palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Európai filmek nemzetközi forgalmazásának támogatása–a szelektív program 2010 EACEA/19/09

media_internatonal_palyazatAz ajánlattételi felhívás alapja a 2006. november 15-i, európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról szóló 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (MEDIA 2007) ( 1 ). E határozat értelmében megvalósítandó rendelkezések egyike az európai filmek nemzetközi forgalmazásában nyújtott támogatás. A „szelektív” program célkitűzése az aktuális, nem nemzeti európai filmek szélesebb nemzetközi forgalmazásának elősegítése és támogatása, ösztönözve a filmszínházi terjesztőket, különösen a nem hazai európai filmek népszerűsítésébe és terjesztésébe való befektetésre.

A program célja a gyártás és forgalmazás közti kapcsolatok ösztönzése, a nem nemzeti európai filmek piaci versenyképességének javításával.

Támogatásra jogosult pályázók
A felhívás európai társaságoknak szól, akik a fent említett célkitűzésekhez kapcsolódó tevékenységeket végeznek.

A pályázóknak az alábbi országok egyikében kell székhellyel rendelkezniük:

 • az Európai Unió 27 tagországa,
 • az EFTA-országok,
 • Svájc
 • Horvátország.

Támogatható tevékenységek
A következő tevékenység jogosult támogatásra az ajánlattételi felhívás keretein belül:

 • Nem nemzeti játékfilmek filmszínházi terjesztése. A film gyártójának/gyártóinak többsége a MEDIA programban résztvevő országokban letelepedett gyártók közül kell kikerülnie/kikerülniük, valamint a filmnek ezekből az országokból származó szakértők jelentős részvételével kell elkészülnie. A filmnek egy aktuális játék-, illetve rajzfilmnek vagy dokumentumfilmnek kell lennie, amely 60 percnél hosszabb, és a terjesztő országától különböző országból származik. A film szerzői jogának bejegyzése, nem lehet régebbi a jelentkezés beadásának éve előtti négy évnél. A 15 millió EUR-nál magasabb gyártási költségvetésű filmek nem támogathatóak.
 • A támogatási időszak általában a lehetséges legkorábbi megjelenési időpont előtti hat (6) hónaptól (itt: a releváns beadási határidő) a legkésőbbi megjelenési időpont (itt: a releváns beadási határidő plusz tizennyolc (18) hónap) utáni tíz (10) hónapig tart.

Az odaítélés kritériumai
A terjesztési támogatást, itt. promócióra és reklámra az aktuális, nem nemzeti, maximum 15 millió EUR gyártási költségvetésű európai filmek részére a 3 millió EUR el nem érő filmek esetében egy legalább öt terjesztőből álló csoportosulás számára, illetve 3 millió EUR és 15 millió EUR közötti költségvetésű filmek esetében egy legalább hét terjesztőből álló csoportosulás számára ítélhetik oda.

A legmagasabb pontszámot elérő csoportosulások kiválasztása során a következő odaítélési kritériumokat veszik figyelembe:

 • a támogatható terjesztők száma,
 • a film gyártási költségei,
 • a film eredete,
 • a film típusa,
 • az értékesítési megbízott/gyártó jelenléte koordinátorként, és a nemzetisége.

Költségvetés

A teljes elérhető költségvetés 12 250 000 EUR, a 2010-es pénzügyi évben elérhető alapok függvényében. A pénzügyi hozzájárulás támogatás formájában történik. Az odaítélt pénzügyi támogatás semmi esetben sem lépheti túl a teljes támogatható költségek 50 %-át.

A legmagasabb díj 150 000 EUR lehet filmenként és országonként.
Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.

A pályázatok benyújtási határideje
A pályázatok benyújtásának határideje 2009. december 1-je, 2010. április 1-je és 2010. július 1-je.

Kizárólag a hivatalos nyomtatványon benyújtott, a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy által megfelelően aláírt pályázatokat fogadják el. A borítékon világosan fel kell tüntetni az alábbiakat:
MEDIA 2007 — Distribution EACEA/19/09 — Selective cinema
A faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.

További részletes információ
A részletes útmutatók a pályázati űrlapokkal együtt a következő internetes címen található meg:

http://ec. europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/select/index_en.htm

A pályázatoknak meg kell felelniük az útmutató valamennyi feltételének, és azokat a rendelkezésre bocsátott űrlapokon kell benyújtani.

Forrás: EUR-LEX