palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Erzsébet program – 2020-ban is elérhető az Erzsébet program!

A kormány szociális üdültetési programja a jövőben is folytatódik tovább. A 2012-ben indított program rászorulók (nyugdíjasok, fogyatékossággal élők és nagycsaládosok) részére kedvezményesen biztosít pihenési lehetőséget. A program célkitűzései az egészség megőrzéshez szükséges aktív kikapcsolódás biztosítása a kedvezményezettek részére.

 A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány közleménye szerint 2019. szeptemberétől lehet pályázni az Erzsébet program 2020-as üdülési lehetőségeire. Az elmúlt nyolc évben másfél millió ember jutott a program keretében pihenési lehetőséghez. Az utalvány kibocsátás megszűnése ellenére az idei évben több tízezer ember kikapcsolódását biztosítja.

A pályázati felületen elektronikusan a www.erzsebetprogram.hu oldalon lehet pályázni, a regisztráció után a személyes adatokat kell feltölteni, és a 2019.szeptembertől hatályos új formanyomtatványt a személyes adatok kezelésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatot, a kitöltést követően be kell nyújtani:

  • Nyugdíjasok részére a pályázatok benyújtásának határideje 2019. november 29., vagy a létszám kimerüléséig lehetséges.
  • A nagycsaládosok számára a 2020-ban felhasználható üdülési lehetőségre vonatkozó pályázatok benyújtásának határideje 2019. november 15., illetve a létszámkeret kimerüléséig lehetséges.
  • Fogyatékossággal élők számára a pályázatok benyújtásának határideje 2019. november 29., vagy a létszám kimerüléséig lehetséges.
  • Fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok részére pályázatok benyújtásának határideje 2019. november 15., illetve a létszámkeret kimerüléséig lehetséges.

Az elnyert üdülési támogatás 2020.december 31-ig használható fel, későbbiekben a támogatás érvényét veszti.

A weboldal részletesen ismerteti:

  • a kedvezményezettek körét

Nyugdíjasok esetén olyan belföldi illetékességű öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévet betöltött nyugdíjas pályázhat, akinek a havi teljes összegű ellátása 2019-ben nem halad meg 130 000 Ft-ot, és adóköteles jövedelemmel sem rendelkezik.

Nagycsaládosok esetén olyan belföldi illetékességű, 18. életévet betöltött személy pályázhat, ahol a család egy főre jutó rendszeres jövedelme a 2019. január 1-én érvényes minimálbér összegét nem haladja meg, továbbá saját háztartásban 3, vagy több gyermeket a saját háztartásában nevel, és akik után jogosult családi pótlékra.

Fogyatékossággal élők esetén olyan belföldi illetékességű, 18. életévet betöltött személy pályázhat, aki a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül. Rendszeres havi ellátásai és jövedelme együttesen nem halad meg nettó 155 000 Ft-ot. A pályázat keretében 1 fő fogyatékkal élő személy és 1 fő 18. életévet betöltött kísérő személy részesülhet a nyújtott támogatásra.

Fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok esetén olyan belföldi illetékességű, 18. életévet betöltött személy pályázhat, akinek a családjában legalább 1 fő magasabb összegű családi pótlékra jogosult, a pályázat benyújtása napján a 18. életévet be nem töltött gyermeket nevelnek és család egy főre jutó rendszeres jövedelme a 2019. január 1-én érvényes minimálbér összegét nem haladja meg.

A támogatásban továbbá a pályázatot benyújtó személy házastársa és élettársa mellett, még egy családban nevelt családi pótlékra jogosult gyermek is részesülhet.

  • a pályázat benyújtás módját.

A pályázatok nyertesei a weboldalon megtalálható szálláshelyeket vehetik igénybe, amelyek az adott pályázat piktogramjával kerülnek megjelölésre.

További aktuális Erzsébet programok gyermekek részére:

Erzsébet Táborok

A gyerekek táboroztatásával kapcsolatos feladatokat költségvetési forrásból az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány látja el, az Erzsébet Táborok keretében. A táborok programjai a Balaton mellett és napközi formában működnek a lakóhelyen. A hagyományőrző foglalkozások mellett sport és kulturális programokban való részvétel élményét kínálják.

A program aktualitása a 2016-ban indított Erzsébet-karácsony, amely a hagyományőrzés mellett színes ünnepi előadások megtekintését tette lehetővé 2018-ban a Papp László Budapest Sportarénában.

Idén decemberben 6 alkalommal tekinthetik meg a gyerekek a Fővárosi Nagycirkuszban a Hófödte álom- Ősi cirkuszi mese produkciót. A program időpontja 2019. december 11-12-13.

Az Erzsébet-Karácsony programra az E-Tábor Plusz felületen lehet jelentkezni, kizárólag köznevelési intézményeknek, a jelentkezés határideje 2019. november 7.

(Forrás:Erzsébetprogram.hu, Erzsébettáborok.hu)