palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NCA-KM-10-NCA Civil szervezetek működésének támogatása

logotypes-2A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadások támogatása.

A pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadások támogatása.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke:
A NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 994 000 000 Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

A támogatottak köre
Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

  1. a)    társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
  2. b)    a Közép-magyarországi régióban (Budapest és Pest megyékben) van a székhelyük, valamint
  3. c)    az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1 pontja szerint.

A tevékenységét – önbevallás alapján – legalább 3 régióra és 7 megyére kiterjedő hatókörrel végző civil szervezet csak az országos hatókörű szervezetek támogatási kollégiumához nyújthat be működési pályázatot, ennél kisebb hatókörű szervezet pedig csak a székhelye szerint illetékes regionális kollégiumhoz!

Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek (kivéve a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezeteket), civil társulások és szakmai gyűjtőszervezetek jogi személyiséggel rendelkező tagszervezetei a saját működési területük szerint lehetnek az NCA kedvezményezettjei.

A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke

A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A működési támogatások összeghatára a Tanács 315/2009 számú 2009. december 8-i döntése alapján:

Éves korrigált ráfordítás (költség)

Igényelhető maximuma

500 eFt

500 eFt

500 eFt

3 mFt

500 eFt + az 500 eFt fölötti rész 28 %-a

3 mFt

10 mFt

1.200 eFt + a 3 mFt fölötti rész 25 %-a

10 mFt

3 mFt + a 10 mFt fölötti rész 20 %-a, de maximum 7 millió Ft

Egyéb feltételek:

  1. Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg, de maximum 7 000 000 millió Ft adható. A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
  2. A NCA Tanács döntése alapján egy szervezet összesen maximum 18 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA pályázatok forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió Ft lehet működési támogatás.

Támogatható kiadások: A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.3. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A benyújtás módja: A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak (elektronikus pályázat beadás esetén is) a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A

Beadási határidő: 2010. február 4. 24.00 óra

A beadás helye
A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf.: 102.

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi címen:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület, II. emelet

Csak az ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás

pályázati útmutató

Támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához

Forrás: http://www.nca.hu/