palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Esélyegyenlőségi célú pályázat 2009 Budapest

budapest_logoA Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága pályázatot ír ki a fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket döntően Budapesten kifejtő, a kisebbségi és hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtéséért tevékenykedő társadalmi és civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, egyházi szervezetek részére.

A pályázat célja: Egyszeri támogatás nyújtásával elősegíteni a főváros, annak polgárai érdekében munkálkodó, a fenti tevékenységeket folytató civil-, társadalmi- és egyházi szervezetek, kisebbségi önkormányzatok működését, együttműködését, programjaik megvalósulását. Folyamatban lévő pályázati célra 2008-ban támogatást elnyert szervezet ugyanarra a célra csak az előző pályázati futamidő lezárása után kezdődő futamidőre pályázhat, ha a korábbi támogatással a támogatási szerződés szerint elszámolt.

Pályázati keretösszeg

A pályázatok támogatására 20 mFt. vissza nem térítendő forrás áll rendelkezésre. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb 500 eFt. támogatási igénnyel.

Pályázók köre
Pályázhatnak a fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket döntően Budapesten kifejtő

  • Kisebbségi és hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtéséért tevékenykedő társadalmi és civil szervezetek (létesítő okiratukból e tevékenységi kör egyértelműen megállapítható legyen),
  • kisebbségi önkormányzatok
  • egyházi szervezetek

Pályázni a következő célokra lehet

  1. kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködést segítő programokra; kisebbségek, és azok civil szervezetei speciális felzárkóztató, hagyományőrző, és közösségi, társadalmi beilleszkedést elősegítő programjainak támogatására.
  2. egyházak és mellettük működő karitatív szervezetek, lelki közösségek kulturális tevékenységének, szociális szolgáltatásainak támogatására.
  3. súlyosan egészségkárosodottak élethelyzetének javítását szolgáló, kizárólag szabadidős programok támogatására.

Támogatás kérhető
–    a tervezett projekt megvalósításának közvetlen költségeire (személyi, dologi és felhalmozási költségekre egyaránt),
–    valamint a projekt megvalósításához kapcsolódó közvetett, általános működési költségekre (a szervezet teljes működéséhez viszonyított arányban).
–    Az ÁFA-visszaigénylő szervezetek támogatási igényüket nettó összegben nyújthatják be, esetükben a támogatási forrásból ÁFA nem finanszírozható.
A pályázatot kiíró Bizottság kötelező önrészt nem ír elő.

A pályázat benyújtásának feltételei


A pályázati dokumentáció részei
1)    a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
2)    a pályázati projekt szöveges indoklása,
3)    kötelező mellékletek:
–    hatályos létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat),
–    30 napnál nem régebbi bírósági kivonat,
–    közhasznú nyilvántartásba vett szervezetek esetén a 2007(2008). évi közhasznúsági jelentés (a közhasznúsági törvényben előírt tartalommal),
–    közhasznú nyilvántartásba nem vett szervezetek esetén a 2007(2008). évi pénzügyi és szakmai beszámoló,
–    a szervezet 2007(2008). évi tevékenységéről a KSH részére leadott statisztikai jelentés.
Nem kell a mellékleteket csatolnia annak a szervezetnek, amely a Fővárosi Civil Iroda nyilvántartásában szerepel és ott hatályos szervezeti dokumentumainak másolatát letétbe helyezte. (Érdeklődni lehet a 327-1216 telefonszámon.)

A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A teljes pályázati dokumentációnak 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati példány) 2009. június 12-ig kell beérkeznie.

Személyesen a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálatán (Bp. V. Bárczy I. u. 1-3.) lehet leadni, valamint ajánlott küldeményként lehet feladni a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága címére (levélcím: 1840 Budapest).

A postára adás legkésőbbi időpontja 2009. június 10. 24,00 óra!

További felvilágosítás kérhető a Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Ügyosztályán (327-1584), a Bizottság titkárságán (327-1096) vagy a Fővárosi Civil Irodán (1052 Budapest, Bárczy I. u. 1-3., 327-1216).

Forrás: budapestportal