palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a nevelési-oktatási intézmények vezetői, pedagógusai részére a középiskolai diákok pénzügyi és gazdasági ismereteinek fejlesztésére

öngondoskodás pályázatA Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére létrejött Tudatos Pénzügyekért alapítvány – együttműködve az Öngondoskodás Alapítvánnyal – pályázatot hirdet a középiskolai diákok pénzügyi kultúrája fejlesztésének támogatására. A pályázat célja, hogy támogassa azokat a középfokú oktatási intézményeket, amelyek vállalják, hogy az iskola oktatási programjai között helyet biztosítanak az Öngondoskodás Alapítvány és a Magyar Nemzeti Bank együttműködésével kidolgozott Pénzügyi Oktatási Program (POP) bevezetésének, oktatásának.

A pályázó intézmények e mellett vállalják, hogy csatlakoznak ahhoz a 2009/2010-es tanévben elinduló, a Tudatos Pénzügyekért alapítvány kezdeményezésére és az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával kialakított iskolahálózathoz, amely a gazdasági, pénzügyi, vállalkozási kultúra és ismeretek oktatásában résztvevő, és annak elterjesztésében szerepet vállaló oktatási intézményekből jön létre.

A pályázók köre:
Pályázhatnak belföldi székhelyű, OM azonosítóval rendelkező középfokú oktatási intézmények (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) legalább két pedagógus részvételével.

A támogatás 9-12 évfolyamon tanuló diákok számára, tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozások szervezésére és megvalósítására használható fel.

A megpályázható támogatás összege:
Pályázatonként bruttó 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, ezen belül:

 • 100.000 Ft, azaz százezer forint, melyet az intézmény a program bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtésére fordíthat (tananyagok sokszorosítása, eszköz- és anyaghasználat stb.)
 • 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint, melyet – az intézmény által kijelölt -, a programban résztvevő pedagógusokkal megkötött ösztöndíj megállapodás keretében kapnak meg.

Jelen pályázat során a pályázati úton felhasználható keretösszeg: Bruttó 20 millió forint.

A részletes pályázati felhívás és a további pályázati dokumentációk  elérhetők innen: pályázati felhívás 2009páláyzat 1sz. mellékletepályázat_2sz. mellékletepop_tananyag

és az alábbi weboldalakon:

 • www.mnb.hu
 • www.ongondoskodas.hu

Kérjük, MINDEN PONTRA választ adva készítse el pályázatát!

A támogatás formája: A sikeresen pályázó oktatási intézményekkel a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány szerződést köt a kiírt pályázatban megjelölt oktatási program bevezetésére, valamint a pályázaton elnyert összeg felhasználására. Az oktatásban résztvevő tanárokkal az Alapítvány közvetlenül ösztöndíj megállapodást köt.

A finanszírozás módja: A támogatási összeg folyósítása az alábbi ütemezésben történik:

Az oktatási intézmények számára biztosított keretből

 • 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint 2009. augusztus 31-ig,
 • 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint 2010. június 30-ig kerül folyósításra.

Az oktatásban részt vevő tanárok számára biztosított keretből

 • 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint 2009. augusztus 31-ig,
 • 150.000 Ft azaz százötvenezer forint 2010. február 28-ig,
 • 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint 2010. július 31-ig kerül folyósításra.

A pályázatnak nincs regisztrációs díja, valamint nem kell az intézményeknek önrészt biztosítaniuk. A támogatási összeg és az ösztöndíj átutalásának feltétele a teljesítési dokumentáció benyújtása és annak az Értékelő Bizottság által történő elfogadása.
Az oktatási intézmények számára a tananyagok hasznosítására és megvalósítására biztosított feltételek megteremtésére fordítandó összeg második részlete folyósításának feltétele a teljes keret felhasználását igazoló számlák Alapítványnak történő előzetes benyújtása.

