palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Zöld forrás 2014 pályázat

mvh pályázatokMegjelent a Zöld forrás 2014 pályázat a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek részére, állami feladatok átvállalására, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében.

A Vidékfejlesztési Minisztérium meghírdette a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) számára nyilvános Pályázati Felhívását.

A pályázat forrás: A tervek szerint 70 000 000 Ft.

A pályázat nyílt.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

A Zöld Forrás pályázati programból támogatást a Magyarországon bejegyzett, főtevékenysége alapján környezet- és/vagy természetvédelmi célú, közhasznú fokozattal rendelkező, a 2011. évi CLXXV. törvény által civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület (egyéb alapítvány, egyéb egyesület) kaphat, amely 2013. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került, 2012-ben és 2013-ban környezetvédelmi vagy természetvédelmi tevékenységet folytatott, a 2012. évi közhasznúsági jelentését nyilvánosságra hozta, valamint saját maga képes a pályázati programjának lebonyolítására, koordinálására.

Civil társaság, párt, szakszervezet, biztosító egyesület, közalapítvány, nonprofit társaság, gazdasági társaság, köztestület, illetve közhasznú fokozattal nem rendelkező civil szervezet nem pályázhat.

Minden pályázó csak önállóan adhat be pályázatot. Egy pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot adhat be. Amennyiben többet nyújt be, az elsőként beküldöttet tekinti a VM érvényesnek.

A támogatási cél

A Zöld Forrásból a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek (alapítványok és egyesületek) által hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható állami feladatok támogathatók, amelyek a Nemzeti Környezetvédelmi Program alábbi célkitűzéseihez illeszkednek, azok teljesítését segítik.

  1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása
  2. Védett természeti értékek és erőforrások védelme
  3. Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása

Egy pályázaton belül egy célkitűzést kell megjelölni (több is teljesíthető, az NKP szerinti relevanciát a megjelölt összes célterületekre vizsgálja a Támogató).

Egy pályázatban legfeljebb három eltérő tevékenységtípust (pl. tanácsadás, élőhelyvédelem, kampány) lehet tervezni.

A támogatás intenzitása 100%. A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

 

A támogatás finanszírozási módja: egyösszegű előfinanszírozás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

Az igényelhető támogatás mértéke

A támogatási igény nem lehet kisebb 400.000 Ft-nál, továbbá 400.000 Ft-nál alacsonyabb támogatható összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.

Ha a pályázó szervezet elfogadott 2012. évi számviteli beszámolója szerint a szervezet

  • összes ráfordítása 2 millió Ft alatti, akkor legfeljebb 500.000 Ft támogatásra pályázhat, míg ha
  • összes ráfordítása 2 millió Ft-nál nagyobb, akkor legfeljebb ezen összes ráfordítása 25%-ának megfelelő összegű, de 2 millió forintot meg nem haladó támogatásra pályázhat.

Pályázati díj

A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.

Letölthető dokumentumok

zold forras 2014

A pályázatok benyújtása

Jelen pályázati felhívás teljes dokumentációja a Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos weboldaláról (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) is letölthető.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Tel: (1) 795-2530, vagy ugyanez a szám (30)-as előhívóval, e-mail: zoldforras@vm.gov.hu

A Projekt Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva, az előírt dokumentumok és elektronikus adathordozó csatolásával kell benyújtani. A pályázatot minden oldalán a képviseletre jogosult személy által cégszerűen aláírva, egy példányban, egy példány elektronikus melléklettel ellátva, postai úton kell benyújtani. Az elektronikus melléklet tartalmazza a papíralapú változat tartalmával – az aláírást kivéve – mindenben megegyező elektronikus Pályázati Adatlapot (Excel file-t) és összes mellékletét, a Pályázati Adatlap 8. fejezetében jelölt formában. Az adathordozó (CD vagy DVD) burkolatán szerepeljen a képviseletre jogosult személy aláírása. A könyvelt postai küldeményt a Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. címre kell postázni, a borítékon feltüntetve:Zöld Forrás 2014 pályázat. A papíralapú és az elektronikus változat megegyezőségéért a benyújtó felel, eltérés esetén az elektronikus változat tekintendő érvényesnek.

A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2013. december 20.

A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: 2014. január 23.  24:00 óra.