palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar-Szlovák TéT 2011-2012

nkth pályázatokA Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e) (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar – szlovák kormányközi TéT együttműködési program keretében történik

Program meghirdetése:
2010. június 09.
Végső beadási határidő: 2010. augusztus 09.

Támogatást kaphatnak: Költségvetési körbe tartozó szervezetek (kutatóintézetek, oktatási intézmények stb.), jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiségű non-profit szervezetek, akik a természet-, az orvos-, a mezőgazdasági és a műszaki tudományok területén tervezik az együttműködést.

Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban[1]

  • az a szervezet, amely csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
  • adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél) előirányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – neki felróható okból – maradéktalanul nem teljesítette;
  • a 60 napot meghaladó, lejárt köztartozás van;
  • az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél) előirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.

A pályázatokat legkésőbb 2010. augusztus 9-i feladási határidővel kérjük az alábbi címre postán beküldeni:

TéT Alapítvány
Budapest
Pf. 38 1255

A borítékra kérjük ráírni: Magyar-szlovákiai kétoldalú TéT pályázat

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás
Adatlap
Nyilatkozat
Magyar űrlap
Angol űrlap
Adatlap a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságához

A faxon beküldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni. A pályaműveket elektronikus formában (csatolt Word dokumentumként, egyetlen fájlba szerkesztve) az alábbi címre kérjük beküldeni (A Tárgy mezőbe szíveskedjenek beírni az „SK” szócskát):
bilat@tetalap.hu
Sandor.szigeti@nkth.gov.hu

Kapcsolat

Magyar kapcsolattartó:
Szigeti Sándor
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Tel: +36 1 484 2576
Fax: +36 1 266 0801
Budapest, Neumann J. u. 1/C
Postacím: Budapest, Pf. 506, 1519
Sandor.szigeti@nkth.gov.hu
www.nkth.gov.hu

Külföldi kapcsolattartó
Pavlína Emrichová
Department of Interantional Cooperation in reaearch and development
Division of Science and Technology
Ministry of Education of the Slovak Republic
+421-2-59 102 617
+421-2-59 102 620
Stromová 1
813 30 Bratislava
pavlina.emrichova@minedu.sk