palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése

Megjelent a „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című (GINOP-7.1.9-17 kódszámú) felhívás a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására.

Kódszám: GINOP-7.1.9-17 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21,4 milliárd forint.

A cél a turisztikailag frekventált térségek fejlesztése, melynek révén megvalósulnak a hiánypótló térségi működést lehetővé tévő beruházások, ugyanakkor kiszűrhetők a párhuzamos fejlesztési elképzelések. A frekventált térségek esetén eddig nem valósult meg az integrált, koncentrált, állami szervezeti felelősség mellett történő turisztikai fejlesztés, elmaradt a fejlesztések összehangolása, azok szinergikus hatásainak kiaknázása, nem történt meg a turisztikailag frekventált térségek meghatározása, területének pontos lehatárolása sem.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21,4 milliárd Ft.

A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 5 000 000 000 Ft (ebben az esetben legalább 4 településen kell megvalósulnia a projektnek, ha nem világörökségi helyszín egyik település sem) ha egy településen valósul meg a fejlesztés, akkor 1 500 000 000 Ft lehet, világörökségi és világörökségi várományos helyszínen megvalósuló projektek esetében legfeljebb 3 000 000 000 Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 14-20 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 1. Kastélyok, várak, örökségvédelmi helyszínek fejlesztése, bemutatása (kizárólag állami tulajdonú, a nemzeti vagyontörvényben szereplő ingatlanok),
 2. Turisztikai kerékpárutak fejlesztése, (több megyét érintő hálózati fejlesztések, elsősorban Eurovelo, illetve ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakaszok),
 3. Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése (több megyét érintő hálózatok fejlesztése),
 4. Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése (kizárólag ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatala által nyilvántartásba vett gyógyhelyek)
 5. Egyházi kulturális örökség turisztikai célú fejlesztése (kizárólag több megyés hálózatban),
 6. Nemzeti parkok turisztikai fejlesztése, bemutatása,
 7. Világörökségi, illetve világörökségi várományos helyszínek területének fejlesztése, (magterület és védőzóna is, a kiemelkedő egyetemes értéknek megfelelően),
 8. Kulturális, gasztronómiai vonzerőkön alapuló térségi hálózatok kialakítása, meglévők fejlesztése megyéken átívelően (kizárólag több megyés hálózatban).

Támogatást igénylők köre
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Konzorcium vezetőként vagy konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
a) Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113 – kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)
b) Részvénytársaság GFO (114 – kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)
c) Központi költségvetési szerv (GFO 312)
d) Helyi önkormányzat (GFO 321)
e) Bevett egyház (GFO 551)
f) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
g) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
h) Egyházi szervezet (GFO 559)
i) Országos sportági Szakszövetség (GFO 515)
j) Egyéb sportszövetség (GFO 516)
k) Egyéb szövetségek (GFO 517)
l) Sportegyesület (GFO 521)
m) Egyéb egyesület (GFO 529);
n) Egyéb alapítvány (GFO 569)
o) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
p) Nonprofit részvénytársaság (573)
q) Állami vállalat (GFO)711.

Letölthető dokumentumok

Kiemelt turisztikai pályázat felhívás-701

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 02-ától 2018. november 15-éig folyamatosan lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. év június hó 30. nap 12:00 óra
 • 2017. év augusztus hó 10. nap 12:00 óra
 • 2017. év szeptember hó 15. nap 12:00 óra
 • 2017. év október hó 12. nap 12:00 óra
 • 2018. év január hó 15. nap 12:00 óra
 • 2018. év július hó 17. nap 12:00 óra
 • 2018. év november hó 15. nap 12:00 óra

A teljes pályázati kiírás elérhetősége:
Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése