palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogram – GOP-2014-4.3/B

szechenyi 2020Pályázat a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás keretében finanszírozott Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogramja közvetítőinek kiválasztására.

Kódszám: GOP-2014-4.3/B

Pályázat célja a korai (magvető és induló), illetve növekedési létszakaszban lévő, Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások tőkehelyzetének a Társaság, illetve magánbefektetők által létrehozott közös kockázati tőkealap befektetései útján történőjavítása, ezen belül is elsődlegesen a növekedési életszakaszban lévő, innovatív vállalkozások tartós forráshoz juttatása sikeres gazdálkodásuk elősegítése érdekében.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a jelen Közös Növekedési Alap Alprogram keretében a 2011-2015 évekre rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,7 milliárd Ft. Ezen keretösszegből a Közös Növekedési Alap Alprogram keretében a jelen pályázattal legalább egy Közös Növekedési Alap részére 2,7 milliárd Ft kerül odaítélésre.

Pályázók köre

Jogi forma: Jelen Pályázat alapján Közvetítőként járhatnak el a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI.. törvény (a továbbiakban: „Kbftv.”) 4.§ (1) bekezdés 60. pontja szerinti olyan kockázati tőkealap-kezelők, amelyek jogosultak kockázati tőkealap kezelésére Magyarország területén. A Pályázat benyújtásának feltétele, hogy a Pályázó kockázati tőkealap-kezelői engedéllyel rendelkezzen.

Székhely: A Pályázónak magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie, kivéve,amennyiben a külföldi székhelyű Pályázó a Magyarország területén kockázati tőkealapkezelésre határon átnyúló szolgáltatás keretében válik jogosulttá.

A Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek

A Közös Növekedési Alap Alprogram keretében a pályázatnyertes Közvetítők útján Támogatásra jogosultak a Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező, a 800/2008/EK rendelet mikro-, kis- és középvállalkozások,

(i) amelyek (illetve amelyek esetleges jogelődjei) a cégjegyzéki adatok alapján – az első befektetési döntés meghozatalához viszonyítva – legfeljebb öt naptári éven belül kerültek megalapításra, továbbá

(ii) amelyek, illetve amelyek Ellenőrző, illetve Ellenőrzött vállalkozásai, valamint amelyeknek az őket Ellenőrző vállalkozás Ellenőrzése alatt álló másik Ellenőrzött vállalkozásokkal együttesen számított konszolidált éves nettó árbevétele az első befektetési döntés meghozatalát megelőző egyetlen üzleti évben sem haladta meg az 5 (öt) milliárd forintot.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás 
Közvetítői Szerződés
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Pályázatok beadási határideje:
2014. október 27-én, hétfőn 9:00 és 12:00 óra között, személyesen (azaz a megadott címen történőfizikai beadással, ideértve a futárt is) nyújthatják be pályázataikat