palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

LIFE plussz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-2009/C 111/09

logo_life+A Bizottság meghirdeti az Európai Unió területén bejegyzett jogalanyok számára a LIFE+ program 2009. évi pályázatát (2009/C 111/09).  Pályázatokat a következő témakörökben lehet benyújtani: (1) LIFE+ természet és biodiverzitás, (2)  LIFE+ környezetvédelmi politika és irányítás és  LIFE+ információ és kommunikáció. A projektjavaslatokat 2009. szeptember 15-én kell benyújtani az illetékes nemzeti hatóságokhoz.

A pályázatokat az e célra szolgáló pályázati űrlapok segítségével kell elkészíteni. Az űrlapok, illetve a pályázati részvétel feltételeivel és a pályázati eljárással kapcsolatos részletes útmutató a Bizottság honlapján a következő internetcímről tölthető le:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

A pályázatokat CD-ROM-on vagy DVD-n kell benyújtani.

A kedvezményezettek: A pályázati felhívás keretében olyan jogalanyok (állami és/vagy magánszervezetek, szereplők és intézmények) nyújthatnak be pályázatot, amelyeket az Európai Unió tagállamainak valamelyikében jegyeztek be.

E pályázati felhívás a következő témákat öleli fel:

1. LIFE+ természet és biodiverzitás
Fő célkitűzés: A természeti rendszerek, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növény- és állatfajok védelme, megőrzése, helyreállítása, figyelemmel kísérése és működésük elősegítése azzal a céllal, hogy 2010-re az EU-ban sikerüljön megállítani a biológiai sokféleség – többek között a genetikai források sokféleségének – csökkenését.

2. LIFE+ környezetvédelmi politika és irányítás
Fő célkitűzések:

 • Éghajlatváltozás: Az üvegházhatást okozó gázok koncentrációjának olyan szinten való stabilizálása, amely megakadályozza, hogy a globális felmelegedés mértéke 2 Celsius-fok fölé emelkedjen;
 • Víz: A vizek minőségének javítása a „jó ökológiai állapot” elérését elősegítő, költséghatékony intézkedésekkel, szem előtt tartva, hogy 2009-re ki kell dolgozni a 2000/60/EK irányelvben (a vízkeretirányelvben) meghatározott első vízgyűjtő-gazdálkodási tervet;
 • Levegő: Olyan szintű levegőminőség elérése, mely nem idéz elő számottevő negatív hatásokat, illetve nem jelent veszélyt az emberi egészségre és a környezetre;
 • Talaj: A talaj megóvása és fenntartható használatának biztosítása a talajfunkciók megőrzése, a talajt fenyegető veszélyek megelőzése és hatásainak csökkentése, valamint a megromlott minőségű talaj helyreállítása révén;
 • Városi környezet: Az Európa városi területeire jellemző környezeti teljesítmény javításának elősegítése;
 • Zaj: Hozzájárulás a környezeti zajterheléssel kapcsolatos szakpolitika kialakításához és végrehajtásához;
 • Vegyi anyagok: A vegyi anyagok környezet- és egészségkárosító hatásainak csökkentése 2020-ig, a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok, különösen az 1907/2006/EK rendelet (REACH-rendelet) és a peszticidek fenntartható használatára vonatkozó tematikus stratégia végrehajtása révén; adatbázisának fejlesztése (a 2004–2010 közötti időszakra vonatkozó környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv);
 • Természeti erőforrások és hulladékok: A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható kezelését és használatát biztosító szakpolitikák kialakítása és végrehajtása, valamint a termékek környezetvédelmi teljesítményének, a fenntartható termelői és fogyasztói szokásoknak, a hulladékképződés megelőzésének, végül a hulladék újrahasznosításának és újrafeldolgozásának a javítása; hozzájárulás a hulladékképződés megelőzésére és a hulladékok újrafeldolgozására irányuló tematikus stratégia hatékony végrehajtásához;
 • Erdők: Az erdőkre vonatkozó, a politika szempontjából releváns információk pontos és átfogó alapjának biztosítása, elsősorban egy uniós koordinációs hálózaton keresztül, a következőkkel összefüggésben: éghajlatváltozás (az erdők ökoszisztémájára gyakorolt hatás, az éghajlatváltozás mérséklése, helyettesítő hatás), biológiai sokféleség (kiindulási információk és védett erdőterületek), erdőtüzek, az erdők állapota és az erdők védőfunkciói (víz, talaj, infrastruktúra), továbbá az erdők tűz elleni védelméhez való hozzájárulás;
 • Innováció: Hozzájárulás olyan innovatív politikai megközelítések, technológiák, módszerek és eszközök kifejlesztéséhez és bemutatásához, amelyek elősegítik a Környezettechnológiai Cselekvési Terv (ETAP) végrehajtását;
 • Stratégiai megközelítés: A közösségi környezetvédelmi jogszabályok hatékony alkalmazásának és végrehajtásának elősegítése, és a környezeti politikához kapcsolódó tudásalap javítása; a kkv-k környezetvédelmi teljesítményének javítása;

