palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

GINOP-4.1.5-22 – Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása pályázat kkv-k részére

Felfüggesztve! KKV-k számára kiírt energetikai pályázat az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozására. A 90%-os támogatási intenzitású pályázattal minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft visszatérítendő támogatás igényelhető. Pályázni lehet többek között épületek hőtechnikai adottságainak javítására, hőveszteségének csökkentésére, épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítésére és meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítására.

Pályázatok benyújtási határideje: 2022. május 11. 9.00 órától 2022. június 10. 12.00 óráig

A támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24 160 db

A támogatás formája: visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
A visszatérítendő támogatás mértéke: maximum az összes elszámolható költség 90%a lehet

Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro, kis és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%a, de legfeljebb 500 millió Ft

Támogatást igénylők köre

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások
  a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
  b)melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt,teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

  c)amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági  társaságok, szövetkezetek,vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

  • Gazdálkodási formakód szerint:
   a)113 Korlátolt felelősségű társaság

   b)114 Részvénytársaság

   c)129 Egyéb szövetkezet

   d)116 Közkereseti társaság

   e)117 Betéti társaság

   f)226Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

   g)572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

   h)573 Nonprofit részvénytársaság

   i)575 Nonprofit közkereseti társaság

   j)576 Nonprofit betéti társaság

  • jogi forma szerint:
   aa)kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelembenyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Önállóan támogatható tevékenységek

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

C) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a KözépMagyarországi régió területén megvalósuló projektek

Pályázzon velünk!!!
Pályázatírás

Letölthető dokumentum

GINOP-4.1.5-22_felhívás-1

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2022. május 11. 9.00 órától 2022. június 10. 12.00 óráig lehetséges.