A pályázat elnyeréséhez szükséges feltételek

 1. Pályázhatnak belföldi székhelyű, OM azonosítóval rendelkező középfokú nevelési-oktatási intézmények legalább két pedagógus részvételével. A támogatás 9-12 évfolyamon tanuló diákok számára, tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozások szervezésére és megvalósítására használható fel.
 2. A támogatást elnyerő intézmények vállalják, hogy – mintaiskolai jelleggel – intézményközi kapcsolatrendszerüket felhasználva közreműködnek az oktatási programmal kapcsolatos információk más oktatási intézményeket célzó elterjesztésében, hozzájárulva a program ismertségének növeléséhez.
 3. A támogatást elnyerő intézmények hozzájárulnak, hogy a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány az oktatási program eredményeit, valamint a programban részt- vevő intézmények nevét szabadon publikálja, valamint helyi és időbeni korlátozás nélkül – a hatályos jogszabályi előírásokat betartva – felhasználja.
 4. A támogatást elnyerő intézmények vállalják, hogy a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány kijelölt kapcsolattartóján keresztül érkező egyedi média megkereséseket lehetőség szerint – amennyiben az nem sérti az intézmény érdekeit, illetve a tanárok és a diákok személyiségi jogait -, teljesítik.
 5. A támogatást elnyerő intézmények vállalják, hogy az oktatási programra vonatkozó média megkeresésekről haladéktalanul tájékoztatják a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány kijelölt kapcsolattartóját, és a feltett kérdésekre csak az Alapítvány kijelölt kapcsolattartójának írásos engedélye birtokában válaszolnak.
 6. A nyertes intézmények vállalják, hogy csatlakoznak ahhoz a 2009/2010-ben tanévben elinduló iskolahálózathoz, amely a gazdasági, pénzügyi, vállalkozási kultúra és ismeretek oktatásában résztvevő, és annak elterjesztésében szerepet vállaló oktatási intézményekből jön létre.
 7. A pályázati programban megvalósítandó szakmai tevékenységek:
 • A pályázó, a Pénzügyi Oktatási Programot korábban még nem oktató tanároknak részt kell venniük a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány által szervezett programbevezető felkészítésen. A képzés célja, hogy a tanárok megismerjék az elektronikus oktatási tananyagot, és megszerezzék az oktatásához szükséges pénzügyi ismereteket. (Az ingyenes képzések várható ideje 2009. augusztus és november, valamint 2010. január, helyszínük Budapest.)
 • A program bevezetésének illeszkednie kell a tanév rendjéhez. A programban résztvevő tanulócsoport(ok)nak minimum 30×90 (illetve 60×45) percet kitevő iskolai foglalkozási időkeretben kell csoportos foglalkozáson részt vennie, amely folyamat jelleggel épül be a 2009/2010-es tanév iskolai programjába.
 • A program oktatásának módját az iskola határozza meg: rendszeres tanórai, szabadidős, tömbösített, illetve tanórán kívüli időkeretben és az iskola pedagógiai programjához legalkalmasabbnak ítélt formában.
 • A program bevezetéséhez a nyertes iskola köteles részletes tervet készíteni az oktatási program oktatásának formájáról, kereteiről, a programba bevont tanulócsoport/okról, a munka pontos időbeli ütemezéséről, melyet a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány részére elektronikus formában 2009. július 31-ig kell megküldeniük.
 • A nyertes pályázók vállalják, hogy az oktatásban részt vevő diákok számára biztosítják a tanév során megrendezendő online befektetési játékon való részvétel lehetőségét és biztosítják az ahhoz szükséges technikai feltételeket.
 • A támogatást elnyerő intézmények vállalják, hogy a programban résztvevő diákok számára biztosítják és aktívan támogatják az oktatási program keretében elsajátított ismeretek sikeres elsajátításának értékelését szolgáló, a tanév második félévében szervezett országos tanulmányi versenyen való részvételt.
 • Az iskola a projekt megvalósításának időszakában biztosítja a támogató intézmények szakemberei számára – a szakmai monitoring részét képező – betekintési jogot a program szakmai megvalósításába.

A fenti követelmények teljesítése a folyósított támogatás felhasználásának feltétele, így azok hiányos, vagy határidőn túli teljesítése, illetve nem teljesítése a támogatás automatikus megvonásával jár.

A pályázat érvényességének feltételei

 1. Minden oktatási intézmény csak egy pályázatot nyújthat be.
 2. A programba bevont tanulócsoport minimális létszáma 15 fő.
 3. A pályázathoz mellékelni kell az intézmény alapító okiratát.
 4. A pályázat mellékletét kell képeznie egy maximum 2 oldalas koncepciónak, arról, hogy milyen keretek között, milyen ütemezésben tervezi az iskola megvalósítani az oktatási program végrehajtását. Az anyagnak tartalmaznia kell:
 • a diákok oktatásának tervezett óraszámát és ütemezését;
 • a foglalkozások tervezett módszereinek, tanulásszervezési eljárásainak leírását;
 • az iskola milyen formában és eszközökkel biztosítaná a program későbbi fenntarthatóságát;
 • az iskola pedagógiai programjához való illeszkedését,
 • az iskola az új, kísérleti tananyag oktatása során milyen potenciális problémákat azonosít és miként tervezi megoldani ezeket.

5.    A pályázathoz csatolni kell egy, a programban való részvételre és a pályázati feltételek elfogadására  vonatkozó szándéknyilatkozatot az intézmény fenntartójának támogató nyilatkozatával együtt.

6.    A pályázathoz csatolni kell a pályázó tanárok szakmai önéletrajzát.

7.    A pályázat érvényességének további feltételeit a pályázati dokumentáció részét képező nyilatkozatok rögzítik.

Hiányos pályázati dokumentáció megküldése esetén a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány elektronikus levél formájában hiánypótlásra vonatkozó felhívást kezdeményez. A hiányzó dokumentumoknak a felhívást követően, legfeljebb 3 munkanapon belül az Alapítványhoz be kell érkeznie. A hiánypótlást a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesítő pályázók anyagai nem kerülnek elbírálásra.

A pályázat benyújtása:

A pályázati dokumentációt postai úton, elsőbbségi küldeményként 1 példányban, és elektronikus levélben (MS Word dokumentumként) kell benyújtani (a postabélyegző kelte): 2009. június 30-ig.
A pályázatot a következő címre kell eljuttatni: Tudatos Pénzügyekért Alapítvány, 1054, Budapest, Szabadság tér 8-9. A borítékon kérjük feltüntetni: “Pénzügyi Oktatási Program” pályázat.
Az elektronikus levelet az alábbi e-mail címre kell küldeni: szalaygy@mnb.hu

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok (pályázati dokumentáció, amely tartalmazza az adatlapot, nyilatkozatokat) elektronikus úton elérhetőek és szabadon letölthetőek az MNB honlapjáról (www.mnb.hu).

A pályázat elbírálásának szempontjai
1.    Országos és iskolatípusonkénti reprezentáltság elérése
2.    Szakiskolai programok kiemelt támogatása
3.    Az elbírálás során előnyben részesülnek azon pályázó iskolák:
o    amelyek a 2008/2009-es tanévben részt vettek a Pénzügyi Oktatási Program kísérleti oktatásában;
o    amelyek a 2008/2009-es POP programban részt vett iskolák ajánlásával érkeznek;
o    amelyekben már korábban is megvalósult a diákok széles körét aktivizáló, sikeresnek minősíthető innováció;
o    amelyek mögött olyan képzői, oktatói csoport áll, amely részt vett már pénzügyi tematikájú oktatási anyag tanításában, és személyes tapasztalata van a közoktatáson belül a tehetséggondozás területén;
o    amelyek vállalják regionális mintaiskolai szerep betöltését;
o    amelyek közgazdasági, kereskedelmi, marketing, valamint üzleti adminisztráció szakirányú képzést nem nyújtanak;
o    amelyek diákjai részt vettek a Magyar Nemzeti Bank által szervezett “Monetary – közgazdálkodj okosan” címmel megrendezett középiskolai vetélkedőn, illetve annak elődöntőjébe is bejutottak;
4.    A pályázat elbírálása során előnyt jelent a tanórai, interaktív, játékos elemeket felhasználó és/vagy készségfejlesztő programok iskolai szervezése.
5.    A Tudatos Pénzügyekért Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott pályázatokat elutasítsa, illetőleg a pályázati dokumentációkban rögzítettek pontosítása és a szerződési feltételek kidolgozása érdekében a pályázóval tárgyalást folytasson.
Egyéb információk:

A Tudatos Pénzügyekért Alapítvány fenntartja a jogot, hogy jelen pályázati felhívást bármikor, indokolás nélkül egyoldalúan módosítsa, vagy visszavonja, illetőleg, jogában áll úgy dönteni, hogy az eljárás eredményeképpen egyik pályázóval sem köt szerződést. A pályázók pályázatuk benyújtásával kötelesek elfogadni, hogy az előzőekben említettekkel, illetőleg egyébként a pályázati felhívással és a pályázatukkal összefüggésben a Tudatos Pénzügyekért Alapítvánnyal szemben semmiféle megtérítési vagy kárigényt nem érvényesíthetnek.

Azok az iskolák, amelyek a Tudatos Pénzügyekért Alapítvánnyal kötött szerződésben vállalt kötelezettségeiket nem teljesítik, a további támogatásra való jogosultságukat elvesztik, és az addig folyósított támogatási összeget kötelesek visszafizetni.

A pályázat eredményéről a beadási határidőt követő 20 munkanapon belül a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány által felkért szakértőkből álló Értékelő Bizottság javaslata alapján az Tudatos Pénzügyekért Alapítvány kuratóriuma dönt.

A döntésről a pályázókat a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány írásban értesíti, illetve a nyertes pályázók listáját a döntést követő két napon belül a www.mnb.hu honlapon közzéteszi.

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további kérdésekben Sz. Pap Judit, a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány kuratóriumi titkára nyújt tájékoztatást. (Telefon: 06-1-428-2632, munkanapokon 9.30-12.00, illetve 13.00-16.00 óra között, e-mail: szolnokinej@mnb.hu)

Forrás: ongondoskodas.hu