palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MAI MAGYAR MESÉK-MESE PÁLYÁZAT 1

verslista_palyazatokA Barátok Verslista (http://www.verslista.hu) és a Vizuális Pedagógiai Műhely pályázatot ír ki Lázár Ervin Kossuth-díjas magyar író, elbeszélő, meseíró halálának 3. évfordulójára az alábbi témakörben: „MAI MAGYAR MESÉK” – MESE PÁLYÁZAT 1. Pályázati határidő meghosszabbítva: 2010 január 31-ig!

Kiíró: Barátok Verslista, VPM

Pályázat címe: „MAI MAGYAR MESÉK” – MESE PÁLYÁZAT 1.

Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr írók – kortól és foglalkozástól függetlenül bárki – kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvű mesékkel.

Beérkezési határidő: Pályázati határidő meghosszabbítva: 2010 január 31-ig!

Kategória:
irodalmi, mese

A Barátok Verslista (http://www.verslista.hu) és a Vizuális Pedagógiai Műhely pályázatot ír ki Lázár Ervin Kossuth-díjas magyar író, elbeszélő, meseíró halálának 3. évfordulójára az alábbi témakörben: „MAI MAGYAR MESÉK” – MESE PÁLYÁZAT 1.

Célunk, hogy az amatőr költőknek és íróknak e módon is segítsük interneten való megjelenésüket.

A pályázaton korlátlan számú magyar nyelven írt mesével lehet indulni a megadott témakörben.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi igazolványszámot, pontos lakcímet, teljes valódi nevet – és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván – is tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a Vizuális Pedagógiai Műhely ill. a Barátok Verslista által fenntartott honlapokon (www.vpm.hu; www.verslista.hu; www.poeta.hu; www.kepzeldel.hu) illetve a Vizuális Pedagógiai Műhely ill. a Barátok Verslista esetlegesen nyomtatásban megjelenő kiadványaiban.

(A Barátok Verslista jelenlegi tagjainak e Nyilatkozatot nem kell elküldeniük, mivel e pályázatra is vonatkozik az általuk már elfogadott 2009 évi Verslistás Szabályzat.)

Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word dokumentumban – Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagyságban, normál sorközzel, 2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogadjuk, a mese2009@verslista.hu email címen (kérjük, pontosan írják be az email címet!) 2009. december 22. éjfélig. A levél tárgya legyen minden esetben: „MAI MAGYAR MESÉK”!

Pályázni KORLÁTLAN számú mesével lehet – de egyik mese hossza se haladhatja meg a két A4-es oldalt – a fent megadott feltételek mellett!

A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk! Ha ez nem történik meg 48 órán belül, akkor kérjük a beküldési cím leellenőrzését, hogy nincs-e elgépelve. Ha a cím jó, mégse történt visszaigazolás, úgy az attila@vpm.hu címre ismételjük meg a pályázat elküldését.

A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a következő postai címre várjuk:

Vizuális Pedagógiai Műhely 8263. Badacsonytördemic, Római út 84.

A nyilatkozatnak legkésőbb 2009. december 29.-ig meg kell érkezniük a fenti címre.

A nyilatkozat faxon is elküldhető a 87/431-050-es faxszámra, de ebben az esetben is kérjük az aláírt Nyilatkozat elküldését postai úton legkésőbb december 29-ig. Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt adatokat és a beküldött mesék címeit tartalmazó Nyilatkozat hiányában a beküldött verseket töröljük a pályázati anyagból.

Nevezési díj:
2.000 Ft/MESE – mesénként maximum 2 db A4-es oldal. A nevezési díj beérkezési határideje 2009. december 29.

A nevezési díjakat a következő címre várjuk:

Baranyai Attila 8263.
Badacsonytördemic, Római út 84.
A csekk közlemény rovatában kérjük feltűntetni: „MAI MAGYAR MESÉK”.

Minden beküldött pályázat felkerül a beküldési határidő lejárta után a http://mese2009.poeta.hu honlapra.

Pályadíj:
A zsűri által legjobbnak ítélt 10-12 mese felkerül egy hangos CD-re. A CD-re felkerülő meséket az Irodalmi Rádió előadói adják elő. – A CD 800 Ft/db áron rendelhető majd meg.

Eredményhirdetés: 2010. május 5-én – Lázár Ervin születésének évfordulóján – a http://mese2009.poeta.hu honlapon lesz megtekinthető.

A nyerteseket természetesen elérhetőségükön külön értesítjük.

További információ az attila@vpm.hu címen kérhető.