tudományos pályázatok Archive

7. Ifjúsági Bolyai Pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdeti a 7. Ifjúsági Bolyai Pályázatot. A  meghirdetett pályázat a köznevelésben,  illetve a felsőoktatásban tanuló, a tudomány művelése iránt elkötelezett és meghatározott témában elmélyedni képes tehetséges tanulók és hallgatók támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.

OTKA-ETE cikkpályázat

Egyetlen nemzet sem fejlődhet saját tudományos kutatások nélkül. A kutatást minden fejlett állam támogatja. Mivel a költségvetés az adófizetők pénzéből gazdálkodik, fontos, hogy minél szélesebb nyilvánosság ismerje meg, milyen kutatásokra fordítják ezt a támogatást, s milyen eredmény várható azoktól. Ezért is nélkülözhetetlen, hogy a kutatók közreadják munkájuk eredményeit. Csak ettől remélhető, hogy az adófizetők és

Miként alakult az egyesített Németország képe külföldön? cikk- és esszéjellegű pályázat

Miként alakult az egyesített Németország képe külföldön? Ebben a témában először indít a “Németország Archívum” (DA) egy úgy nevezett Call for Articles-t.

Pályázat 2015. évi konferenciák rendezésére molekuláris biológia szakterületen

A European Science Foundation (ESF) pályázati felhívást tett közzé a molekuláris biológia szakterületen 2015. évben megrendezésre kerülő magasszintű tudományos-kutatási konferenciák megrendezésére. Az ESF és a European Molecular-Biology Organisation (EMBO)  közösen támogat multidiszciplináris konferenciákat annak érdekében, hogy a molekuláris biológia és egyéb kutatási szakterületek művelőinek legyen lehetőségük megismerni egymás kutatási területeit és hatékonyan hozzájáruljanak multidiszciplináris kutatási

Domus intézményi konferencia- és kiadvány támogatási pályázat

Az MTA pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2013. évi konferencia- és kiadvány támogatására. A program segíteni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.  

Svájci akadémiai csereprogramok, kutatási ösztöndíjak

A svájci Ösztöndíj Alap a magyar tudósok részére meghirdetett svájci akadémiai csereprogramok, kutatási ösztöndíjak (6-24 hónap) vagy rövid távú (5 nap) kutatási célú látogatások lebonyolítását támogatja. Az Alapot Magyarországon a Balassi Intézet kezeli.

Pályázat a XVIII. Országos tudományos és technikai diákalkotó kiállításra 2013

A TIT Kossuth Klub Egyesület és az Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány pályázatot hirdet 10-19 éves diákok számára természettudományi és műszaki tematikájú – elsősorban a megújuló energiákkal és a fenntarthatósággal kapcsolatos –, tetszőleges tárgyú, jellegű diákalkotások megvalósítására.

Fly Your Ideas vetélkedő

Az Airbus által kétévente megrendezett “Fly Your Ideas” vetélkedő, amelyet az UNESCO is támogat, az egész világ egyetemi ifjúságát célozza meg, hogy a saját ötleteikkel vegyenek részt a légi ipar fejlesztésében. Az idei vetélkedőn győztes csapat nem csupán a 30 ezer eurós fődíjat nyeri el, de egyhetes konzultációra fogadhatja egyetemén az Airbus Innovation Cell fejlesztőmérnökeit.

22. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny 2012/2013

Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1992. október 1. és 1999. augusztus 31. között született fiatal. Egyetemisták, főiskolások közül csak elsőévesek vehetnek részt a versenyen, akkor, ha a pályázati munkát az egyetem, főiskola megkezdése előtt elkezdték. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is, de az európai döntőn csak azok vehetnek részt, akik magyarországi iskolába járnak.

Magyarországi kutatói ösztöndíjak

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés i) pontja, valamint az akadémiai Alapszabály 5. § (1) és (2) bekezdése szerint a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) kapcsolatot tart a külföldön élő, magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot. Az Akadémia az

A tanyák értékei művészeti és kutatói pályázat

Pályázat a tanyák értékeiről egyetemistáknak és főiskolásoknak! Rohanj! Siess! Szaladj! Vagy állj meg egy pillanatra és lásd meg a szépet a csendben, a nyugalomban, lásd meg a szépet, a lehetőséget a tanyában! A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete – a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával – pályázatot hirdet nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók számára művészeti alkotások és

Goethe-Institut Interculture Award 2012 Sociology

A Goethe Intézet pályázatára ifjú szociológus kutatók nyújthatják be dolgozataikat.  Feltétel: pályázni német vagy angol nyelvű pályaművel lehet. Jelentkezési határidő: 2012. február 29. 

Külföldi Japanisztikai Kutatói Pályázat

Az egyéni ösztöndíjas pályázatok segítségével külföldi országok kiváló tudósai, kutatói számára nyílik lehetőség arra, hogy a témájukban kutatómunkát végezzenek Japánban.

Doktori és posztdoktori ösztöndíjak a francia atomenergia ügynökségnél

A francia kutatóintézet az atomenergiával és a hozzá kapcsolódó gyógyászati és élettudományi kutatásokkal foglalkozó intézmények között, közel 16 ezer főt foglalkoztatva, évente 3,3 MD eurós költségvetéssel.

Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány tudományos pályázat

Az idén első alkalommal hirdet pályázatot a Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány. Az alapítvány célja, olyan orvosok, vagy orvostanhallgatók díjazása, akik kimagasló szakmai tudásukkal, méltón viszik tovább Dr. Regöly-Mérei János munkásságát és ápolják emlékét. A pályázat díjazottjait anyagilag, erkölcsileg és szakmailag is támogatni kívánjuk.

UNESCO Young Professionals/Jeunes cadres pályázat 2011

Az UNESCO a tagállamok nemzeti bizottságainak közreműködésével pályázatot hirdet fiatal szakemberek számára UNESCO-nál végezhető egyéves szakmai gyakorlatra az alábbi feltételekkel:

Grand Prix Scientifique 2011

Grand Prix Scientifique 2011 a francia tudományos akadémia (Institut de France) pályázati felhívása. Az Institut de France “Lefoulon-Delalande” alapítványa 2002. óta minden évben meghirdeti a Grand Prix Scientifique-ot az élettan, biológia vagy szív- és érrendszeri orvosi területen legkiemelkedőbb eredményeket fölmutató pályázók számára.

Pályázat határon túli magyar nemzetiségű hallgatók számára kutatási szakkollégiumi tevékenységben való részvételre és tudományos publikáció elkészítésére

A Balassi Intézet pályázatot hírdet határon túli magyar nemzetiségű hallgatók számára kutatási szakkollégiumi tevékenységben való részvételre és tudományos publikáció elkészítésére a 2010/2011-es tanév őszi szemeszterében.

Verbális-irodalmi, publicisztikai-pályázat

Az írott(völgy)nosztalgia-A pályamunkák négy kategóriában nevezhetők; lehetnek hagyományos szépirodalmi (novella, vers), publicisztikai (esszé, kritika, interjú, riport), hétköznapi (blog, napló, sms), illetve tudományos alapossággal megírt (szakdolgozat, tanulmány) szövegek. A pályázat célja hogy a Résztvevők a Balaton-Felvidék hét völgyfalvának, egy nagy hagyománnyal rendelkező fesztivál helyszíneinek eseményeiről és történéseiről, múltjáról, jelenéről és jövőbeni mindennapjairól küldjenek be pályázatokat (filmeket,

Magyar-Szlovák TéT 2011-2012

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e) (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar – szlovák kormányközi TéT

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu