palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

7. Ifjúsági Bolyai Pályázat

Kormányportál pályázatokAz Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdeti a 7. Ifjúsági Bolyai Pályázatot. A  meghirdetett pályázat a köznevelésben,  illetve a felsőoktatásban tanuló, a tudomány művelése iránt elkötelezett és meghatározott témában elmélyedni képes tehetséges tanulók és hallgatók támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pályázattal elő kívánja segíteni a hazai tudományos élet utánpótlásának biztosítását. A pályamunkák készítésekor a tapasztalt, sikeres kutatók és a diákok  új  típusú  kapcsolatával új alternatívák nyílnak meg a kutatásban az utánpótlás nevelésére.

Pályázók köre

Pályázhatnak a 2013/2014. tanévben hazai középiskolák nappali tagozatos képzésének utolsó három  évfolyamán  tanuló  diákok, továbbá  a  hazai  felsőoktatási  intézmények  nappali tagozatos,  bármilyen  szakirányú  BSc  képzésben  és  osztatlan  orvosképzésben résztvevő magyar  állampolgárságú  hallgatói.  Pályázhatnak  továbbá  a  szomszédos  államokban  élő magyarokról  szóló  2001.  évi LXII.  törvény  1.§  (1)  bekezdésében  megjelölt  országokban magyar  tannyelvű  oktatásban  részt  vevő  10-12.  évfolyamos  tanulók, valamint  a  2001.  évi LXII. törvény hatálya alatt álló, a felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező beiratkozott hallgatók a képzés nyelvétől függetlenül.

2014. évi pályázat témáját dr. Nusser Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a 2013. évi Bolyai Díj kitüntetettje határozza meg.

Téma: ,,Optika  az  agykutatásban:  hogyan  lehet  az  idegsejtek  aktivitását  optikailag megváltoztatni és nyomon követni?”

A pályázat terjedelme

Irodalomjegyzék nélkül legalább 15, legfeljebb 25 gépelt oldal (Times New Roman betűtípus, 12-es  betűméret,  1,5-szeres  sortávolság). A  pályázathoz  csatolható  az  adatokat  bemutató táblázat, fotó, CD, DVD.

A pályázat beküldésének határideje: 2014. május 30. (péntek) (postabélyegző kelte).

Cím:

Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-irányítási Főosztály
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

A borítékon kérjük feltüntetni, hogy „Ifjúsági Bolyai Pályázat”.

A pályázatot egy példányban pdf fájlban mentve CD-n kell beküldeni.

Kérjük, ne felejtse el mellékelni a kitöltött pályázati adatlapot!

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat díjazása

Az  Ifjúsági  Bolyai  Pályázat  középfokú nevelési-oktatási  kategóriájának  nyertese  bruttó 500  ezer  Ft  pénzjutalomban  részesül,  továbbá  a  Bolyai-díjas  tudós  szakmai  irányításával folytathatja kutatómunkáját.

Az  Ifjúsági  Bolyai  Pályázat  felsőoktatási  kategóriájának  nyertes  pályázója  egyrészt bruttó  500 ezer Ft pénzjutalomban részesül, továbbá  a győztes hallgató  a Bolyai Díjas tudós  irányításával folytathatja kutatómunkáját.

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat két nyertesének felkészülését, pályázatának elkészítését segítő tanár, oktató kiemelkedő munkája is elismerésben részesül. A két felkészítő tanár a díjazott tanulóval, hallgatóval együtt kapja kézhez a jutalmát, amely mindkét kategóriához kapcsoltan egyrészt egy elismerő oklevél, másrészt bruttó 500-500 ezer Ft.

A pályamunkák értékelését bírálóbizottság végzi, melynek tagjait a hazai tudományos élet neves személyiségei  közül  az  Emberi Erőforrások  Minisztere  kéri  fel,  tagjai  között  helyet kapnak  a  kiválasztott  téma  szakértői  is.  Különösen  indokolt  esetben  a bizottság  a  díjat megosztva is kiadhatja.

A benyújtott pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek elbírálásra:

  • a dolgozatban szereplő ötletek újszerűsége, eredetisége,
  • az irodalmi adatgyűjtés eredményessége, alapossága,
  • az eredmények érthető, tömör, világos ismertetése,
  • a pályamunka esztétikai értéke.

A bírálóbizottság tagjai egyenként értékelik a pályázatokat, és 2014 szeptemberében nyilvános beszélgetésre (a pályamunka  megvédésére)  hívják  meg  a  legreményteljesebb pályázatok készítőit.

Az ünnepélyes eredményhirdetés tervezett időpontja 2014. október.

A pályázat elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

A pályázóknak további segítséget nyújt a Kutató Diákok Országos Szövetségének „Kutatási lehetőségek  középiskolásoknak”  című kiadványa  is,  amely  tartalmazza  az  akadémikus mentorok  névsorát,  valamint  a  hazai  felsőoktatásban  dolgozó,  a  kutatásra vállalkozó középiskolások  támogatását  segítő  oktatók  névsorát.  A  kiadvány  elektronikus  változata  az alábbi honlapon érhető el: http://www.kutdiak.hu/.

Letölthető dokumentum

Pályázati dokumentumok

A pályázatról további információ kérhető  az Emberi Erőforrások  Minisztériuma  Köznevelésirányítási Főosztályán.
Telefon: 06-1-795-4380 

LINK:  7. Ifjúsági Bolyai Pályázat