palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak

tempus pályázatEgész életen át tartó tanulás program / Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak. A program célja: az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai kompetenciák javítása nemzetközi környezetben. Az akció 1-6 hetes intenzív kurzusokon vagy szakmai és módszertani továbbképzési programokon való részvételhez nyújt egyéni ösztöndíjat pedagógusoknak.

Kiíró: Európai Bizottság
Pályázatkezelő:
Tempus Közalapítvány
Beadási határidő:
2011. szeptember 16.

Pályázásra jogosultak köre: Óvodai nevelők, általános és középiskolai tanárok; iskolaigazgatók, az iskolavezetés tagjai, iskolai személyzet; pályaválasztási tanácsadók, szaktanácsadók, oktatási tanácsadók; tantervfejlesztők, iskolával kapcsolatban álló nevelési szakemberek, iskolával kapcsolatban álló nevelési szakemberek, kirekesztéssel fenyegetett vagy veszélyeztetett tanulókkal foglalkozó oktatók (pl. mediátorok és utcai oktatók), interkulturális oktatásban résztvevő, migráns munkavállalók és vándorló életmódúak gyermekeinek az oktatásával vagy sajátos tanulási igényű  diákokkal foglalkozó oktatók; egykori és munkanélküli tanárok, akik szakmai karrierjük megszakítása után a pályára visszatérnek; tanárképzésben részt vevő oktatók, tantervfejlesztők, akik (a tanári diploma megszerzésétől számítva) a pályázat beadásakor már legalább két éve tanítanak és nem részesültek Comenius tanártovábbképzésre vonatkozó támogatásban az LLP-ben a pályázat beadását megelőző egy évben.

A továbbképzés helyszíne lehet: Az európai uniós tagországok, valamint Norvégia, Izland, Lichtenstein, Törökország, Horvátország, Svájc.

Támogatható tevékenységek:

 • Általános továbbképző kurzusokon való részvétel
 • Nyelvtanár-továbbképző kurzusokon való részvétel
 • Nyelvtanfolyamon való részvétel
 • Comenius Hálózat vagy Comenius Többoldalú együttműködési projekt vagy a Nemzeti Iroda, illetve a közoktatás terén működő európai egyesület által szervezett olyan rendezvényen való részvétel, melynek programja megfelel az akció célkitűzéseinek
 • Szakmai konzultáció, hospitálás, illetve szakmai gyakorlat egy közoktatási intézményben vagy egy olyan szervezetnél, melynek tevékenysége fontos szerepet játszik a közoktatás területén (civil szervezetek, önkormányzatok, stb.)

A Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak programon való részvétel a 229/2007 (VIII. 31.) kormányrendelet  alapján beszámít a pedagógusok számára kötelező, hétévenkénti továbbképzésbe.

Pályázati feltételek:

 • a pályázó a továbbképző intézmény által meghatározott célcsoporthoz tartozzon;
 • a megpályázott téma hasznosítható legyen a pályázó mindennapi munkájában és intézményében;
 • a kiválasztott kurzus jól illeszkedjen egyrészt a pályázó saját szakmai, másrészt az általa oktatott diákok tanulási igényeihez;
 • általános kurzus esetében a pályázó nyelvtudása megfelelő szintű legyen a részvételhez.

Prioritások:

Európai szinten prioritást élveznek azok a pályázók, akik korábbi Socrates projektek vagy LLP többoldalú projektek és hálózatok eredményeként kidolgozott képzésen kívánnak részt venni.

Nemzeti szinten 2011-ben elsőbbséget élveznek azok a pályázók, akik

 • óvodában, általános iskolában vagy szakképzésben dolgozó pedagógusok (kivéve a nyelvtanárokat)
 • az angol és német nyelven kívül más, kevésbé elterjedt nyelven rendezett kurzusokon való részvételre pályáznak;
 • „job-shadowing” vagy hospitálás tevékenységre, illetve általános tanártovábbképző kurzusra pályáznak;
 • sajátos nevelési igényű gyerekeket tanítanak.

A támogatás mértéke: Támogatást a tanfolyamdíjra (megpályázható a tanfolyam teljes költsége, maximum 150 euró/nap, illetve maximum 3000 euró összeghatárig), az utazási és szállásköltségre, valamint olyan más megélhetési költségek fedezésére lehet kérni, melyek a szakmai továbbképzési tevékenységgel közvetlen összefüggésben merülnek fel. A támogatás pontos összege a látogatott továbbképzés típusától, időtartamától, valamint a résztvevő tényleges utazási költségeitől függ. A támogatás nem minden esetben fedezi a külföldi tartózkodás teljes költségét.

A pályázás menete: A pályázó kiválasztja a számára megfelelő tartalmú tanártovábbképzést, és jelentkezik a továbbképzést szervező intézménynél. A választott továbbképzésen való részvétel pénzügyi támogatásához a pályázatot a megfelelő pályázati űrlapon lehet beadni a Tempus Közalapítványhoz.

A pályázatokat 3 példányban (melyből legalább 1 eredeti)  – az on-line kitöltést és elküldést követően – postai úton a Tempus Közalapítvány postacímére kérjük eljuttatni.

A pályázat benyújtásának helye, módja, további információk:

www.tka.hu > PályázatokEgész életen át tartó tanulás program >Comenius > Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak

További információ:

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu