palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az EGT és a Norvég Alap 3. fordulójának nyertes pályázatai

norvég alapSikeresen lezárult hazánkban az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program. A 2004-2009 között az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által több mint 135 millió euró, azaz nagyjából 34,5 milliárd forint vált elérhetővé a különféle magyarországi projektek és alapok számára. Az EGT és Norvég FinanszírozásiMechanizmusok elnevezésű támogatási konstrukciók annak érdekében jöttek létre, hogy elősegítsék a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését a 2004-es EU bővítés következtében szintén kibővült Európai Gazdasági Térségben. Figyelembe véve, hogy a három donor állam – Norvégia, Izland és Liechtenstein – nem tagja az EU-nak, viszont az EGT tagjaként részesei a belső piac előnyeinek, ezért hozzájárulást biztosítanak az újonnan csatlakozott tagállamoknak, köztük hazánknak. Bár valójában két támogatási alapról van szó, ám egységesnek tekinthetők, azonos szabályrendszer vonatkozik rájuk.

A fentiek értelmében Magyarország számára összesen 135 millió euró állt rendelkezésre, mely keretösszeget a megadott határidőig teljes egészében sikerült lekötni.

A hazánkban meghirdetett három pályázati fordulóban több száz pályázatot nyújtottak be, majd végül mintegy 101 projekt kaphatott támogatást.  A program népszerűségéhez nagyban hozzájárult, hogy széles pályázói kör számára volt elérhető, valamint hasonlóan széles témakörben lehetett pályázatot benyújtani. A megvalósuló fejlesztések közül a legtöbb humán-erőforrás fejlesztésére, környezetvédelemre és kulturális örökség megőrzésére irányult, de nagy volt az érdeklődés az egészségügy és tudományos kutatás iránt is.

A támogatásnak köszönhetően az ország különböző pontjain például több közintézmény fűtésének és hőszigetelésének korszerűsítése történhet meg, megújuló energia hasznosításán alapuló fűtési rendszereket épülhetnek ki, mely által jelentősen csökken a környezeti szennyezés.
Több magyarországi múzeum fejlesztése is megvalósulhat, ilyen például a kiemelt turisztikai jelentőségű Siklósi Vár múzeumi szárnyainak műemléki helyreállítása, vagy a pécsi Janus Pannonius Régészeti Múzeum rekonstrukciója, kulturális, múzeumi, közművelődési programokkal való megtöltése. Ezen utóbbi a Pécs 2010-es Európa Kulturális Fővárosa programjához is illeszkedik.
A támogatásoknak köszönhetően folytatódhat a televízióban a már jól ismert és népszerű előadás-sorozat, a Mindentudás Egyeteme.
Létrejöhet továbbá egy, a zenei tehetséggel megáldott roma gyermekeket és fiatalokat támogató multifunkcionális képzési központ erősítve ezzel a kisebbség zenei kultúráját.
Megkezdődhetett az Országos Vérellátó Szolgálat országos lefedettségű, egységes „vérkészítmény-adatbázis” kezelő rendszerének kiépítése, amely Európában is példaértékű projektnek számít.
A projektek nagy részének megvalósítása jelenleg még folyamatban van, és befejezésük 2011-ben várható, de néhány beruházás már mostanra meg is valósult. Ilyen többek között a székesfehérvári Hiemer-Font-Caraffa épülettömb rehabilitációja, melynek folytán a Hiemer-ház ismét visszakapta egykori fényét és jelentőségét.

A rendelkezésre álló teljes keretösszeg lekötésével lezárult hazánkban az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009. program, így újabb pályázati kiírás ebben a periódusban már nem várható.
Mindazonáltal már megkezdődtek a tárgyalások a Finanszírozási Mechanizmusok program jövőbeli folytatásáról, így ezen tárgyalások eredményének függvényében reményeink szerint hazánkban 2010. után újabb pályázati fordulók kiírására is sor kerülhet.

A 3 forduló nyertes pályázatai:

FMO szám Pályázó neve Pályázat címe FMO
megítélt támogatás
HU0083 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság HU-NOR: A magyar és norvég rendőri szervek együttműködése a bűnmegelőzés területén elutasítva
HU0084 Mátrai Gyógyintézet Megújuló energiát felhasználó fűtési rendszer a környezetszennyező, pakura alapú kazánok kiváltására 2 981 684
HU0085 Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola Felnőttképzés, szakképzés és vállalkozásfejlesztés ösztönzése 521 447
HU0086 Százhalombatta Város Önkormányzat Fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtése általános iskolák akadálymentesítése által 597 644
HU0087 Magyar Patológusok Társasága Régiós/országos Tele-diagnosztikai hálózatok technológiájának kidolgozása, komplett rendszerek kifejlesztése, telepítése, tesztelése elutasítva
HU0088 Bük Város Önkormányzata Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola felújítását és a kistérség humánerőforrás-fejlesztés 1 276 700
HU0089 Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány A politikai részvétel és képviselet kutatása a demokrácia kapacitás növelése érdekében 640 029
HU0090 My Tech Agro A Petemi (Sida hermaphrodita L. Rusby) mint energianövény magyarországi termesztésének megvalósítása. 415 685
HU0091 Oktatáskutató Fejlesztő Intézet (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum épületének felújítása, gyűjteményének bővítése, gondozása 1 931 957
HU0092 Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása „Partnerségben az integrált oktatás kistérségi modelljének kialakítására.” 1 252 206
HU0093 Gödöllő város önkormányzata Várostörténeti és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása 1 701 238
HU0094 Országos Epidemiológiai Központ A HIV pandémia monitorozása Magyarországon molekuláris virológiai módszerekkel 250 000
HU0095 Sümeg Város Önkormányzata Múlt, jelen és jövő a 400 éves püspöki palotában 996 293
HU0096 Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Korszerű Felszereléséért Alapítvány Modellértékű hulladékgazdálkodási szakképzés bevezetése norvég minta alapján a Tokaji Ferenc Gimnáziumban és Szakközépiskolában. 489 695
HU0097 FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézete Országos  Bioenergetikai Kompetencia Központ létrehozása elutasítva
HU0098 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona Fiatalkorúak drogterápiás intézetének létrehozása elutasítva
HU0099 Budapesti Műszaki Főiskola Oktatásfejlesztés a Budapesti Műszaki Főiskolán a tudás piaci alkalmazhatósága jegyében 1 746 207
HU0100 Siklós Város Önkormányzata Megújuló vár a Tenkes alján 2 984 817
HU0101 Baja Város Önkormányzata „Kincses Bácska öröksége” – Felső-Bácskai Kulturális, Művészeti és Közösségi Központ 1 957 847
HU0102 Érsekcsanád Község Önkormányzata Érsekcsanád község közintézményeiben alternatív energiaforrások használatával energiahatékonyság növelése 386 623
HU0103 Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Társaság Energetikai projektek fejlesztési és kommunikációs hálózatának megalapítása elutasítva
HU0104 Energia Ügynökség Fejlesztési és Szolgáltató Közhasznú Társaság Innovatív szennyvíziszap pellettáló-égető berendezés megvalósítása 599 504
HU 0105 Pomáz Város Önkormányzata Mikrotérségi megújuló energiaprogram VISSZAVONVA
HU0106 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület egészségügyi kapacitás fejlesztése mobil tüdőszűrő állomás beszerzésével 484 079
HU0107 DEOEC – Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségügyi Centrum Nem kissejtes tüdőrákos (NSCLC) betegek immunterápiája VISSZAVONVA
HU0108 Újszilvás Község Önkormányzata Újszilvás Község Önkormányzata által fenntartott közintézmények fűtési rendszerének korszerűsítése, modernizálása geotermális energia hasznosításával 1 209 198
HU0109 Mindentudás Egyeteme Tudományos Kht. A kutatás-fejlesztés-innováció hazai eredményeinek és társadalmi hasznának tudatosítása és beépítése az oktatás ismeretanyagába 2 639 455
HU0110 Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Prevenció a gyermek audiológia területén Észak-Magyarországon elutasítva
HU0111 Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzat alapfokú oktatási intézményeinek átfogó fűtéskorszerűsítése megújuló energiaforrás bevonásával 2 136 212
