palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mecenatúra 2009 pályázat

nkth pályázatokFelhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy 2009. szeptember 23-án megjelent a módosított Mecenatúra pályázati felhívás és útmutató, melyre 2010. október 31-ig folyamatosan nyújthatók be pályaművek. 2009. október 31-ig a pályázók dönthetnek arról, hogy a régi (Mecenatúra 2008) vagy az új (Mecenatúra 2009) felhívás feltételrendszere szerint pályáznak. Kérjük, hogy a döntés meghozatala előtt figyelmesen tanulmányozzák a pályázati felhívásokat és útmutatókat. 2009. november 1-től azonban már csak az új felhívás alapján nyújtható be támogatási kérelem. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) az ország versenyképességének növelése érdekében – a technológiai innováció és a kutatás-fejlesztés társadalmi feltételeinek javítására – Mecenatúra pályázatát a 2009-2010. évekre az alábbiak szerint megújítja.

A pályázat célja

 • kutatók-fejlesztők nemzetközi tapasztalatcseréjének támogatása,
 • a kutatás-fejlesztéssel és az innovációval közvetlenül összefüggő konferenciák szervezésének, szakkiállítások rendezésének, kiadványok készítésének támogatása,
 • az innováció fontosságának tudatosítása a társadalomban, a tudományos és technikai ismeretek, a kutatás-fejlesztési eredmények terjesztése,
 • innováció-ösztönzési célú díjakhoz történő hozzájárulás,
 • a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való kapcsolódás megteremtésében és működtetésében történő részvétel támogatása, valamint
 • a műszaki és természettudományi területen a kutatói utánpótlás nevelésének támogatása,
 • a tudományos kutatás és technológiai innováció szakpolitikai és társadalompolitikai megalapozása,
 • diákok és fiatal kutatók innovációs készségének fejlesztése nyitott innovációs programokon keresztül.

A támogatás forrása, összege, formája és futamideje

A támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. A támogatás jogcíme – a pályázati felhívás 7. témakörének kivételével – a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. XC. tv. (a továbbiakban: Atv.) 8. § (1) bekezdésének c) és f) pontjai. A pályázati felhívás 7. témakörének esetében a támogatás jogcíme az Atv. 8. § (1) bekezdésének h) pontja.
A 2009-2010-ig terjedő időszakra a keretösszeg 4 milliárd Ft. Amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg kimerül, úgy a pályázat felfüggesztésre kerül. A tehetséggondozás, kutatói továbbképzés témakörnél figyelembe kell venni a 2003. évi XC. törvény adható támogatások szűkítésére vonatkozó 8%-os korlátozását is.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje
A pályamű beadása a pályázati kiírás megjelenésétől 2010. október 31-ig folyamatos. Pályamű magyar nyelven, kizárólag a pályázati űrlapon nyújtható be. Az űrlapot a pályázó természetes személy által vagy cégszerűen a pályázó intézmény által aláírva és az előírt dokumentumok csatolásával (mellékletek, a 7. témakör esetében részletes munka- és költségterv) 1 eredeti és 1 másolati példányban, zárt csomagolásban, postai úton a következő címre kell eljuttatni:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1539 Budapest, Postafiók 684.

A küldeményre kérjük írja rá a pályázat nevét (MEC_09). A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség.

Továbbá 1 elektronikus példányban elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni

 • a kitöltött pályázati űrlap adattartalmát az <mec2009@nkth.gov.hu> címre,
 • a 7. témakörben a részletes munka- és költségtervet pdf formátumban egy darab zip fájlként összecsomagolva a <mecenatura@magzrt.hu> címre (a pdf és a zip fájl elnevezése:  MEC_09_7-xxxxxxxx.PDF illetve MEC_09_7-xxxxxxxx.ZIP,  „xxxxxxxx” helyébe a pályamű nyolc karakteres azonosítója kerül = pályázati űrlap [11a] mező),
 • a 4.4 és 4.5 témakörökben a rendezvény kommunikációs tervét pdf formátumban egy darab zip fájlként összecsomagolva a <mecenatura@magzrt.hu> címre (a pdf és a zip fájl elnevezése:  MEC_09_4-xxxxxxxx.PDF illetve MEC_09_4-xxxxxxxx.ZIP,  „xxxxxxxx” helyébe a pályamű nyolc karakteres azonosítója kerül = pályázati űrlap [11a] mező).
 • az 5.1 és 5.2 témaköröknél a média nyilatkozatát az adott műsor bemutatásáról  pdf formátumban egy darab zip fájlként összecsomagolva a <mecenatura@magzrt.hu> címre (a pdf és a zip fájl elnevezése:  MEC_09_5 _  xxxxxxxx.PDF illetve MEC_09_5-xxxxxxxx.ZIP,  „xxxxxxxx” helyébe a pályamű nyolc karakteres azonosítója kerül = pályázati űrlap [11a] mező).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hivatalos példány a papír alapú, aláírt pályamű, melynek beérkezésétől függ a bírálatra bocsátás időpontja. Minden hónap utolsó munkanapjáig beérkezett pályaművek a következő hónapban kerülnek bírálatra. Döntés a pályamű beadásától számítva legkorábban két hónap múlva várható.

Letölthető dokumentumok: