palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Grundtvig előkészítő látogatások – Partnerkeresés, nemzetközi kapcsolatok megalapozása, szélesítése

A Grundtvig előkészítő látogatás támogatás felhasználható partnerkereső szemináriumon való részvételre vagy már ismert partnerekkel való egyszeri találkozásra a pályázat (Grundtvig Tanulási kapcsolat, Grundtvig időskorú önkéntes projekt, Grundtvig Többoldalú projekt, Grundtvig Hálózat, Grundtvig Kiegészítő tevékenységek, Transzverzális program keretében megvalósuló projekt, vagy hálózat, melynek célcsoportja nem a szakképzést nyújtó felnőttoktatáshoz tartozik) beadása előtt. (Nem pályázható támogatás leendő partnerek meghívására, találkozó szervezésére, vendéglátásra.)

 

Pályázhatnak: Grundtvig Tanulási kapcsolat, Grundtvig időskorú önkéntes projekt, Grundtvig Többoldalú projekt, Grundtvig Hálózat, Grundtvig Kiegészítő tevékenységek, Transzverzális program keretében megvalósuló projekt, vagy hálózat típusú pályázatot benyújtani szándékozó szervezetek

Kiíró: Európai Bizottság

Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány

Beadási határidő: 2012. május 31., szeptember 6 és 27., október 18., november 29.

A Grundtvig előkészítő látogatás támogatás felhasználható partnerkereső szemináriumon való részvételre vagy már ismert partnerekkel való egyszeri találkozásra a pályázat (Grundtvig Tanulási kapcsolat, Grundtvig időskorú önkéntes projekt, Grundtvig Többoldalú projekt, Grundtvig Hálózat, Grundtvig Kiegészítő tevékenységek, Transzverzális program keretében megvalósuló projekt, vagy hálózat, melynek célcsoportja nem a szakképzést nyújtó felnőttoktatáshoz tartozik) beadása előtt. (Nem pályázható támogatás leendő partnerek meghívására, találkozó szervezésére, vendéglátásra.)

Pályázati feltételek:

 • A kiutazások legalább 1, legfeljebb 5 naposak lehetnek.
 • A találkozót szervező intézmény által kiállított fogadási szándékról szóló igazolást a pályázó mellékeli a pályázathoz.
  fogadó nyilatkozat formai követelményei: lehetőség szerint fejléces papírra készüljön, szerepeljen rajta a kiutazó és a fogadó szervezet neve, a kiutazás pontos időtartama (-tól -ig), illetve a fogadó szervezet képviselőjének aláírása.
  Partnerkereső szemináriumon való részvétel esetében a pályázónak nem kell előzetesen felvennie a kapcsolatot a szervezőkkel és fogadónyilatkozatot sem kell mellékelnie a pályázathoz.
 • A támogatás maximális összege 1000 euró. Támogatás a következő költségekre igényelhető:
  előkészítő látogatás esetében: utazás, megélhetés, speciális igény
  partnerkereső szeminárium esetében: utazás, részvételi díj, speciális igény

2012-ben a Tempus Közalapítvány a következő adminisztratív szabályokat alkalmazza:

 • Egy szervezettől egy kiutazó részvétele támogatható. (Kivételt képez fogyatékossággal élő résztvevő speciális igénye.)
 • Egy szervezet számára egy naptári évben csak egy előkészítő látogatás támogatás ítélhető meg, valamint az előkészítő látogatás csak akkor támogatható, ha a szervezetnek nincs futó projektje az előkészítendő pályázattípusban.
 • Egy projekt előkészítéséhez egyszer lehet előkészítő látogatás támogatásra pályázni.
 • Formai és tartalmi értékelési szempontok elérhetők a Pályázati dokumentumok oldalon.

A pályázatokat egy eredeti példányban aTempus Közalapítvány postacímére (1438 Budapest 70., Pf.: 508) kell küldeni, vagy a székhelyre (1093 Budapest, Lónyay u. 31.) személyesen eljuttatni a szükséges mellékletekkel együtt. A Grundtvig előkészítő látogatások pályázatot ezen kívül on-line formában is el kell juttatni irodánknak a pdf dokumentum megfelelő gombjának megnyomásával.

A szükséges mellékletek a következők: fogadónyilatkozat (kivéve partnerkereső szeminárium esetében); tájékoztató nyilatkozattételi kötelezettségről.

További információ:

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu

Web: www.tka.hu