A projektjavaslatok az előzőekben felsorolt fő célkitűzések bármelyikére irányulhatnak, a Bizottság azonban az éghajlatváltozással kapcsolatos pályázatokat részesíti előnyben.

3. LIFE+ információ és kommunikáció

Fő célkitűzés: A környezetvédelmi kérdésekkel – ezen belül az erdőtüzek megelőzésével – kapcsolatos információk terjesztése és a környezettudatosság erősítése, illetve olyan kísérő intézkedések támogatása, mint a tájékoztatásra irányuló és a kommunikációs tevékenységek, a figyelemfelkeltő kampányok, a konferenciák és a képzések, ezen belül az erdőtüzek megelőzésével kapcsolatos képzések.

Bár nincs korlátozás a fenti célkitűzésekre irányuló projektek tárgyát illetően, a Bizottság a biológiai sokféleség csökkenésének megállításával foglalkozó pályázatokat részesíti előnyben.

Az uniós társfinanszírozás aránya
1. LIFE+ természet és biodiverzitás

— A közösségi pénzügyi támogatás aránya a támogatható költségek legfeljebb 50 %-áig terjed.
— Azon projektek esetében azonban, amelyek a madarak, valamint a természetes élőhelyek védelméről szóló irányelvekben szereplő, elsődleges fontosságú természetes élőhelyek és veszélyeztetett fajok védelmét célozzák, a társfinanszírozás maximális aránya 75 %.
2. LIFE+ környezetvédelmi politika és irányítás
— A közösségi pénzügyi támogatás aránya a támogatható költségek legfeljebb 50 %-áig terjed.
3. LIFE+ információ és kommunikáció
— A közösségi pénzügyi támogatás aránya a támogatható költségek legfeljebb 50 %-áig terjed.

Határidő: A projektjavaslatokat 2009. szeptember 15-én kell benyújtani az illetékes nemzeti hatóságokhoz. A projektjavaslatokat azon tagállam nemzeti hatóságához kell benyújtani, amelyikben a kedvezményezettet bejegyezték. A javaslatokat ezt követően a nemzeti hatóságok 2009. október 22-én továbbítják a Bizottsághoz.

Költségvetés: A LIFE+ program keretében 2009-ben végrehajtandó projektekhez cselekvési támogatás céljára 250 000 000 EUR áll rendelkezésre. Ezen összeg legalább 50 %-át a természet és a biológiai sokféleség megőrzését elősegítő intézkedésekre kell elkülöníteni. A 2009-es évben a tagállamok rendelkezésére álló indikatív keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak:

eu-keretosszeg-life+

További információk, többek között a pályázati útmutató és a jelentkezési űrlapok a LIFE-honlapon érhetők el:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Az érdeklődők a témával kapcsolatban a nemzeti hatóságok honlapjain is tájékozódhatnak:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Forrás: Eupractice