palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A tanyák értékei művészeti és kutatói pályázat

Pályázat a tanyák értékeiről egyetemistáknak és főiskolásoknak! Rohanj! Siess! Szaladj! Vagy állj meg egy pillanatra és lásd meg a szépet a csendben, a nyugalomban, lásd meg a szépet, a lehetőséget a tanyában! A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete – a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával – pályázatot hirdet nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók számára művészeti alkotások és tudományos munkák készítésére.

A két kategória nyertes pályaművei pénzjutalomban részesülnek. A jutalmazására összesen 350 000 Ft áll rendelkezésünkre.

„A tanyák értékei”. Kíváncsian várjuk, hogy Neked mit jelentenek ezek, mit látsz meg közülük és hogyan tudod mindezt másoknak is megmutatni.

Szeretnél megörökíteni egy múló pillanatot, hangulatot vagy az alföldi tanyák átalakuló világát? Fesd meg, rajzold le, készíts róla fényképet, írd meg prózai vagy verses formában! Vagy inkább a tudományos igényű megközelítés foglalkoztat? Olvass, kutass, fogalmazd meg a tanyák jelenével vagy jövőjével, életlehetőségeivel kapcsolatos gondolataidat és jelentkezz bátran!

Pályázati témakörök: bármilyen irodalmi, művészeti alkotás, tudományos munka

A pályázók köre: nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók

A benyújtható pályázatok száma: Egy pályázó legfeljebb két pályamunkával vagy egy, egymáshoz szervesen kapcsolódó elemekből álló sorozattal nevezhet; ez esetben a sorozat elemeit a zsűri együttesen értékeli. Az érvényes pályázat feltétele a pályamű megfelelő formátumban való elküldése, illetve a pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és eljuttatása.

A pályázat benyújtásának feltételei: A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, visszafizetni. A pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenteni, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.

A pályázat benyújtásának módja:
Valamennyi pályaművet lezárt borítékban/csomagban lehet benyújtani, melyen szerepeljen a mű szerzője és címe! Kérjük, mellékeld a pályázati adatlapot is! Azonos pályázó különböző pályamunkáit külön borítékban/csomagban és adatlappal ellátva kell beadni! A sorozatként pályázott művek azonos borítékban/csomagban, és adatlappal pályázhatnak.
A pályázatokat személyesen vagy postai úton a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, 6000 Kecskemét, Ipoly utca 1/A I. emelet 117. címre kérjük elküldeni. Kérjük, a borítékra a feladó neve mellett azt is írják rá: „Tanyapályázat”.

A pályázat formai követelményei:

  • Irodalmi, művészeti alkotások. Az alkotásoknál formai megkötés nincs. A képzőművészeti, fotóművészetei alkotások legalább 24×30 cm-es méretben készüljenek. Film esetén max. 10-12 perc DVD formátumban.
  • Tudományos értekezések. A dolgozatokat 12-es betűmérettel 1,5-es sorközzel, Times New Roman betűtípusban, minimum 8 A/4-es oldal terjedelemben kérjük elkészíteni.
  • A pályázati adatlapot aláírva kérjük benyújtani.

Beadási határidő: 2012. április 20.

Eredményhirdetés: 2012. május 18-ig.

További tudnivalók

A pályázat ingyenes, nevezési díj nincs.
A beérkezett pályaművek az alkotók tulajdonában maradnak.
A beérkezett pályaműveket szakmai Bíráló Bizottság bírálja el. A két kategóriában külön-külön hirdetünk nyerteseket, akiket összesen 350 000 Ft értékben díjazunk.
A pályázó a pályázati adatlap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete a pályázó alkotását kiállításon bemutassa, alkotását és írásművét kéthavonta megjelenő hírlevelében, kiadványaiban megjelentesse az eredményhirdetést követő egy évig.

Aktuális: Tanya pályázat 2023 – beadás: 2023. 10.01.

Letölthető dokumentum

Pályázati adatlap

A pályázati adatlap a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete weboldalán, a www.falugondnoksag.hu címen érhető el az aktuális pályázatok menüpont alatt. Bővebb információkat az info@falugondnoksag.hu e-mail címen lehet kérni.

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETE
6000 KECSKEMÉT, IPOLY U. 1/A
Telefon: +36-76-507-543; Fax: +36-76-507-544
info@falugondnoksag.hu

Forrás: http://www.falugondnoksag.hu