palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lépj egy fokkal feljebb!-Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása

A pályázat célja az iskolát korán elhagyók a csökkentése és a középfokú végzettséget megszerző hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának növelése.

A pályázat kódszáma: Vekop-7.3.6-17

Pályázók köre:  gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák és kollégiumok. A pályázatot az intézményfenntartók nyújthatják be.

Területi lehatárolás: A pályázatot a Közép-magyarországi régió intézményei vehetik igénybe, illetve az ország egész területéről igényelhető, amennyiben a megvalósítás helyszínéül szolgáló fenntartott intézmény székhelye a központi régióban található.

A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1,193 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 39-59 db.

Az elnyerhető összeg az egyéni fejlesztésbe bevont tanulók számától – minimum  15 fő – függően 20-30 millió forint lehet.

A támogatás  formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, azaz önerő nem szükséges.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 30 millió Ft lehet, figyelembe véve az egyéni fejlesztésbe bevont tanulók számát:

 • 15 fő esetén legfeljebb 20 000 000 Ft
 • 16-18 fő esetén legfeljebb 21 600 000 Ft
 • 19-24 fő esetén legfeljebb 25 200 000 Ft
 • legalább 25 fő bevonásával maximum 30 000 000 Ft

Jelen felhívás keretében az Nkt. szerinti fenti nevelési, oktatási intézmények vagy fenntartóik nyújthatnak be támogatási kérelmet:

 • Központi költségvetési szerv: GFO 312
 • Központi költségvetési irányító szerv: GFO 311
 • Egyesületi jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége: GFO 519
 • Vallási tevékenységet végző szervezet: GFO 525
 • Egyéb egyesület: GFO 529
 • Egyházi szervezet technikai kód: GFO 559
 • Közalapítvány: GFO 561
 • Egyéb alapítvány: GFO 569
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO 552
 • Bevett egyház: GFO 551
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO 555
 • Közalapítvány önálló intézménye: GFO 562
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye: GFO 563
 • KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság: GFO 57213

A jelen felhívásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást.

A kevésbé fejlett régióban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) lévő székhellyel rendelkező szervezet akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha a megvalósítás helyszínéül szolgáló fenntartott intézmény székhelye a Közép-magyarországi régióban található.

A támogatás célcsoportja: Hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 15 éves kortól (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola tanulói, valamint kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulók), valamint a program keretében a célcsoporttal foglalkozó pedagógusok, mentorok, (szükség szerinti) szakemberek, a bevont tanulók szülei.

Mire használható fel a támogatás?

 • Befogadó iskolai környezet kialakítása, hálózati tanulás segítése
  • Pl. differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazása, pedagógiai program átdolgozása, pedagógus továbbképzéseken való részvétel, Intézmények közti kapcsolatok megerősítése
 • Tanulmányi eredmény javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében
  • Tanulók mentorálása, Bemeneti kompetencia- vagy részképesség-mérés elvégzés, Alapkészség-fejlesztés, tantárgyi fejlesztés (köznevelési intézményben oktatott tantárgyak tekintetében)
 • Igazolatlan hiányzások számának csökkentése a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók körében
  • Családdal való rendszeres kapcsolattartás, szoros együttműködés a szülőkkel a motiváció erősítése, a pozitív jövőkép kialakítása érdekében.
 • Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlődése érdekében:
  • Közösségépítő és kapcsolatépítést elősegítő tevékenységek szervezése diákoknak, szülők bevonása, aktív részvételének ösztönzése, a felsőoktatásba való továbbtanulást támogató tevékenységek sikeres érettségi vizsga megszerzését támogató tevékenységek, a célcsoport számára a tanulói közösség építését segítő tevékenység, pályaorientációs programok megvalósítása, együttműködés kialakítása potenciális munkáltatókkal a tanulók ismeretszerzése érdekében, tanulók közösségbe való beilleszkedését, integrációját támogató közösségi programok megszervezése.

Letölthető dokumentumok

A támogatási kérelmek benyújtási határideje 2018. június 25.

A pályázat egyéb részleteivel, pályázati előminősítéssel kapcsolatban keresse munkatársunkat az info@palyazatok.org email címen!!

Pályázzon velünk!
Pályázatírás