palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NCA-DD-10 Dél-Dunántúli civil szervezetek működésének támogatása

nca_pályázatokAz NCA Dél-Dunántúli Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására. Pályázat kódja: NCA-DD-10.  A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadások támogatása.


Beadási határidő: 2010. március 31. 23:59
Kiíró:
ESZA Kht.
Kezelő: ESZA Kht.

A pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadások támogatása.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
NCA Dél-Dunántúli Regionális Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 392.000.000 Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

Egyéb feltételek:

  1. Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg, de maximum 7 millió Ft adható. A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
  2. A NCA Tanács döntése alapján egy szervezet összesen maximum 18 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA pályázatok forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió Ft lehet működési támogatás.

Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.3. pontja tartalmazza.

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során a három fősoron (A, B, C) felhasznált összeg lefelé korlátlan mértékben, felfelé legfeljebb 20%-kal térhet el a támogatási szerződésben jóváhagyottól, az ezt meghaladó eltérés minden esetben szerződésmódosítás köteles. Új alsor nyitása is minden esetben szerződésmódosítás köteles. A Kedvezményezett legkésőbb a támogatási szerződésben rögzített időpontig kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati útmutató
Pályázati programűrlap papíralapú pályázat benyújtásához (Word formátum)
Támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához (Word formátum)
Segédlet az „Előző évi korrigált ráfordítás kiszámítás”-hoz papíros pályázat esetén (Excel formátum)
Költségvetési táblázat papíralapú pályázat benyújtásához (Excel formátum)

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A benyújtás módja: Azon szervezetek, amelyek 1 200 000 Ft vagy azt meghaladó támogatási összegre pályáznak, kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat!
A benyújtás módja: Papíralapon vagy e-pályázatként.

Beadási határidő: 2010. március 31. 24.00 óra

A beadás helye

A papíralapú pályázatot és a Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:
ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf.: 102.

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi címen:
ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület, II. emelet

Csak az ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!

Forrás: NCA