HU0112 Bethesda Kórház Alapítvány Megújuló és alternatív energiaforrások használata a Bethesda kórházban 719 480
HU0113 Szolnoki Főiskola Biogáz előállítása villamos energia, melegvíz és fűtés céljára 1 160 977
HU0114 NEURO CT Pécsi Diagnosztikai Központ Kft. „Menteni a menthetőt” – Nagy térerejű mágneses magrezonancia képalkotással végzett neurológiai alkalmazott kutatások 1 105 200
HU0115 Országos Onkológiai Intézet Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére (megelőzésére, korai diagnózisára és terápiájára) Magyarországon és Norvégiában. 1 615 000
HU0116 Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda (MTI) történelmi fotóarchívuma egy részének értékmentő és széles körű felhasználást elősegítő digitalizálása 432 262
HU0117 Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium A II. világháborúban megrongálódott, de napi használatban levő Katolikus Gimnázium történelmi jelentőségű épületének felújítása a budai várkertben az eredeti funkciók szerinti hasznosítás érdekében 884 850
HU 0118 Kárpátok Nemzetközi Alapítvány Esélyteremtés a felzárkózásra! – Forrásmobilizálás és forrásbevonási kompetenciák növelése az észak-magyarországi és észak-alföldi régió kistelepülési közösségeiben elutasítva
HU0119 Ibrány Város Önkormányzata Ibrány Város Önkormányzata közoktatási intézményeinek alternatív energia bevonásával történő energiaracionalizálása 691 900
HU0120 Camp Europe Felsőörs Oktatási Non-profit Kft. Camp Europe Felsőörs – Roma Zenei Szakkollégium 2 677 866
HU0121 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem -Villamosmérnöki és Informatikai Kar Biomassza és geotermális energiaforrások integrált hasznosítása: modell kiserőmű komponenseinek és tervének lépcsőzetes megvalósítása 1 852 737
HU0122 Nékám Alapítvány „XXI. századi medicina-felsőoktatás infrastrukturális hátterének kialakítása és a „brain drain” megakadályozása a Nékám Alapítvány segítségével” 2 742 126
HU0123 Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány (ISES) „Új iskola a határon” – Kőszegi Európai Egyetemi Intézet 867 222
HU0124 Baranya Megyei Önkormányzat A pécsi Janus Pannonius Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása 2 553 750
HU 0125 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet A dohányzás gyakoriságának visszaszorítása és a dohányzással összefüggésbe hozható daganatos betegségek alapkutatásának megszervezése Magyarországon 1 168 626
HU0126 Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Kht Kémiai biztonsági tényezők az organikus mezőgazdasági gyakorlatban 192 422
HU0127 MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Innovatív geotermikus és biomassza bázisú fűtőmű létesítése Vácrátóton 3 000 147
HU0128 Diótörés Alapítvány Erre csörög a dió- segítségnyújtás a halmozottan hátrányos helyzetű emberek életkörülményei és életvitelével összefüggő betegségek megelőzése, ezáltal a veszélyeztetett emberek társadalmi integrációja érdekében 927 000
HU0129 Szerencs Város Önkormányzata „ Szerencs történelmi városközpont műemlék épületegyüttesének és környezetének felújítása „ 2 734 906
HU0130 Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány Katonák munkaerő-piaci reintegrációjának képzési programja 1 764 000
HU0132 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával 862 439
HU0137 Miskolci Autista Alapítvány Állami gondozásból kikerülő értelmi sérült fiatalok lakóotthoni elhelyezése és nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatása 283 520
HU0140 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Állományvédelmi program megvalósítása a Történeti Levéltárban 480 353
HU0142 Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Önkormányzati kapacitás-építési program norvég tapasztalatok alapján 2009-2010 424 371
HU0143 Rom Som Alapítvány A cigánytelepeken és környezetében élő alacsony iskolázottságú felnőttek visszasegítése az oktatásba, egy célzott integrált képzési és szolgáltatási potenciál beindításával. 989 656
HU0145 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar Táji értékek kataszterezése az Európai Tájegyezmény hazai bevezetésének megalapozásához, a tájkarakter értékelés módszertanának kidolgozásához TÉKA =TájÉrtékKAtaszter projekt 1 051 700
HU0147 Hárskúti Megújuló Energia Központ Alapítvány Biokecskefarm és sajtüzem megvalósítása VISSZAVONVA
összesen 58 381 030

Forrás: NFÜ