palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az Európai Kutatási Tanács Starting Grant pályázatához kapcsolódó hazai pályázat támogatott projektekjei 2009/1.

nkth pályázatokMegszületett a döntés az Európai Kutatási Tanács fiatal kutatók számára meghirdetett (Starting Grant) pályázatához kapcsolódó hazai pályázat 2009. évi első értékelésére, 2009. április 30-ig benyújtott pályaművek támogatásáról.

A Bíráló Bizottság az első értékelési fordulóba benyújtott összes pályaművet támogatásra javasolta. A támogatás összértéke közel 860 millió Ft.

Pályázat címe Pályázó neve Pályázó szervezet

Javasolt támogatás (e Ft)

1 Vizuális gondolkodás és diagrammatikus képek középkori kódexekben Dr. Somfai Anna Közép-Európai Egyetem

65 000

2 Egy új, nitrogén monoxid és endokannabinoidok által közvetített jelátvivő rendszer szerepe a GABAerg szinapszisok plaszticitásában Dr. Hájos Norbert MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

200 000

3 Reaktív oxigén származékok szerepének vizsgálata a fibrózis kialakulásában Dr. Geiszt Miklós Semmelweis Egyetem

124 000

4 A vanilloid receptor szerkezetének meghatározása Dr. Szakonyi Gerda Szegedi Tudományegyetem

200 000

5 Optomechanikai csatolás: a rezonátoros kvantumelektro-dinamika kiterjesztése Dr. Domokos Péter MTA Szilárdfizikai és optikai Kutatóintézete

122 000

6 Az ember filozófiai meghatározása: fogalmi genealógia Dr. Betegh Gábor Közép-Európai Egyetem

55 000

7 LPV modellek TP modell alapú kanonikus és különböző konvex manipulációja Dr. Baranyi Péter MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete

93 000

Összesen:

859 000

Forrás: NKTH