palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Hidrogeológiai hallgatói, kutatói ösztöndíj pályázat

A Professzúra olyan hallgatókat (ELTE) vagy fiatal kutatókat (bármely magyar egyetem) kíván egy-két hónapra kutatóként vagy segítőként alkalmazni, akik be kívánnak kapcsolódni a Professzúra által végzett kutatásokba, el kívánják sajátítani a modern hidrogeológia elveit és annak gyakorlatát. A hallgatók és a kutatók kutatás segítői feladatokat látnak el.


Pályázás feltétele: önéletrajz elérhetőségekkel, 1 oldalas motivációs levél, CV és oktatói ajánlás.

Megbízás bruttó összege:

  • 50 eFt/hó hallgatóknak;
  • 150 eFt/hó fiatal kutatóként (max. 30 év)

Pályázás folyamatos: a rendelkezésre álló keretösszegig

Pályázat feltétele: Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók és fiatal kutatók a pályázati időszak lezárulását követően egyoldalas beszámolót írnak az ösztöndíjas időszak alatt végzett tevékenységeikről. Ennek elkészítése a feltétele a pályázat lezárásának.

A Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány a magyar hidrogeológia fejlesztésére és a hazai hidrogeológiai oktatás és kutatás, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítésének elősegítésére jött létre (http://tothprofesszura.elte.hu/). Az Alapítvány támogatásával a Professzúra az alábbi pályázatokat hirdeti meg a 2018. évre vonatkozóan, melyeket e-mailben: a hidrogeologia@tothprofesszura.elte.hu címre lehet benyújtani.