palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

EACEA/14/09 pályázat-ICI oktatási együttműködési program – Együttműködés az EU, valamint Ausztrália, Japán és a Koreai Köztársaság között a felsőoktatás és szakképzés területén

EAC_LogoA pályázati felhívás általános célkitűzése az EU-tagállamok és a partnerországok népe közötti jobb megértés és interakció elősegítése, amely magában foglalja nyelvük, kultúrájuk és intézményeik szélesebb körű ismeretét, valamint a felsőoktatás, a szakoktatás és szakképzés minőségének javítása az EU-ban és a partnerországokban.

Támogatásra jogosult pályázók
E felhívás keretében felsőoktatási, szakoktatási és szakképzési intézmények, illetve felsőoktatási és/vagy szakoktatási és szakképzési intézményeket csoportosító konzorciumok nyújtha tják be támogatási igényüket. A támogatásra jogosult pályázóknak az Európai Unió 27 tagállamának egyikében kell székhellyel rendelkezniük.

Támogatható tevékenységek
Az ICI-ECP pályázat olyan közös mobilitási projekteket támogat, amelyek a hallgatók és a tantestület számára kialakított strukturált cserékre, közös vagy megosztott tananyagra, valamint közös tanulmányi programokra koncentrálnak.
Az összes mobilitási programnak az alábbi célokat kell szolgálnia: Innovatív nemzetközi tanterv kidolgozása, hallgatói szolgáltatások, nyelvi és kulturális felkészítés, szervezeti keretprogramok a hallgatói és oktatói mobilitás segítésére, értékelés, fenntarthatóság és ismeretterjesztés.

Egy ICI-ECP közös mobilitási projektre pályázó konzorciumnak legalább 3 különböző EU tagállambeli felsőoktatási és/vagy szakoktatási és szakképzési intézményt kell magában foglalnia és legalább 2 partnerországbeli intézményt.

A projektek futamideje 3 év.

A tevékenységeket 2009. november 1. és december 31. között kell elkezdeni, és 2012. október 31-ig lezárni.

Költségvetés
A rendelkezésre álló költségvetés kb. 2,8 millió EUR. A partnerországok hasonló mértékben finanszírozzák a programokat, az egyes országokban érvényes szabályozás alapján.
Előreláthatóan 3–4 EU–Ausztrália-projekt, 1–2 EU–Japán-projekt és 3–4 EU–Korea-projekt részesül majd támogatásban.

Határidő

A pályázatokat mind az EU-hoz (Ügynökség), mind pedig a szervező intézményekhez be kell nyújtani, Ausztráliában (ausztrál oktatási minisztérium – DEEWR), Japánban (japán hallgatói szolgáltatási szervezet – JASSO) és a Koreai Köztársaságban (oktatási minisztérium, tudomány és technológia részleg – MEST).
Az EU vezető oktatási intézményei részéről a benyújtandó pályázatokat 2009. szeptember 15-én kell beküldeni az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez.

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
EU-ICI Call for Proposals 2009
Avenue du Bourget n o 1
Bour 02/23
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Az EU vezető oktatási intézményeinek a pályázatokat a megfelelő űrlapon, teljesen kitöltve, dátumozva és a pályázó szervezet nevében szerződéskötésben eljárni feljogosított személy által aláírva kell benyújtani.

További információ
Az útmutatók és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalról tölthetők le:

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-ecp/index_en.htm

A pályázatokat a megfelelő pályázati űrlapon kell benyújtani, az összes szükséges melléklettel együtt.

Forrás: eacea.ec.europa.eu

linkek: kastélyok programok kulturális turizmus