palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ajándékkatalógus pályázat. HAT Alapítvány pályázata

HAT Alapítvány pályázataA HAT Alapítvány nyílt pályázatot hirdet az általa indított Ez HAT! Ajándékkatalógus elnevezésű programban való részvételre. A program a magyarországon működő civil szervezetek támogatására jött létre.

A PROGRAM CÉLJA
A program célja, hogy a magánadományozók felé történő érdekérvényesítést elősegítse a civil szervezetek kommunikációs és adományszervezési tevékenységének támogatásával.
A programon keresztül a szervezetek költséges pályázatok nélkül konkrét pénzadományokat szerezhetnek, illetve lehetőséget teremt azoknak a támogatóknak a bevonására, amelyek vagy akik olyan szolgáltatással vagy tárgyi adománnyal támogatnák a szervezetet, melyből bevételre tehet szert.

A PROGRAM MŰKÖDÉSÉNEK ELVE
A HAT Alapítvány 2009 szeptemberében Ez HAT! Ajándékkatalógus elnevezéssel alternatív reprezentációs lehetőséget kínál gazdasági társaságoknak és magánszemélyeknek.
Az Ez HAT! Ajándékkatalógus a http://www.ezhat.hu oldalon keresztül lesz elérhető a támogatók számára 2009. szeptembertől.
A program egy hagyományos webáruház mintájára épül fel, és a befolyó vételárak teljes mértékben a megjelölt, támogatott célok megvalósítását szolgálják.
A program keretében összegyűjtjük azokat a civil kezdeményezéseket, melyek alkalmasak arra, hogy
– (reprezentációs) ajándékokat helyettesítsenek (pl. gyermekek által készített ajándéktárgy)
– meglevő üzleti szolgáltatásokat váltsanak ki, vagy új szolgáltatásokat kínáljanak (pl. civil szervezet által szervezett rendezvény)
– virtuális termékek árusításával konkrét célok váljanak támogathatóvá (pl. Támogató oklevél egy gyermek egy havi étkezésének befizetéséről)
E szolgáltatások és termékek lehetőséget nyújtanak a magánadományozóknak, hogy – egyes (jellemzően reprezentációs, marketing, PR és HR) költségeiket úgy csoportosítsák át, hogy üzleti céljaik elérése mellett legyen lehetőségük társadalmilag fontos célokért küzdő szervezeteket, így nemes célokat támogatni
– direkt módon támogathatnak konkrétan meghatározott célokat A jelen pályázatra jelentkező szervezeteknek olyan „termékeket”, tárgyat, szolgáltatást, virtuális terméket (továbbiakban: termék) kell előállítani, ami alkalmas arra, hogy a HAT Alapítvány a katalógusban szerepeltesse, és magánadományozó partnereinek azokat bemutassa.
A programba bármilyen, kézzelfogható és/vagy világosan értelmezhető, a szervezet vagy támogatói által előállítható, vagy a szervezet céljait megtestesítő (virtuális termék), a pályázó által meghatározott mennyiségi egységben egyértelműen kifejezhető terméket el lehet helyezni, amire a pályázó megfelelő minőségi és mennyiségi garanciát tud vállalni.

A PROGRAMBAN ELHELYEZHETŐ TERMÉKEK KÖRE
Az Ez HAT! Ajándékkatalógusban kizárólag olyan termékek helyezhetők el, melyek valamilyen formában a felajánló szervezethez köthetők. Ezek lehetnek saját készítésű, támogató által felajánlott, önkéntesek vagy célcsoport közreműködésével készített vagy szolgáltatott termékek, illetve a szervezet céljait és szükségleteit megtestesítő virtuális termékek.
Nem lehet a katalógusban használt tárgyakat vagy selejtes termékeket elhelyezni.
Nem lehet kereskedelemben megvásárolt termékek továbbértékesítésével pályázni.
Az Ez HAT! Ajándékkatalógusban elhelyezett termékek bevételét a konkrétan megfogalmazott célokra kell fordítani, melyeknek kapcsolódni kell a szervezet cél szerinti működéséhez.
Konkrét tárgyak
Olyan használati vagy ajándéktárgyak, melyeket a szervezet támogatói, munkatársai, önkéntesei vagy célcsoportja állít vagy állíttat elő, ajánl fel.
Előnyt jelent, ha a felajánlott termék közvetlenül is köthető az adott szervezet tevékenységéhez, vagy az Ez HAT! Ajándékkatalógus programhoz, de ez nem feltétel.
Példák:
– A szervezet célcsoportjába tartozó, általa támogatott gyermekek által készített tárgyak (bohócsipka, képeslap, gyerekrajz stb.)
– A szervezet támogatói által felajánlott tárgyak (elfekvő raktárkészletek, maradék árukészlet stb.)
– A szervezetet megjelenítő termékek (piros orr, nyomtatott póló, toll stb.)
– A szervezet által előállított termékek (könyvek, kiadványok stb.)
Szolgáltatások
A pályázó szervezeteknek lehetőséget biztosítunk minden olyan általuk, vagy támogatójuk által nyújtott szolgáltatás bemutatására és értékesítésére, melynek bevételét cél szerinti működésükre kívánják fordítani.
Ez az opció lehetőséget kínál arra, hogy olyan támogatókat toborozzanak, akik nem közvetlen pénzügyi támogatást kívánnak nyújtani, hanem például szabad kapacitásaikat vagy állásidejük egy részét felajánlanák a szervezet támogatására.
Ez a támogatási forma az Ez HAT! Ajándékkatalóguson keresztül az adományozónak akár üzleti értéket is teremthet, hiszen szolgáltatását e rendszeren keresztül potenciális megrendelők is megismerik.
Amennyiben támogató ajánlja fel a terméket, kötelezettséget kell vállalnia minimum 100 000 Ft azaz egyszázezer forint nettó értékű szolgáltatás biztosítására.
Példák:
– gyermekeket támogató szervezet által szolgáltatott céges gyermeknapi program
– környezetvédelmi szervezet bemutatója céges rendezvényen
– célcsoport által készített művészeti tárgyak aukciója céges rendezvényen
– a szervezetet támogató cég szolgáltatásának felajánlása értékesítésre (ebben az esetben a támogató szolgáltat, a szervezet kapja az árbevételt a harmadik féltől)
– gyermek szülinapi program szolgáltatása magánszemélyek részére
Minden olyan szolgáltatás, melyre a felajánló megfelelő garanciát tud vállalni, megfelel az etikus működésnek és a hatályos jogi szabályozásoknak, bekerülhet az Ez HAT!
Ajándékkatalógusban.
Virtuális termékek
Virtuális ajándéknak minősül minden olyan termék, amely jelképes támogatást testesít meg.
A virtuális terméknek közvetlenül a pályázó működéséhez kell kapcsolódni.
A virtuális termékek a pályázó szervezet céljait, szükségleteit hivatottak megtestesíteni.
Olyan egyértelmű célokat kell rajta keresztül megfogalmazni, melyek valósak, érthetőek, teljesítésülésükért a szervezetek garanciát vállalnak.
E célok egyaránt kötődhetnek a szervezet fenntartásához és tevékenységéhez.
Előnyben részesülnek a minél konkrétabban megfogalmazott célok.
Példák:
– 5000 Ft támogatással Ön biztosítja a x-i hímzőkör egy teljes havi anyagköltségét
– 10 000 Ft támogatással Ön biztosítja a Fickó nevű befogadott kóbor kutyus kötelező oltásait
– 8000 Ft támogatással Ön biztosítja XY önkéntes képzését, aki havonta 20 órát tölt majd családok támogatásával
– 15 000 Ft támogatással Ön biztosítja K. Péter kisgyermek 4. osztályos tankönyvcsomagjának megvásárlását
– 5000 Ft támogatással Ön finanszírozza irodának 1 napi fenntartását

PÁLYÁZÓK KÖRE
A program keretében civil szervezetek pályázhatnak, azaz olyan jogilag bejegyzett, önszerveződő és önkormányzó szerveződések, amelyek függetlenek az állami intézményrendszertől. A pályázó szervezetek lehetnek:
az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján létrehozott azon társadalmi szervezetek, szövetségek, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), amelyek megfelelnek az alábbiakban felsoroltaknak:
– a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább 3 hónappal nyilvántartásba vette;
– alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják;
– nincs köztartozásuk;
– alapítói között nem szerepel a kormányzat, illetve az állami és önkormányzati intézményrendszer.

PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ EGYÉB ADATOK
1. A pályázók önállóan, partnerszervezet(ekk)el vagy más együttműködőkkel közösen is pályázhatnak. Az együttműködő partnereknek is meg kell felelni jelen kiírás pályázók körére vonatkozó rendelkezéseinek.
2. Pályázni a http://www.hatalapitvany.extra.hu oldalon, az Aktuális menüpont alatt letölthető Pályázati adatlap maradéktalan kitöltésével lehet.
3. A pályázati adatlaphoz egyéb mellékletet csatolni nem szükséges. A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolására csak a nyertes pályázóknak van szükség.

PÁLYÁZATI DÍJ
Előzetes pályázati elbírálási díj nincs. A nyertes pályázók 5000 Ft szervezeti regisztrációs díjat kell fizetni a szerződéskötés feltételeként.
Az Ez Hat! Ajándékkatalógusban elhelyezett termékek után évente 3000 Ft/termék nyilvántartási díj fizetendő, ami az első értékesített termék árából kerül levonásra.
Ennek megfelelően csak azoknak a szervezeteknek kell nyilvántartási díjat fizetni, akinek a programon keresztül legalább a díjnak megfelelő bevétele keletkezik.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐK
A pályázatokat e-mailformában, folyamatosan be lehet nyújtani.
Az első körben elbírált pályázatoknak 2009. június 20-án éjfélig kell beérkezni.
E határidő után a pályázatok folyamatosan benyújthatók. Az elbírálás minden hónap 20-i fordulónappal fog történni.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy szüneteltesse, felfüggessze vagy megszüntesse a pályázati lehetőséget. Erről a szervezet honlapján hirdetményt köteles közzétenni, továbbá e-mail értesítést küld a http://groups.google.com/group/ajandekkatalogus?hl=hu oldalon elérhető levelező listára jelentkező civil szervezeteknek.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázatokat postai úton 1 példányban kell benyújtani a HAT Alapítvány 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 72. szám alatti címére, valamint 1 példányban a hat@freestart.hu e-mail címre.

KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉGEK
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a fenti e-mail címen, illetve konzultációt lehet kérni, szintén a fenti kapcsolaton.
A konzultációra a HAT Alapítvány székhelyén, Budapesten kerülhet sor, csoportos érdeklődés esetén kihelyezett helyszínen is.
A konzultációk aktuális időpontja elérhető a http://www.hatalapitvany.extra.hu oldalon az Aktuális menüpont alatt.
Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy konzultációra csak korlátozott számban van lehetőség.
A tanácsadás feltétele, hogy a pályázóknak legalább részlegesen elkészült termék terve legyen, melyet előzetesen elektronikus formában a konzulenshez elküld.
A pályázattal kapcsolatban lehetőség van a 2009. május elején rendezendő Érintetti műhelyen is információt gyűjteni.
A műhely pontos időpontjáról tájékozódhatnak a http://www.hatalapitvany.extra.hu oldalon az Aktuális menüpont alatt, vagy közvetlen információt kapnak, ha feliratkoznak a http://groups.google.com/group/ajandekkatalogus?hl=hu oldalon elérhető levelezőlistára.

ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK
– Kreatív, újszerű megközelítés
– Pontosan megfogalmazott célok
– Pontosan megadott mennyiségi egység és egységár
– Az alaptevékenység támogatásának prioritása, fejlődés lehetősége
– A célcsoport minél szélesebb körű bevonása
– Meglevő önkéntesek és támogatók mozgósítása
– Fenntartható fejlődés elveinek való megfelelés
– Esélyegyenlőség
– Megbízható minőségi garanciák
– Hosszútávú gondolkodás

AZ ELBÍRÁLÁS SORÁN FIGYELEMBE VEHETŐ ELŐNYÖK
A bírálók fentieken kívül az alábbiakat értékelik előnyként.
– Új támogatók és önkéntesek bevonása
– Helyi aktivitás kihasználása, meglevő erőforrások felhasználása
– Elfogadottságot, ismertséget támogató elképzelés
– Fokozzák az együttműködést a társadalom szereplői
Az értékelő bizottság döntése végleges, fellebbezésre nincsen mód. A pályázóknak folyamatos lehetősége van

SZERZŐDÉSKÖTÉS
A pályázatok elbírálása a beadási dátumot követő max. 60 napon belül megtörténik.
Az eredményről minden pályázót a megadott e-mail címen értesítünk.
A támogatott szervezetekkel szerződést kötünk.
A szerződés kötelező mellékletei (amelyeket az aláírt szerződés visszaküldésével egyidejűleg kell megküldeni):
– a szervezet bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági végzés (amelyet az illetékes megyei bíróságokon lehet beszerezni);
– APEH igazolás arról, hogy a szervezetnek nincsenek köztartozásai („nullás” igazolás, amelyet a területileg illetékes APEH igazgatóság ad ki);
– alapszabály vagy alapító okirat elektronikus (szkennelt) változata;
– közhasznú szervezetek esetében a legfrissebb közhasznúsági jelentés elektronikus (szkennelt) változata;
– nem közhasznú szervezetek esetében a pályázást megelőző teljes naptári évi működésről szóló rövid, elektronikus formátumú beszámoló
– 5000 Ft szervezeti regisztrációs díj megfizetését igazoló dokumentum elektronikus (szkennelt) másolata.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NYERTES PÁLYÁZÓKKAL
A nyertes pályázók szervezeti adataikat és termékeiket 2009 szeptemberétől folyamatosan elhelyezhetik a HAT Alapítvány által fejlesztett és üzemeltetett adományszervezési honlapon. A termékek a kiíró adminisztrátorának jóváhagyása után 12 hónapig szerepelhetnek az oldalon. A 12 hónap lejárta előtt 20 nappal, illetve a termékek kifutásakor a pályázók értesítést kapnak arról, hogy megjelenésüket meg kell újítani.
A nyertes pályázóknak tudomásul kell venni, hogy a http://www.ezhat.hu oldalon a támogatók informálása céljából alapító okiratuk és éves (közhasznúsági) beszámolójuk alapadataikkal együtt megjelennek.
A HAT Alapítvány vállalja, hogy a honlapot széleskörben népszerűsíti, lehetőségéhez mérten teret ad partnereinek a bemutatkozásra.
Az adományozási honlapot 2009 szeptemberében konferencián mutatjuk be a vállalatoknak, és működését folyamatos akciók népszerűsítik.