palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szülőföldünk honismereti, helytörténeti és néprajzi pályázat 2009

Győr-Moson-Sopron megyei Önkormányzat pályázatokA Szülőföldünk Győr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesület, az egyesületben társult és működő szervezetek és intézmények, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat „Szülőföldünk”címmel, három témakörben pályázatot hirdet, immár 34. alkalommal: LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!

  1. helytörténeti pályázatot: az új és legújabbkori történet köréből,
  2. néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázatot,
  3. valamint helytörténeti és néprajzi fotópályázatot.

A pályázatok egymástól függetlenek, azokon bárki részt vehet, aki a megyében lakik, tanul vagy dolgozik, innen származott el, és pályamunkája Győr-Moson-Sopron megye egészével, vagy részegységével valamely módon összefügg.

Az első két tárgykörben hirdetett pályázat országos pályázatokhoz csatlakozik, a kiírástól függően 2010-re, illetve 2011-re. Az országos pályázaton a megyei megmérettetésben is részt vett pályamunkák általában sikerrel szerepelnek.

Az első két tárgykörben általános iskolás korosztálynak, (14 éves korig), ifjúsági (18 éves korig) és felnőtt korosztálynak hirdetjük meg a pályázatot, – természetesen külön, korosztályi kategóriákban kezelve. Itt jegyezzük meg, hogy egyesületünk az idei évben is, és most a 44. alkalommal, külön ifjúsági pályázatot hirdetett meg a megyei Kisfaludy-Napok 2009. keretében. Az itt arany és ezüst fokozatot elért pályamunkák, mintegy második lépcsőben, automatikusan részt vesznek pályázatunkon.

Nem pályázhatnak múzeumok, tudományos intézetek történész munkatársai, és olyan kutatók, akik hivatásszerűen foglalkoznak gyűjtéssel vagy történeti kutatómunkával. Szintén nem vehetnek részt az országos vagy más megyei pályázatokon díjnyertes alkotások, valamint nyomtatásban megjelent, illetve kiadás alatt álló munkák.

A pályamunka minimális terjedelme 20-25 gépelt oldal – ifjúsági munkáknál 10 – vagy ennek megfelelő oldalszámú kézirat, illetve számítógépes szedés. A pályázatokat dokumentálni kell a felhasznált források jegyzékével és hivatkozási jegyzetekkel.

Egy pályázó vagy pályázó közösség több pályamunkát is benyújthat, több témakörben is pályázhat.

Beadási határidő. 2009. június 15.

Eredményhirdetés: 2009. augusztus 13-án, a Szent István napi ünnepség keretében (A Kisalföld, illetve a megyei médiumok közlik a pontos helyet és időpontot, – egyesületünk meghívóján túl is.)

A jeligés pályázatokat a Szülőföldünk Győr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesület címére kell beküldeni: 9021 Győr, Arany János u. 28-32. Telefon 96/324-481, 618-805. A pályamunkákhoz mellékelni kell a pályázó vagy pályázó közösség nevét, pontos lakcímét, telefonszámát tartalmazó lezárt borítékot, – amelyre a jeligét és a pályázó vagy pályázó közösség életkorát is fel kell írni.

A pályázatokat minden témakörben két azonos tartalmú és kiállítású példányban kell a megadott határidőre beküldeni, kivéve a fotópályázatot, amelyet 1 példányban kell beadni.

A díjazott és dicséretben részesült munkákat a megyei közgyűjteményekben helyezzük el, illetve továbbítjuk az országos pályázatokra, – kezelésük a szerzői jogok tiszteletben tartásával történik.

A pályázati kiírásának nem megfelelő dolgozatokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

A Szülőföldünk Egyesület a tárgykörök formai, tartalmi különbségeiből adódó speciális tudnivalókról – a kiemelten kezelt témákról felvilágosítást, információt kérhetnek minden szerdán 10-től 12-ig, és 15-től 16 óráig, az alábbi telefonszámokon: 96/324-481; 96/522-260

Módszertani segítséget pedig a megyei és városi közgyűjtemények – könyvtárak, levéltárak, múzeumok adnak, nyitvatartási idejükben.

A pályadíjak előreláthatóan, sajnos maradnak az eddigi szinten, azaz 5.000-10.000,- Ft között, korosztálytól függően, de egyesületünk számít több, támogatást nyújtó alapítvány és kulturális, gazdasági szervezet segítségére, amely lehetővé tenné a pályadíjak emelését.