palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat cigány fiatalokat segítő projektekre

reformatusPályázat cigánygyerekek és fiatalok társadalmi beilleszkedését, felzárkózását és készségfejlesztését szolgáló projektekre (2014-2016).

 

A HEKS és a Magyarországi Református Egyház (MRE) megállapodásának (Országprogram 2013-2016) egyik fontos célja az MRE gyülekezetei cigány gyermekek és fiatalok között folyó szolgálatának támogatása.

A megállapodás értelmében a HEKS pályázatot hirdet meg olyan gyülekezeti projektek támogatására, melyek célja a hátrányos helyzetű, elsősorban cigánygyerekek és fiatalok életkészségének erősítése és képzésének segítése. A projektek működési költségének támogatása mellett a HEKS a Zsinati Hivatal Missziói Irodájával együttműködve a pályázó gyülekezetek számára folyamatos kísérést és képzési lehetőséget is biztosít.

Kik pályázhatnak? Kizárólag az MRE gyülekezetei pályázhatnak. A program 2016-ig max. tizenöt gyülekezetet kíván támogatni, amire a már támogatott projektek mellett a három évre 58 000 000 forint áll rendelkezésre.

A pályázat célja: A pályázat célja olyan tanoda-típusú és/vagy az életkészségek erősítését szolgáló programok támogatása, melyek a 0-18 éves hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű és elsősorban cigány gyermekek és fiatalok felzárkózását, társadalmi beilleszkedését és készségfejlesztését segítik.

A projektek jellege:

Pályázatot a következő tevékenységekre lehet benyújtani:

 • Az életkészségek erősítését és társadalmi hátrányok csökkentését célzó tevékenységek: pl. szabadidős tevékenységek, klubok, játszóházak, tanfolyamok, személyiség fejlesztés, támogató tevékenységek, kompetencia- és készségfejlesztő tevékenységek, identitáserősítő tevékenységek, stb.
 • Tanoda-típusú program a(z egyéni) tanulás előmozdítására: pl. tantárgyi felzárkózás segítése, kompetencia területek fejlesztése, tehetséggondozás, a továbbtanulás közvetlen támogatása, mentorálás, pályatanácsadás, az anyanyelv ápolására és megtartására irányuló tevékenységek, stb.
 • Ugyanazon gyülekezet egy pályázaton belül akár mindkét típusú tevékenységre is pályázhat.

Alapvető kiválasztási kritériumok

 • a cigány közösség és a gyülekezet meglévő erőforrásainak és lehetőségeinek mozgósítása
 • elkötelezett, a projektben önkéntesen szolgáló gyülekezeti tagok
 • a gyülekezet cigányok iránti érzékenyítése
 • együttműködésre való törekvés a helyi érintett szervekkel (együttműködési megállapodások benyújtásának lehetősége) és az MRE cigánymissziós hálózatával
 • legalább egy nyíltnap megszervezése, illetve tereplátogatási lehetőség biztosítása
 • a célcsoport társadalmi háttere, hite, vagy gyülekezeti taggá válási esélyei nem befolyásolják a kiválasztást
 • a szociális, vagy képzési tevékenység célja maga a tevékenység, és az nem csupán eszköz az evangélizációra

Képzés és partnerség:

 • A gyülekezeti munkatársak készségeinek fejlesztése céljából képzési lehetőségeket biztosítunk, amelyeken a részvétel ajánlott.
 • Elvárás, hogy a projektben résztvevő gyülekezetek legalább egy nyitott alkalmat tartsanak a látogatók és érdeklődő gyülekezetek számára.
 • A HEKS felajánlja a kapcsolatteremtést a partner gyülekezetek és potenciális svájci testvérgyülekezetek között a magyarországi és svájci református gyülekezetek közötti tapasztalatcsere céljából.

A támogatás összege:

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke három évre: minimum 4,5 millió forint, maximum 8 millió forint.

Letölthető dokumentumok

pályázati adatlap
Útmutató a jelentkezéshez

Beadási határidő, támogatási időszak:
A pályázatokat 2014 és 2016 között évente két határidővel, február 28-ig és július 31-ig lehet beküldeni. Hiánypótlásra a felkérés után 15 napig van lehetőség. A HEKS az adott projekt megítélése alapján 1-3 évre köt szerződést a pályázó gyülekezettel, úgy hogy a három évnél rövidebb időre szerződött projektek szerződéses idejét a projekt fejlődésétől függően 2016-al bezárólag évente meghosszabbíthatja. A támogatásról a HEKS a beadási határidőt követően 60 napon belül dönt.

Mellékletek:

 • Pályázati adatlap
 • Projektjavaslat
 • 3 éves projekt költségvetés
 • Első féléves ütemterv
 • Tanoda-típusú program esetében a programterv a tanulók egyéni fejlődési szükségletei alapján való meghatározása
 • Egyházkerületi ajánlás

A pályázat beadási címe:
Magyarországi Református Egyház, Missziói Iroda, Budapest 1146 Abonyi u. 21.
Illetve dienes.petra@reformatus.hu

További felvilágosítás és teljes pályázati anyag kérhető:
Dienes Petra MRE-HEKS projektkoordinátortól,
Mobil: 06-20-218-0624, e-mail: dienes.petra@reformatus.hu