palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat holokauszt témájú komplex tanulmánysorozatra és tanulmányútra pedagógusok számára

yadvasem palyazatAz Oktatási és Kulturális Minisztérium a  Holokauszt Emlékközponttal és az izraeli Yad Vashem Intézettel közösen felhívást intéz pedagógusok számára akkreditált, három szintű, holokauszt témájú komplex tanulmánysorozatra és tanulmányútra 2009. október  és 2010 november között.

Azoknak a pedagógus kollégáknak a jelentkezését várjuk, akik a hazai iskolai oktató-nevelő munkában a holokauszttal, a zsidó nép történetével, a magyarországi történelmi együttélés kérdéseivel megkülönböztetett hangsúllyal kívánnak foglalkozni.

Azoknak a pedagógusoknak, akik a Yad Vashem Intézet programján is részt kívánnak venni, csak az azt megelőző két szint elvégzését követően van lehetőségük.

A jeruzsálemi Yad Vashem Intézet programján való részvétel (III. szint) ingyenes azon résztvevők számára, akik a jelen továbbképzési programban meghirdetett első és második szintet teljesítették továbbá a program folyamatos monitorozását végző szakemberek javaslatot tesznek a részvételükre.

Figyelem! A korábban szervezett jeruzsálemi tanulmányúton és képzésen részt vettek csak az első két szint programelemein vehetnek részt (az on-line továbbképzésen és a tanulmányúton), a harmadik szinten, a Yad Vashem Intézet által szervezett programon már nincs lehetőség ismételten részt venni!

Akik kizárólag az első szinten, az on-line tanfolyamon vesznek részt, csak a regisztrációs díjat, míg akik a második szinten, a tanulmányúton is részt kívánnak venni, azoknak a két szint teljes összegét kell befizetni. A második szint, a tanulmányút is elvégezhető külön, ez esetben csak ennek a költségét kell befizetni.

I.    Szint: „Füstbeszállt életek” – 60 kredit pontot érő internetes távoktatási program

Az első magyar nyelvű holokauszt nemzetközi tanfolyam a világháló alkalmazásával új tanulási lehetőséget biztosít az ismeretek bővítésére. A távoktató program bemutatja a modernkori üldöztetés, az egyedi népirtás legfontosabb európai szakaszait, külön hangsúlyt helyez a magyarországi események jellegzetességeire.
Kezdetben a lengyel, a német és a magyar zsidóság Holokauszt előtti életét ábrázoljuk, hogy kirajzolódjanak az olvasó előtt a három ország zsidó közösségei közötti hasonlatosságok és különbségek. Ezáltal a zsidókat nem csak, mint tehetetlen áldozatokat, hanem üldöztetésük előtt önálló világgal rendelkező egyénekként illetve közösségekként ismerhetjük meg. Témáink közül megemlítjük a szövetségeseknek a zsidóság megsemmisítéséhez való viszonyát és a zsidó ellenállás megnyilvánulásait. A történelmi folyamatot követve az áldozat, a gyilkos, a csendes szemlélő és az embermentő választásainak különböző útjait és formáit kutatjuk. Kérdéseink arra vezetnek, hogy megteremtsék az olvasó számára az alapot következtetéseik összetettségére. A szeminárium bepillantást nyújt a Yad Vashem intézetében található különböző archívumokba. A programról részletesen a www.hdke.hu honlapon olvashatnak augusztus 20. után.

II.    Szint: részben önköltséges, részben támogatott külföldi tanulmányút (felkészítő út az izraeli képzésre azoknak, akik arra is jelentkeznek)

A távoktatási programot elvégzők 5 napos külföldi tanulmányúton vesznek részt, ahol előzetes felkészülés alapján csoportokban készítenek prezentációt a meglátogatott helyszínekről (azok történetéről, valamint pedagógiai felhasználhatóságukról), melyet kollégáiknak az út során bemutatnak. A tanulmányút várható időpontja: 2010. augusztus 15-19.

Tervek szerint 2010-ben az antiszemitizmus témakörére szeretnénk koncentrálni és Párizsban a Mémorial de la Shoah intézményben a franciaországi eseményekkel foglalkozni, Drancy-ban a gyűjtőtábort, valamint az úton a mauthauseni emlékhelyet meglátogatni.

III.    Szint: tanártovábbképző szeminárium az izraeli Yad Vashem Intézetben

A Yad Vashem intézet kéthetes tanfolyama az antijudaizmus, az antiszemitizmus, a mindenkori népirtás kérdéseinek megismerését tűzi ki célul, feldolgozza a holokauszt történetét, módszertani segítséget ad a tanintézeti munkához, az egyetemes és a magyarországi tanulságok, következtetések levonásához, a legmodernebb eszközöknek a tanításban való felhasználásához, egyben a témához kapcsolódó emléknapok, rendezvények szervezéséhez. A képzés lehetőséget nyújt Izrael Állam megismeréséhez is.
A hallgatók eredményes munkáját a 277/1997 (XII.22) Korm.r. 8.§ (6) bek. alapján az intézmény ismerheti el.
A jeruzsálemi képzés várható időpontja: 2010 november 5-16.

A változtatás jogát fenntartjuk!

A jelentkezés módja

A regisztrációs felület kitöltésével legkésőbb 2009. szeptember 25-ig.

Regisztrációs felület: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=219&ctag=articlelist&iid=1&articleID=233169

(Figyelem! A jelentkezések kizárólag a megadott határidőn belül megtörtént befizetésekkel együtt érvényesek!)

Regisztrációs díj (az on-line távoktatási tanfolyamra): 10.000 Ft, amelyet a jelentkezéssel egy időben banki átutalással, „regisztrációs díj” feltűntetésével kell befizetni a Holocaust Közalapítvány számlájára (amely az oldal alján található meg)

Részvételi díj (a külföldi tanulmányútra): 3×20.000 Ft., amely fedezi a részben önköltséges út költségét. Ebből az összegből kezelési költségként visszalépés esetén 10.000 Ft összeget megtartunk, de ha helyére a résztvevő helyettesítő személyről gondoskodik, akkor a teljes összeget visszafizetjük.

Befizetési határidő: regisztrációs díj: 2009. szeptember 25.

Befizetési határidő: részvételi díj:
első részlet: 2009. november 15.
második részlet: 2010.január 15.
harmadik részlet: 2010. március 15.
A részvételi díjat szintén a Holocaust Közalapítvány alábbi számlájára kérjük banki átutalással befizetni.
Figyelem! A banki átutaláskor a közlemény rovatba be kell írni a résztvevő nevét, továbbá a „részvételi díj” megnevezést!

HOLOCAUST KÖZALAPÍTVÁNY:  11600006-00000000-12000162

A csak a távoktatási programra jelentkezők csak a regisztrációs díjat, azaz 10.000 Ft-ot fizetnek.
A távoktatásra és a külföldi tanulmányútra jelentkezők befizetési kötelezettsége mindösszesen 70.000 Ft. (10.000+60.000 Ft.)
Csak a külföldi tanulmányútra jelentkezők részvételi díja: 60.000 Ft

A jelentkezésekről e-mailben küldünk visszajelzést a jelentkezési határidő lezárulta utáni héten.

REGISZTRÁCIÓS FELÜLETRE

Jelölje meg, a képzés melyik szintjére/szintjeire jelentkezik:
–    a komplex képzés mindhárom szintjére
–    a távoktatási programra és a külföldi tanulmányútra
–    csak a távoktatási programra
–    csak a külföldi tanulmányútra
Jelentkező neve:
Születési hely:
Születési idő:
Lakcím:
E-mail cím:
Telefonszám:
Útlevélszám:
Munkahelye neve és címe:
Munkaköre:
Befizetéseiről kinek a nevére kéri a számlát:
Ennek címe:
Ennek adószáma:

Forrás: OM