palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KÖSZ! pályázat iskolai közösségi szolgálat támogatására

ujeuropa-alapitvany pályázatAz Új Európa Alapítvány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények, mint lehetséges fogadószervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középiskolák 9-11. évfolyamos diákjai számára.

A program célja, elősegíteni, hogy a helyi civil szervezetek és oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek valósuljanak meg. A program hozzá kíván járulni, hogy minél több diák elvégezze a 2016. évtől az érettségi feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre.

Pályázatot nyújthatnak be „fogadó szervezetként”:

 • civil szervezetek
 • egyházak, egyházi szervezetek vagy egyházi fenntartású intézmények, amelyek az alábbi területek egyikén tevékenykednek:
  • egészségügy
  • szociális és jótékonysági
  • kulturális és közösségi
  • környezet- és természetvédelmi
  • katasztrófavédelmi
  • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, idős emberek sport- és szabadidős tevékenysége.

Pályázati kategóriák

 • kisprojekt max. 5 fő részvételével, ahol az öt fő külön-külön is teljesítheti a szolgálatot
 • nagyprojekt 10-30 fő (kb. egy osztály) részvételével, ahol a diákok egyidejűleg és közösen látják el a feladatokat a közösségi szolgálat keretében
  Egy pályázó szervezet egyszerre 1 nagyprojektet vagy max. 3 kisprojektet nyújthat be.

Támogatható projektek

Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek

 • keretében minden diák résztvevő legalább 20 óra közösségi szolgálatot tud teljesíteni a megvalósítás alatti időintervallumban, tanórán kívül, a törvény által meghatározott módon, amelybe beletartozhat a felkészítési és a feldolgozási fázis is.
 • helyi igényeket elégítenek ki (az iskola max. 30 km-es körzetében vagy a diákok lakóhelyén valósul meg), helyi lakosokat, intézményben tartózkodókat/élőket szolgál, segít.

Példa támogatható projektekre (nem kizárólagos jelleggel):

 • szociális célú tevékenység: idősek, betegek, rászorulók, gyerekek, családok, fogyatékkal élők stb. segítése, támogatása
 • szabadidős, oktatási-nevelési célú, közösségfejlesztő vagy sportprogramok szervezése, rendezése idősek, betegek, rászorulók, gyerekek, családok, fogyatékkal élők vagy egyéb hátrányos helyzetű csoportok pl. kisebbségi csoportok számára
 • közterület állagmegóvása, zöldfelületek karbantartása stb.

Támogatás az alábbi költségtípusokra igényelhető:

 • anyagköltség, fogyóeszköz (pl. festék, ceruza, papír, kézműves eszközök és alapanyagok, kertészeti eszközök, könyvek, hangszerek, élelmiszer stb.)
  kommunikációs és dokumentációs eszközök
  utazási vagy szállítási költség
  mentor (IKSZ koordinátor) költségei (a projekt összköltségének max. 25%-s)

Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás.

Letölthető dokumentumok

KÖSZ! Pályázati felhívás

Mintaűrlap

A pályázatokat az online pályázatbenyújtási felületen keresztül tudjuk elfogadni.

Az online pályázatok benyújtásához regisztráció szükséges, regisztrálni az alábbi felületen lehet:

REGISZTRÁCIÓ

A regisztrálás határideje: 2014. október 9., éjfél. A regisztrációt 48 órán belül hagyjuk jóvá, erről e-mailben küldünk értesítést.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 15.

A pályázatokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel közösen felkért szakértők értékelik és tesznek javaslatot a pályázatok támogatására az Új Európa Alapítvány kuratóriumának, amely legkésőbb november végéig dönt a pályázatok támogatásáról.

A projekteket 2015. január 1 – november 30. között lehet megvalósítani.

Bővebb információ: www.kozossegi.ujeuropaalapitvany.hu, www.kozossegi.ofi.hu