat és a bemutatkozás kerülhet egy oldalra.)
 • oldalszámozás: arab számokkal történik. A címlap számít első oldalnak, de erre nem kerül szám. A tartalomjegyzéktől (2. oldal) kezdve viszont folyamatosan kerüljenek az oldalszámok a lapok jobb alsó sarkába.
 • További részletek a formai követelményekről elérhetőek a Letölthető menüpontban.

  A pályázat elkészítésének javasolt lépései

  Témaválasztás

  A téma lehet egy vízhez (folyóhoz, tóhoz, felszín alatti vízhez) kötődő vizsgálat, de szólhat a vízellátásról, szennyvíztisztításról, az árvíz, vagy az aszály kérdéséről is. Lehet helyi, országos, vagy nemzetközi jellegű. Érdemes körülnézni, számos téma adódhat a környezetünkben, olyat érdemes választani, ami érdekli a pályázót, megragadja figyelmét, amivel kapcsolatban úgy érzi, eredményt tud elérni.

  Hipotézis felállítása, a megválaszolásra váró kérdés feltevése
  A hipotézis egy olyan feltevés, feltételezés, ami a megfigyelt tényeket jól magyarázza, de még hiányzik a bizonyítása.. (Hipotézisre vagyunk utalva, amíg meg nem leljük a döntő bizonyítékot).

  A kutatással kapcsolatos háttér információk
  Ez fontos része minden munkának. Meg kell ismerni, milyen eredmények születtek korábban a témában és felmérni, milyen mértékben segíti ez a munkánkat.

  Kísérletezés, monitoring (megfigyelés), további kutatás
  A szerepet játszó tényezők megváltoznak egy kísérlet végrehajtása során. Ezek az ún. változók. Ez az a terület, ahol a leginkább szükség lehet tanári segítségre, és ugyanez vonatkozik a megfigyelésre, monitoringra is.

  Az eredmények elemzése, értékelése
  Kérjük, hogy a feldolgozott adatokból készítsenek elemezést, amelynek illusztrálásához ábrák és grafikonok kitűnő segítséget nyújthatnak. Ezt követően vizsgálják meg, hogy a várt eredményt sikerült-e elérni, és vonják le a következtetéseket.

  A pályamű megírása
  Az elvégzett vizsgálatok, kísérletetek leírása, az eredmények bemutatása és értékelése, végül a következtetések és ajánlások megfogalmazása. Itt áll össze egésszé a befektetett munka.

  Bírálati szempontok

  1. A téma fontossága a tudomány, a környezet, illetve a társadalom szempontjából:

  • a vízi környezet fontos kérdésével foglalkozik a munka?
  • szakmailag fontos a pályamű?  alap-, vagy alkalmazott kutatás, az eredmények alkalmazhatók a gyakorlatban?
  • hozzájárul a munka a környezet, vagy az életminőség javulásához?
  • javasol a pályamű innovatív megoldást egy megoldatlan problémára?
  • növeli a vízzel kapcsolatos tudatosságot?
  • integrál-e a munka környezeti és társadalmi kérdéseket?

  2. Kreativitás:

  • problémafelvetés,
  • megoldás,
  • az adatok elemzése,
  • kísérletek, vizsgálatok,
  • mediáció (egyeztetés), illetve az érintett felek informálása a problémáról.

  3. Módszer:

  • érhető el eredmény az elképzelés alapján?
  • megfelelő-e a probléma-meghatározás?
  • hogyan történt a kérdés lehatárolása?
  • a munka megtervezése megfelel ennek?
  • elegendő az információ mennyisége a következtetések levonására?
  • figyelembe vették az adatok félreértelmezésének lehetőségét?
  • vannak további kérdésfelvetések vagy javaslatok a kutatás folytatására?

  4. A téma ismerete: 

  • a diák ismeri-e a téma szakirodalmát, ill. kutatási eredményeit?
  • milyen forrásokra támaszkodott a diák a munka elkészítésénél?
  • megfelelőek a hivatkozások? valóban tanulmányozta a diák ezeket?
  • milyen mértékben vizsgálta a diák a népszerű tudományos irodalmat?
  • megfelelően ismeri a szerző az általa választott témát?
  • ismeri a szerző a folyamatban lévő kutatásokat és a szakterület szóhasználatát?
  • ismeri-e a szerző az alternatív megoldásokat?

  5. Gyakorlati tapasztalat:

  • a diák maga készítette a bemutatóanyagot?
  • ő végezte el a méréseket?
  • milyen segítséget kapott tanároktól, szülőktől, másoktól?
  • használta-e a diák az iskolában rendelkezésre álló anyagokat?
  • mennyire használt rendelkezésre álló technikákat?

  6. A szöveges anyag és a bemutatás:

  • megfelelő és informatív módon mutatja-e be a diák a munkáját (írásban, szóban, illetve grafikusan)?
  • a pályamű felépítése,
  • a szöveg, az illusztrációk, az ábrák és a nyelvezet,
  • a poszter vizuális megjelenése, egyéni jellege,
  • a poszter és a szöveges anyag kapcsolata.

  Határidők

  Nevezési határidő
  2013. április 15.

  A döntőbe jutott csapatok kiértesítése
  2013. május 8.

  Hazai döntő
  2013. június 1.

  Nemzetközi döntő
  2013. augusztus 31. – szeptember 5.

   

  További információ

  Nevezni a versenyre a jelen weboldalon keresztül 2013. április 15-ig lehet, a jelentkezési lap kitöltésével és a pályamű beküldésével.

   

  Kapcsolat

  A verseny lebonyolítója: GWP Magyarország Alapítvány (1119 Budapest, Etele út 59-61.)
  Esetleges kérdéseiket az info@ifivizdij.hu e-mail címen várjuk.
  További információ: info@ifivizdij.hu