palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Romák a budapesti köztérben kutatói pályázat

Felhívás a „Romák a budapesti köztérben” című kutatás elkészítésére. A kutatás célja, hogy releváns diszciplináris keretekben feltárja a roma identitás és kultúra reprezentációját vagy ennek hiányát Budapest közterein.

A különböző társadalmi csoportok és kultúrák közötti párbeszéd elősegítése és a kölcsönös elfogadás előmozdítása érdekében a köztereknek megfelelően kell tükrözniük egy ország kulturális sokféleségét és a különböző csoportok történelmi narratíváit. A köztereken megjelenített tartalmak és identitás-formáló jelképek – például, szobrok, emlékművek, kisebbségi intézmények, helység- és utcanevek – jelentős hatással vannak a társadalmon belüli kapcsolatokra. A nyelvi és kulturális tájképek egyszerre tükrözik és alakítják a társadalmi interakciókat, hiszen erőteljes üzenetet tartalmaznak a társadalmi befogadásról és kirekesztésről.
A kutatás célja, hogy releváns diszciplináris keretekben feltárja a roma identitás és kultúra reprezentációját vagy ennek hiányát Budapest közterein.

A kutatói pozíció feladatkörei:

 • A roma identitás és kultúra köztéri megjelenésének feltárása Budapest egy vagy több kerületében és annak kritikus elemzése társadalomtudományi elméletek alapján
 • A vizsgált terület kulturális tájképének feltérképezése és története, amelyben a Roma identitás köztéri megjelenítése vagy hiánya kontextualizálható
 • Annak vizsgálata, hogy a kutatási terület nyelvi és kulturális tájképe milyen együttélési gyakorlatot és narratívát rögzít és reprodukál és vannak-e a létező állapot megváltoztatására irányuló társadalmi próbálkozások
 • 20-25 oldalas magyar nyelvű tanulmány beadása, amely referál a főbb kutatási eredményekre

A kutatás időtartama: 2018. augusztus 1-től 2018. november 5-ig.

A pályázat beküldésének határideje: 2018. július 15.

Pályázati feltételek:

 • BA diploma minimum 2-5 éves kutatói gyakorlattal
 • angol szaknyelv ismerete
 • szakértelem a roma identitás és kultúra területén

Előnyben részesülnek:

 • Azonos vagy hasonló témájú MA, PhD dolgozat témával rendelkezők
 • Szaktudományos publikációkkal rendelkező pályázók

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Egy maximum három oldalas kutatási tervet, amely tartalmazza a tervezett kutatás fő célját, diszciplináris/elméleti megközelítését, és módszerét, valamint a megvalósítás ütemtervét.
 • A pályázó szakmai önéletrajzát
 • Magyar nyelvű írását vagy publikációja elektronikus példányát;

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni az applications@tomlantosinstitute.hu címre. Kérjük, az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: „Romák a budapesti köztérben”.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2018. július 26.
A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A Tom Lantos Intézetben folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a Tom Lantos Intézet weboldalán (http://tomlantosinstitute.hu/).
A Tom Lantos Intézet (TLI) egy független emberi és kisebbségi jogi szervezet, amelynek tevékenysége elsődlegesen zsidó és roma közösségek, határon túli magyarok, illetve más etnikai, nemzeti, nyelvi és vallási kisebbségek ügyeire fókuszál. Célja, hogy hidat képezzen a kutatás és a politika, valamint a normák és a gyakorlat közé.
A Tom Lantos Intézet Romák Emberi és Állampolgári Jogai Programja a romák társadalmi, gazdasági, kulturális és közügyekben való részvételének természetét és feltételeit vizsgálják, ösztönözve az aktív állampolgárságot.