Kutatási pályázatok Archive

Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra

A pályázati felhívás célja a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése, olyan kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése, amelyektől általában különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható, különösen olyan eredmények, amelyek megalapozzák és meghatározzák a kutatás és fejlesztés kiválóságon és versenyképességen nyugvó jövőjét, mivel azokból új módszerek, eljárások kidolgozása is várható.

Horizont 2020 “Food Scanner” Díj

A Horizont 2020 “Food Scanner” Díjra olyan innovációval vagy prototípussal lehet jelentkezni, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy pontosan, hatékonyan és időben megállapíthassák többféle étel típus tápanyag összetételét és azokban található allergének jelenlétét.

Látogatói ösztöndíj a Párizsi Amerikai Könyvtárba

Az American Library in Paris látogatói ösztöndíjat hirdet a 2016. október 3. és november 18. közötti időszakra írók és kutatók számára.

Erasmus+ program

Pályázati lehetőségek egyéni tanulmányi mobilitás, innovációs együttműködés (oktatás, képzés, ifjúságügy) és a helyes gyakorlatok cseréje (stratégiai partnerségek) és szakpolitikai reform támogatása témakörökben (Jean Monet program, sport). Az Erasmus+ program a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozik.

KOR-dokumentumok pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet “KOR-dokumentumok” címmel, a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és áldozatok Emlékévéhez kapcsolódóan.

Pályázat az EURÉKA programban való részvételre

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felhívása magyar intézmények részvételét támogatja a nemzetközi együttműködésben megvalósuló EUREKA projektekben a részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával.

Klebelsberg Kunó-ösztöndíj 2016

A Klebelsberg Kunó-ösztöndíj hungarológiai témájú, a magyar nyelv és kultúra külföldi emlékeinek feltárására és megőrzésére irányuló kutatási projekteket támogat.

MIF Kutatási ösztöndíj program 2017

Elérhető a Matsumae International Foundation kutatási programjára 2016 augusztus 31.-ig lehet pályázni.

Új pályázatok segítik a magyar startupok működését

Magyarországon eddig hiányzott egy egységes “felhordó” rendszer, ami a kezdő vállalkozásokat eljuttatná a növekedés fázisába, illetve a kockázati tőkepiac szereplőihez, de ennek kialakítása most megkezdődik egy két pályázatból álló rendszer keretében – jelezte egy háttérbeszélgetésen Pálinkás József. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke hozzátette, hogy az első fázisban gyorsan dönt majd egy szakértői

Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása

A pályázat a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával elősegíti magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe.

European Inventor Award 2016

Az Európai Szabadalmi Hivatal (European Patent Office, EPO) meghirdette a 2016. évi, feltalálóknak szóló díjat, a “European Inventor Award 2016”-ot, melyre öt kategóriában lehet pályázni: ipar, KKV, kutatás, életmű és nem európai ország. Olyan szabadalmak nevezését várják, melyeket a gazdaságban, ill. a gyakorlatban hasznosítottak.

A várható Horizon 2020 pályázatok 2016-2017

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2016. és 2017. évben várható pályázati kiírás csoportokra (call-ok) vonatkozó legfontosabb információkat. A két évben mindösszesen 45 “call” megjelenését tervezik csaknem 10 milliárd EUR összegben. Az első felhívások megnyitása szeptember végétől várhatók.

Pályázatok civileknek a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével kapcsolatban

A Gulág Emlékbizottság, amely négy témakörben összesen 1,4 milliárd forint értékű civil pályázatokat hirdetett meg a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével kapcsolatban.

Egy nap műholdak nélkül pályázat

A Magyar Asztronautikai Társaság az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet.

Pályázat társadalom-tudományi kutatás elvégzésére

Pályázati felhívás társadalom-tudományi kutatás elvégzésére. Az Európai Roma Jogok Központja Alapítvány (ERRC) kutatót keres társadalom-tudományi kutatás elvégzésére.

Pályázat publikációs és kutatási programban való részvételre

A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány elő szeretné segíteni, hogy a geopolitika és kapcsolódó diszciplínák témakörében olyan új tudományos eredmények szülessenek, ill. olyan publikációk jelenjenek meg, amelyek segítik a szakterület hazai megerősödését, és tudásteremtéssel hozzájárulhatnak Magyarország geopolitikai és gazdasági érvényesülésére irányuló törekvésekhez. A program célja olyan geopolitikai, geostratégiai, a gazdaság térbeli fejlődésével kapcsolatos folyamatok és jelenségek feltárása és az ezekkel

MTA Posztdoktori kutatói program 2015

A Magyar Tudományos Akadémia 2015. március 4 12:00 órai benyújtási határidővel meghirdette az MTA Posztdoktori kutatói programot.

A svájci kormány ösztöndíjak

A Svájci Államszövetség kutatói, posztdoktori, valamint művészeti mesterképzés elvégzésére irányuló ösztöndíjat hirdet a 2015-2016-os tanévre.

Társadalomtudományi továbbképzési ösztöndíj – Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

Az MTA-SYLFF (Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány) pályázatot hirdet diplomás fiataloknak – a magyar gazdaság és kultúra fejlődését szolgáló, ugyanakkor egyetemes, humanitárius szempontokat is érvényesítő – társadalomtudományi továbbképzési ösztöndíj elnyerésére. A Kuratórium előnyben részesíti a nemzetközi beágyazottságú, korunk aktuális társadalmi és gazdasági problémáinak megoldását célzó kutatásokat.

„Mert kutatni mindenki szeret…”- tudománykommunikációs esszé, rajz- és fotópályázat

A NanoTudomány Nemzetközi Közössége – folytatva az elmúlt évek hagyományait – esszé, rajz és fotópályázatot hirdet középiskolásoknak és egyetemistáknak „Mert kutatni mindenki szeret…” címmel, kapcsolódva a KUTATÓK A NETEN 2014 – IV. Kutatói Blog és Weboldal Találkozóhoz (2014. november 10-16.).

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu