palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lendület program 2021. – pályázat fiatal kutatóknak

A Magyar Tudományos Akadémia kiválósági programja nemzetközileg kimagasló teljesítményű fiatal kutatóknak nyújt támogatást, áttörő eredményeket ígérő kutatásaik megvalósítására hazai kutatóhelyeken.

A Lendület program célja a hazai fiatal kutatóbázis erősítése kutatóintézetekben, egyetemeken, közgyűjteményekben és közintézményekben folyó kutatások dinamikus megújításával, valamint kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről való hazahívásával, illetve itthon tartásával.

A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást.

A Lendület program azoknak a kutatóknak nyújt továbblépési lehetőséget, akik korábban már sikeresen pályáztak rangos hazai és/vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási támogatásokra.

Pályázni két kategóriában lehet.

 • A Lendület I. azok a kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók pályázhatnak, akikre teljesülnek az alábbi feltételek:
  • a) 38 évnél fiatalabb (1983. augusztus 31. után született),
  • b) PhD fokozatukat 2017. szeptember 1-je előtt szerezték meg,
  • c) korábban rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium) vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázatokon támogatást nyertek.
 • A Lendület II. támogatásra azok a nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók pályázhatnak,
  • akik 45 évnél fiatalabbak (1976. augusztus 31. után születtek),
  • b) korábban rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium) vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázatokon támogatást nyertek,
   c) Lendület, vagy egyéb, a Lendület támogatással összemérhető nemzetközi pályázat keretében korábban már támogatást nyertek.

A Lendület I. kategóriában a támogatás csak egyszer nyerhető el.

A pályázóknak MTMT azonosítóval kell rendelkezniük, naprakész publikációs adatokkal.

Mindkét kategória nyerteseinek vállalniuk kell, hogy a Lendület-támogatás ideje alatt életvitelszerűen Magyarországon tartózkodnak. A Lendület programban részt vevő kutatóknak vállalniuk kell továbbá, hogy a program során pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) valamelyik kiválósági felhívására.

A kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén a pályázati korhatár gyermekenként két-két évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült. A pályázatban a pályázónak hitelesen igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményét.

A Lendület program keretében pályázni az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága irányítása alá tartozó kutatóhelyeken, hazai felsőoktatási intézményekben, valamint – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményekben vagy közintézményekben (a továbbiakban együttesen: kutatóhely) folytatandó kutatási tevékenységre lehet. A felhívásra történő jelentkezést a kutatócsoportot befogadó intézmény vezetője vagy a befogadó felsőoktatási intézmény rektora a csoport megalakítására és vezetésére pályázó kutatóval közösen nyújtja be. A pályázatban új vagy a kutatóhelyen legfeljebb 5 éve kiemelkedő eredménnyel művelt kutatási témára lehet támogatást kérni. A kutatási témának olyan, nemzetközi érdeklődésre számot tartó, ígéretes kutatási irányba kell illeszkednie, amelynek eredményességi mutatója – nemzetközi értékelés szerint – kiváló, és az utóbbi 5 évben folyamatosan növekedett. Ennek részletezésére a pályázatban külön ki kell térni.

Támogatás formája: vissza nem térítendő.

Minimális összege évi 25 millió Ft, maximális összege 40 M Ft lehet. A nagy műszerigényű kutatások esetén, elérheti az 50 M Ft határértéket, de az éves támogatás átlaga nem lehet több évi 45 M Ft-nál. A támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

A pályázatban vállalt tevékenység a bölcsészet- és társadalomtudományi területeken – indokolt esetben – magában foglalhat legfeljebb 1 éves külföldi tanulmányutat, munkavégzést is.

Egy kutató egyszerre csak egy támogatott Lendület-kutatócsoportnak lehet résztvevője, vagy vezetője.

A Lendület pályázatra jelentkező kutatócsoport-vezető vállalja, hogy a Lendület támogatás elnyerése esetén a program ideje alatt életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik.

A Lendület pályázatra jelentkező kutató rendelkezik azonosítóval a Magyar Tudományos Művek Tárához (MTMT azonosító), az ott tárolt publikációs adatai naprakészek.

Pályázatok benyújtása

A pályázatokat angol (a bölcsészet- és társadalomtudományi pályázatok esetén indokolt esetben csak magyar) nyelven lehet benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/lendulet_2021).

Teljes pályázati kiírás

A pályázati anyagok feltöltésének határideje: 2021. március 16. 16:00 (közép-európai idő szerint).

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben a Kutatási Pályázatok Osztálya munkatársai adnak tájékoztatást a lendulet@titkarsag.mta.hu e-mail címen, illetve az alábbi telefonszámokon:

+36 1 411 6336 (bölcsészet- és társadalomtudományok, élettudományok)
+36 1 411 6287 (matematika és természettudományok).