palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KEOP-2.4.0.B Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladéklerakók területén

umfteulogoTámogatás célja a környezeti elemeket és egyéb receptorokat folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelő, bezárt, illetve felhagyott, olyan települési szilárd hulladék-lerakók környezeti kockázatának mérséklése, ahol a felszín alatti vizek védelméről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint (B) szennyezettségi határérték feletti szennyezettség kimutatható a felszín alatti vízben, vagy a földtani közegben.

Támogatás megnevezése: KEOP-2.4.0.B Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 3 800 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.03.16.
Beadási határidő: 2013.12.31.

Letölthető pályázati dokumentáció:

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Támogatás célja: Összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel (továbbiakban: OHT) és az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal (továbbiakban OKKP) a konstrukció célja a környezeti elemeket és egyéb receptorokat folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelő, bezárt, illetve felhagyott, olyan települési szilárd hulladék-lerakók környezeti kockázatának mérséklése, ahol a felszín alatti vizek védelméről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint (B) szennyezettségi határérték feletti szennyezettség kimutatható a felszín alatti vízben, vagy a földtani közegben. Cél egyrészt a felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezettségének csökkentése a szennyezettség lokalizációjával, a felszín alatti víz és csapadék depóniatesthez való hozzáférésének redukálásával, másrészt a szükséges műszaki beavatkozás elvégzésével a szennyezett területeken található felszín alatti vizek elszennyezési mértékének csökkentése vagy a szennyezés megszüntetése a következő prioritás szerint:

 • a 2000/60/EK számú Víz Keretirányelvvel (VKI) harmonizáló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében, 2015. december 22-ig a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területre eső kármentesítési feladatok elvégzése (EU követelmény);
 • a fokozottan érzékeny, az érzékeny és a kevésbé érzékeny területeken található felszín alatti vízbázisok elszennyezési kockázatának csökkentése, valamint a szigorúan védett, védett természeti területek-, értékek károsodási kockázatának csökkentése.

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás első fordulójának keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
1. Települési önkormányzatok (321) egyénileg;
2. Települési önkormányzatok társulásai (322, 366, 951)1 (a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szereplő korlátozásokkal).
Jogi személyiség nélküli társulások (951) az első és második fordulóban is pályázhatnak, azonban abban az esetben, ha a projekt támogatási összege meghaladja az 1 milliárd Ft-ot, akkor a pályázat 2. fordulójáig a társulást át kell alakítani jogi személyiségű társulássá (322).

A támogatható tevékenységek köre:

 • Az 1. fordulóban a támogatható tevékenység a – projekt-előkészítés.
 • Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során (2. forduló):
  • a szennyezés lokalizációjához, a szennyezés csökkentéséhez szükséges bontási munkálatok, a bontás és a beavatkozás során keletkező hulladékok kezelése a települési szilárd hulladék-lerakó területén (kizárólag csak erre a tevékenységre nem lehet pályázni);
  • a szennyezés lokalizációjához, a szennyezés csökkentéséhez szükséges létesítmények / műtárgyak kialakítása, passzív hidraulikus védelmi rendszer kiépítése a települési szilárd hulladék-lerakó területén,hulladék áthalmozása, felszedése; – a lezárás végrehajtásához szükséges tereprendezés, a záró rétegrend kialakítása, bioremediáció előkészítése, növénytelepítés (kizárólag csak erre a tevékenységre nem lehet pályázni);
  • kármentesítés beavatkozásának technológiai működtetése a szennyezéssel érintett területen;
  • a beavatkozási munka előrehaladását és befejezését ellenőrző vizsgálatok elvégzése és a monitoring rendszer kiépítése a települési szilárd hulladék-lerakó területén és a monitoring szempontjából szakmailag megalapozott környezetében;
  • a szennyezés lokalizációját, megszüntetését követő helyreállítási tevékenységek települési szilárd hulladék-lerakó területén (kizárólag csak erre a tevékenységre nem lehet pályázni).

Támogatás mértéke (%): 100

Támogatás minimum összege: 200 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege: 1 600 000 000.- HUF

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet: Neve: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium – Fejlesztési Igazgatóság
Címe: 1135 BUDAPEST, Váci út 45.
Tel.: (01) 224-2500
Fax.: (01) 201-1008
Honlap: www.fi.kvvm.hu
E-mail: fi_titkarsag@kvvmfi.hu

Forrás: NFÜ