palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program. TÁMOP-3.4.4.B-08/1. illetve a TÁMOP-3.4.4.B-08/2

umft pályázatKiírásra került a TÁMOP-3.4.4.B-08/1. illetve a TÁMOP-3.4.4.B-08/2 jelű, „Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program” című pályázat.

A Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program részeként európai uniós pályázati kiírás jelent meg, amelynek célja a tehetséges gyermekek és fiatalok megtalálása, integrálása, valamint a tehetségük kibontakoztatása. A pályázati konstrukció ahhoz kíván támogatást nyújtani, hogy a TÁMOP 3.4.4/A program keretében kialakított tehetségsegítő kezdeményezések a tehetségsegítéssel, tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységeiket magas színvonalon végezzék, működésükről és lehetőségeikről pedig hírt adjanak minden érdekelt számára.

Fontos cél, hogy e kezdeményezések a hátrányos helyzetű térségekben élő és a hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek és fiatalok számára is elérhetőek és hozzáférhetőek legyenek. A támogatás révén e tehetséggondozó kezdeményezések képessé válhatnak arra, hogy helyi önkormányzati, civil és magán-erőforrásokat is bevonjanak a tehetségsegítés rendszerébe, lehetőséget teremtsenek a tehetséges fiatalok önszerveződéséhez, és lehetővé tegyék az egyes tehetségsegítési kezdeményezések közötti átjárást, kommunikációt, valamint a hazai és a határon túli magyar kezdeményezések közötti kapcsolattartást is.

E pályázati konstrukció keretében a meglévő tehetségsegítő kezdeményezések működési feltételrendszerének javítására, új kezdeményezések elindítására, a tehetségsegítő kezdeményezések helyi, térségi, regionális ismertségének, társadalmi beágyazottságának növelésére, e kezdeményezések működését támogató szolgáltatások fejlesztésére, valamint a tehetséges fiatalok önszerveződésének elősegítésére igényelhető európai uniós támogatás.

A konstrukció keretében non-profit szervezetek, nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények, közművelődési intézmények, egyházak, egyházi fenntartású intézmények és non-profit szervezetek, települési önkormányzatok és társulásaik, valamint kisebbségi önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot.

A pályázat keretében az egy pályázó, illetve az egy konzorcium által elnyerhető támogatás összege 2-10 millió forint lehet.

A pályázatokat 2009. július 1. és 2009. szeptember 30. között lehet benyújtani.

Pályázati dokumentumok

  • TÁMOP -3.4.4/B/08/1 – Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program
  • TÁMOP -3.4.4/B/08/2-KMR – Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program