palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KPMG Felelős Társadalomért Program-Pályázat hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának, nevelésének, fejlesztésének támogatására

kpmgpalyazatPályázat célja a 18 éven aluli hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának, nevelésének, fejlesztésének támogatása, kiemelt hangsúllyal a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának, nevelésének, fejlesztésének támogatására.


Pályázat témája:
A KPMG Hungária Kft. olyan oktatási, fejlesztési, nevelési projekteket kíván támogatni, melyek

 • célcsoportjukat, illetve tevékenységüket illetően az alábbiakban részletezett feltételeknek megfelelnek, illetve
 • 2009. augusztus 30-ig valamely más pályázaton támogatást nyertek, de további támogatásra van szükség az önrész illetve önerő finanszírozásához.


Pályázók köre:
Hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával foglalkozó közhasznú és kiemelten közhasznú civil szervezetek; előnyt élveznek a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával, nevelésével, fejlesztésével foglalkozó szervezetek.

Mit kínál a KPMG Hungária Kft. a nyertes szervezet részére? A Pályázat nyertese részére a KPMG Hungária Kft. a hosszú távú együttműködés lehetőségét kínálja a 2009-2010-es évre, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

1.    Elnyerhető támogatás

2009/2010-ben a KPMG Hungária Kft. által biztosított támogatási keret: minimum 500 000 Ft, amely összeg a cég és annak dolgozóinak közös adománya. (A támogató a támogatási keretet nem köteles teljes egészében kiosztani, amennyiben nem érkezik elegendő tartalmilag megfelelő pályázat.)

2.    Pro bono szolgáltatás
A KPMG Hungária Kft. a pénzbeli támogatás mellett pro bono – anyagi ellenszolgáltatás nélküli – szakmai szolgáltatást kínál az együttműködő szervezetnek az alábbi területeken:

 • könyvvizsgálat
 • számviteli tanácsadás
 • adótanácsadás
  • társasági adóval kapcsolatos tanácsadás
  • személyi jövedelemadóval és tb-vel kapcsolatos tanácsadás
  • átvilágítási és adóvizsgálati tanácsadás
  • közvetett adó-(áfa)tanácsadás
 • informatikai tanácsadás
  • informatikai rendszertervezési és -fejlesztési projekt terv
  • megvalósítási terv és áttekintés
 • információkockázat-menedzsment
  • a belső rendszerek és folyamatok informatikai kontrollpontjainak ellenőrzése
  • a hálózat és belső rendszerek technikai értékelése, áttekintése
 • üzleti tanácsadás
  • belső ellenőrzési, megfelelőségi szolgáltatás
  • üzleti stratégia áttekintése
  • költségmonitor és -csökkentési javaslat
 • oktatás/tréning a KPMG-BME Akadémia keretein belül – informatikai alkalmazások oktatása, tudásmenedzsment-oktatás

3.    Önkéntes munka, illetve önkéntes akciónapok szervezése

Határidők:
Pályázat beadási határideje:     2009. szeptember 15.
Pályázat elbírálási határideje: 2009. október 15.

A pályáztatás lebonyolításában a KPMG Hungária Kft. szakmai partnere a Kurt Lewin Alapítvány (www.kla.hu).

Pályázó által benyújtandó digitális pályázati dokumentáció tartalma:

 • Pályázati adatlap kitöltése, melybe beillesztendő:
 • a pályázó szervezet által csatolt, 30 napnál nem régebbi hiteles bírósági kivonat a pályázó szervezet működéséről – szkennelve
 • Minta szerinti Nyilatkozat – szkennelve
 • Kérjük, mindenképpen olvassa el a kitöltési útmutatót az adatlap kitöltése előtt!
 • A fenti dokumentációt a nyertes pályázó a támogatási szerződés megkötéséig eredetiben köteles a Pályázat kiírója számára rendelkezésre bocsátani.

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatokat kizárólag e-mailben csatolt dokumentumként várjuk a kpmg-palyazat@kla.hu e-mail címre.

Pályázók köre:

 • Kizárólag közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú fokozattal rendelkező,
 • Magyarországon működő,
 • 18 éven aluli gyermekek
 • oktatásával
 • nevelésével
 • fejlesztésével
 • foglalkozó civil szervezetek, melyek célcsoportja elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű 18 év alatti gyermekek, illetve fiatalok.
 • 2009. augusztus 30-ig valamely más pályázaton támogatást nyertek, de további támogatásra van szükség az önrész illetve önerő finanszírozásához.

Nem pályázhatnak:

 • Közalapítványok,
 • Azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLV. törvény 26. § d) pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.

Kizáró ok a pályázatban:
Szervezetek, amelyeknek 60 napot meghaladó lejárt adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van az állam vagy az önkormányzatok felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is.

A pályázat elbírálásának kritériumai: Az elbírálás során előnyt élveznek azok a projektek, amelyek:

 • szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek oktatását, nevelését, fejlesztését támogatják;
 • hátrányos helyzetű régióban valósulnak meg;
 • nagyszámú célcsoportot érnek el;
 • innovatív módszerekkel dolgoznak;
 • a célcsoport bevonásával tervezik és alakítják ki a programot;
 • elsősorban nem állami támogatásból folynak.

A pályázatok értékelése
A benyújtott pályázat a regisztráció után formai szűrésen esik át. Ha a Pályázati dokumentáció megfelelően ki van töltve, és a pályázati anyaghoz a kötelező mellékleteket a pályázó csatolta, a pályázatot külső szakértők értékelik. A szakértők értékelését figyelembe véve a KPMG Hungária Kft. pályázati testülete dönt a támogatás odaítéléséről. A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.

Az együttműködés keretei

A nyertes pályázat elbírálása után a nyertes szervezet és a KPMG együttműködési megállapodást köt, melyben rögzítik az együttműködés időbeni és tartalmi kereteit.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ:

E-mail:      kpmg-palyazat@kla.hu
Az e-mailben feltett kérdésekre két munkanapon belül reagálunk.

Letölthető pályázati dokumentumok:

pályázati felhívás
pályázati adatlap
pályázat kitöltési útmutató
nyilatkozat köztartozásról