palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TÁMOP-3.2.1.B-09/1 KMR Új tanulási formák és rendszerek–Digitális Középiskola program

A pályázat célkitűzése olyan tanulást támogató új, fenntartható megoldás elterjesztésére irányul, amely korábban nem volt jelen a közoktatás intézményeiben. Cél, hogy az egyes intézményekben történő felhasználása egyrészt csökkentse a tanulási kudarcokat, a tanulók lemorzsolódását, másrészt képessé tegye az egyes intézményeket (és pedagógusaikat) arra, hogy a tanulás világától már eltávolodott tanulókat újból sikeresen be tudják vonni az oktatásba.


Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 54 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2010.01.11.
Beadási határidő:     2010.02.26.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Támogatás célja: A pályázat célkitűzése olyan tanulást támogató új, fenntartható megoldás elterjesztésére irányul, amely korábban nem volt jelen a közoktatás intézményeiben. Cél, hogy az egyes intézményekben történő felhasználása egyrészt csökkentse a tanulási kudarcokat, a tanulók lemorzsolódását, másrészt képessé tegye az egyes intézményeket (és pedagógusaikat) arra, hogy a tanulás világától már eltávolodott tanulókat újból sikeresen be tudják vonni az oktatásba.

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény A) 20. § (1) bekezdésében meghatározottak közül az alábbi nevelési-,oktatási intézmények: gimnázium, szakközépiskola; B) 33. § (1) bekezdésében meghatározottak közül az alábbi többcélú intézmények: a) egységes iskola vagy összetett iskola, amennyiben az A) pontnak megfelelõ intézményegysége van; b) közös igazgatású közoktatási intézmény, amennyiben az A) pontnak megfelelõ intézményegysége van. A B) pontban felsorolt többcélú intézmények pályázása esetén egy intézményegységre vonatkozóan nyújtható be pályázat. Az A) és B) pontban nevesített intézmények fenntartói jóváhagyással pályázhatnak.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: – továbbképzésen való részvétel; Ezen képzéseknek a programban tanító pedagógusok felnőttoktatásban vagy távoktatásban felhasználható tanítás-módszertani továbbképzését, vagy informatikai továbbképzését kell biztosítaniuk, például ECDL tanfolyam, akkreditált továbbképzések infokommunikációs-technológiával (IKT), digitális tananyag szerkesztési (fejlesztési) kompetenciák növelése, illetve digitális táblával kapcsolatban (ez utóbbiban csak akkor, ha legalább egy, tulajdonában/rendelkezésében lévõ digitális tábla használatát a program számára lehetõvé teszi). A nem kötelezõ képzések csak az oktatáshoz szükséges mennyiségben végezhetõk el. A továbbképzéseken részt vehetnek a Digitális Középiskola intézményének irányításában részt vevõ intézményvezetõk, a Digitális Középiskolában oktató tanárok, a mentorálási tevékenységet végzõ mentorok.

Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 12 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 18 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 3 – 4

Elérhetőség

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Közreműködő szervezet:     Neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága
Tel.: 301-3200

Forrás: NFÜ