palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat zenei együttesek belföldi fellépésének, vendégszereplésének támogatására

Pályázat máshova nem sorolható, egyéb műfajú zenei együttesek belföldi fellépésének, vendégszereplésének támogatására.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 700.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Altéma kódszáma: 202108/99

Pályázók köre: a koncertet/koncerteket megrendező, a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, valamint önálló jogi személyiséggel rendelkező zenei szervezetek, együttesek, továbbá egyéni vállalkozók.

A Kollégium kizárólag élőzenei koncertek megvalósítását támogatja (élőzenei koncert az együttes, a szólista, énekes és kíséret tekintetében egyaránt).

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2019. január 1.- 2019. szeptember 30.

Finanszírozás módja: A költségvetési támogatás folyósítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § szerinti támogatási előlegként kerülhet sor.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,
 • hangszerszállítás,
 • utazási költség,
 • szerzői jogdíjak,
 • terembérleti díj,
 • helyszínbérleti díj,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el),
 • hang- és fénytechnikai eszközök bérleti díja,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • reklám, marketing- és propagandaköltség,
 • képfelvétel készítés és utómunka.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. július 25-én éjfélig lehet.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4445-ös, (36-1) 327-4444-es számokon kaphatnak.

Pályázat zenei együttesek belföldi fellépésének, vendégszereplésének támogatására