palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tapasztalatcsere iskolák részére – Kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére irányuló EGT Alap pályázat

Norvég Alap pályázatokMegjelentek az EGT Alap Energiahatékonyság program területéhez tartozó a Kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére irányuló pályázati felhívások. Jelen pályázati felhívás a Klímaváltozás és megújuló energia tématerületen belül az  Energiahatékonyság  programterület  keretében  a  bilaterális  kapcsolatok erősítése céljából kerül meghirdetésre.

A pályázat kódja: HU-02-2013-B1

A kiírások célja a donor országok jó gyakorlatának megismerésén keresztül és a donor országbeli partnerek bekapcsolódása révén, az energiahatékonysági területen erősödjön a kedvezményezett és a donor országok közötti kapcsolat, a megismert jó gyakorlatokat a hazai pályázó szervezetek mindennapi működésükbe beépítsék, ezzel téve hatékonyabbá tevékenységüket a környezetvédelem és az energiahatékonysági szemléletformálás és oktatás területén.

Az energiahatékonysági szemléletformálás és oktatás területén belül kizárólag az alábbi  részterületeket  érintő,  a  donor  projekt  partner által  alkalmazott  jó gyakorlatok megismerésére lehet pályázni:
 • energiahatékonyság és megújuló energiák épületenergetikai alkalmazása,
 • energiahatékony épülethasználat
 • energiahatékony épületüzemeltetés
 • energiahatékonyság és egészség közös metszete az épületenergetika területén az alábbi épülettípusokhoz kapcsolódóan:
  • lakossági épületek,
  • iskola épületek.

A támogatás odaítélése során alkalmazott eljárás: nyílt, egyfordulós eljárás.

A pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag azon szervezetek pályázhatnak, amelyek a 2013. szeptember 30-án meghirdetett Energiahatékony iskolák fejlesztése c. (HU02-2013 jelű) pályázati felhívás keretében támogatást nyertek.

KSH szerinti gazdálkodási forma kód alapján:
 • 312, Központi költségvetési szerv
 • 321, Helyi önkormányzat
 • 322, Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 351, Országos nemzetiségi önkormányzat
 • 352, Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 382,  Költségvetési  rend  szerint  gazdálkodó,  önkormányzati  költségvetési  körbe tartozó szerv
 • 551, Egyház
 • 552, Egyházi intézmény
 • 555, Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy
 • 559, Egyéb egyházi szervezet
 • 563, Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 569, Egyéb alapítvány
Támogatható tevékenységek 
 1. Jó gyakorlatok megismerése, tapasztalatcsere
 2. Adaptáció, disszemináció
 3. Nyilvánosság
 Jelen pályázati kiírás keretében igényelhető támogatás maximális mértéke: 100%
A támogatás összege: Minimum  1.500  Euro  (425.100  Ft),  maximum  15.000  Euro  (4.251.000  Ft).  A  támogatás igénylése forintban történik.
Letölthető dokumentum
A  pályázat  benyújtásának  határideje  a  pályázati  felhívás  közzétételét  követő  min.  120. nap, jelen esetben 161. nap, azaz:
 • A  kitöltött  pályázati  űrlap  és  a  csatolandó  mellékeltek  elektronikus,  honlapon keresztül történő benyújtásnak határideje: 2013. május 30. 15 óra 59 perc
 • A postai úton beküldendő dokumentumok postára adásának legkésőbbi dátuma:2013. május 30. 23 óra 59 perc
Információ