palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Zsidósággal és antiszemitizmussal kapcsolatos oktatási kezdeményezések pályázat

Kutatói felhívás a Tom Lantos Intézet – Zsidó Élet és Antiszemitizmus program „Zsidósággal és antiszemitizmussal kapcsolatos oktatási kezdeményezések” című háttérkutatására.


Magyarországon számos, a zsidósággal, az antiszemitizmussal és a holokauszttal kapcsolatos oktatási kezdeményezés létezik, mind különböző megközelítésekkel, és módszertanokkal. Ezek a nemzetközi szervezetek által megvalósított projektektől egészen a helyi kezdeményezésekig rendkívül széles skálán mozognak. Miközben nyilvánvaló, hogy ezek a projektek hasonló témakörökkel foglalkoznak és hasonló célok eléréséért fogalmazódnak meg, az egyes szervezetek és szakemberek kezdeményezései sokszor egymástól függetlenül, akár egymás létezéséről sem tudva valósulnak meg. A kutatás célja, hogy összegyűjtse és egy, a kutató által felállított szempontrendszer szerint kategorizálja az országos szinten elérhető jelen és közelmúltbéli oktatási kezdeményezéseket.

A kutatói pozíció feladatkörei:

 • A meglévő formális és informális oktatási kezdeményezések feltérképezése országos szinten. Minimum öt, az előzetes kutatások alapján a legrelevánsabbnak gondolt vidéki kezdeményezés személyes felkutatása
 • Az összes releváns jelenlegi és az utóbbi tíz évben megjelent formális és informális oktatási kezdeményezés összegyűjtése, illetve egy, a kutató által felállított szempontrendszer alapján történő kategorizálása
 • Részvétel a témához kapcsolódó műhelykonferencián 2018. december 4-én
 • 40000 – 50000 karakteres magyar nyelvű tanulmány beadása, amely elemzi és értékeli a bemutatott kezdeményezéseket a felállított szempontrendszer szerint

A kutatás időtartama: 2018. november 12-től 2019. február 28-ig.

A pályázat beküldésének határideje: 2018. november 9.

Pályázati feltételek:

 • MA diploma minimum 2-3 éves kutatói gyakorlattal
 • angol szaknyelv ismerete
 • szakértelem a zsidósággal és antiszemitizmussal kapcsolatos oktatás területén

Előnyben részesülnek:

 • Azonos vagy hasonló témájú MA, PhD dolgozat témával rendelkezők
 • Szaktudományos publikációkkal rendelkező pályázók

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Egy maximum három oldalas kutatási tervet, amely tartalmazza a tervezett kutatás fő célját, diszciplináris/elméleti megközelítését, és módszerét, valamint a megvalósítás ütemtervét.
 • A pályázó szakmai önéletrajzát
 • Magyar nyelvű írását vagy publikációja elektronikus példányát;

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni az applications@tomlantosinstitute.hu címre. Kérjük, az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: „Zsidósággal és antiszemitizmussal kapcsolatos oktatási kezdeményezések”.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2018. november 16.

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A Tom Lantos Intézetben folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a Tom Lantos Intézet weboldalán (http://tomlantosinstitute.hu/).

A Tom Lantos Intézet (TLI) független emberi és kisebbségi jogi szervezet, amelynek tevékenysége elsődlegesen zsidó, roma és magyar közösségek, illetve más etnikai, nemzetiségi, nyelvi és vallási kisebbségek ügyeire fókuszál. Nemzetközi kutatási, oktatási és érdekképviseleti platformként a TLI célja, hogy hidat képezzen a kutatás és a politika, a normák és a gyakorlat közé.

A Tom Lantos Intézet Zsidó élet és antiszemitizmus programja a zsidóság sokszínű múltjára, jelenére és jövőjére fókuszál. Ápolja örökségét, a közösségek aktív részvételével hozzájárul identitásuk kifejezéséhez, és támogatja az információk átadását a jövő nemzedékei számára. A helyi közösségekben a zsidóság történetének és jelenének számbavétele, megjelenítése és oktatása az antiszemitizmus elleni fellépés eszköze is. Az antiszemitizmus kutatása az oktatással együtt hozzájárul a program céljának beteljesítéséhez.