palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására

Pályázat civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatásra 2024 – Társadalmi felelősségvállalás kollégium / NEAO-KP-1-2024/7, NEAO-KP-1-2024/8.

Pályázati kiírás kódja:
NEAO-KP-1-2024/7
NEAO-KP-1-2024/8

Pályázati kiírás kategóriái:

 • NEAO-KP-1-2024/7 kategória kódú működési költségek támogatása
 • NEAO-KP-1-2024/8 kategória kódú szakmai programok és működési költségek támogatása

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 2. 14.00 óra

A pályázat célja

 • NEAO-KP-1-2024/7 – A civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás által.
 • NEAO-KP-1-2024/8  – Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem, polgári védelem területén működő civil szervezetek támogatása.

Támogatható tevékenységek

 • NEAO-KP-1-2024/7: A támogatás a nyertes pályázó alapcél szerinti tevékenysége működési költségeinek biztosítására fordítható.
 • NEAO-KP-1-2024/8: A támogatás a kedvezményezett alapcél szerinti, a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt működési költségei fedezésére, és a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c) és j) pontja szerinti alábbi tevékenységeinek biztosítására fordítható: c) civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása.

Pályázat benyújtására jogosult szervezetek köre

 • Pályázatot benyújthat – bármely hatókörű – 2022. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett
  • a) alapítvány, illetve
  • b) egyesület, ideértve a szövetséget.
 • A Civil tv. 2. § 12. pontja szerinti, külföldön nyilvántartásba vett civil szervezet a NEAO-KP-1-2024/8 kategóriára a Civil tv. 59. § (4) bekezdés b) pontja alapján önállóan nyújthat be pályázatot.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: 1 237 543 600 Ft.

A támogatás mértéke
Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa és a felső határa

 • NEAO-KP-1-2024/7: 400 000 Ft – 3 000 000 Ft
 • NEAO-KP-1-2024/8: 500 000 Ft-4 500 000 Ft

NEAO-KP-1-2024/7 és NEAO-KP-1-2024/8 kategória esetében a Kollégium a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja, de az nem lehet kevesebb az igényelhető és elnyerhető támogatási összeg alsó határánál.
A támogatási intenzitás mértéke: 100%
A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Letölthető dokumentumok

Társadalmi felelősségvállalás kollégium egyszerűsített:

Társadalmi felelősségvállalás kollégium összevont:

Pályázzon velünk!

 

A pályázat benyújtásának határideje

Társadalmi felelősségvállalás kollégium – Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem, polgári védelem területén működő civil szervezetek.
Benyújtási határidő 2023. 11. 02. 14:00