palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Mozgókép Szakmai Kollégium pályázata

nka pályázatNKA Mozgókép Szakmai Kollégium pályázata  Az Art-mozik közönségkapcsolatainak kiépítésére, fejlesztésére.

1.) Az Art-mozik közönségkapcsolatainak kiépítése, fejlesztése

Altéma kódszáma:
1033

A pályázaton a Nemzeti Filmiroda által nyilvántartásba vett art mozik és art mozi termek, üzemeltetői, valamint azon hagyományos mozik üzemeltetői vehetnek részt, amelyek minden héten rendszeresen art műsort (magyar, magyar részvételű koprodukciós és art besorolású külföldi filmet) is vetítenek.  Pályázat nyújtható be a pályázati kiírás megjelenése és 2010. december 31. közötti időszakban megvalósult ill. zajló on-line hirdetési formák kialakítására, a mozi honlapjának fejlesztésére, közösségi oldalak kialakítására, a mozi linkjének megjelentetésére a város kulturális honlapján,  levelezési listák kialakítására, illetve az adott időszakban megjelenő helyi reklámra, melyek célja a mozikban játszott filmek célközönségének elérése, tájékoztatása, színvonalas háttéranyagok közreadásával a mozgóképkultúra megismertetése, fejlesztése,  hosszútávon a mozik funkciójának közösségi, kulturális térré történő kibővítése.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A kollégium nem ír elő saját forrást és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rezsiköltség: nem számolható el.

A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

Elbírálás szempontjai:

 • a pályázati cél teljesítése,
 • a folyamatos működés bizonyítása
 • a kiemelkedő művészi és szakmai színvonal.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek:

 • a regisztrált art mozik által benyújtott pályázatok,
 • a korszerűbb, költségkímélő elektronikus hirdetési formákra benyújtott pályázatok, melyeknél az elért célközönség nagy létszámú,
 • előny az alkalmazott eszközök hatékonysága (az egy nézőre vetített fajlagos költségek nagysága),
 • új, innovatív eszközök alkalmazását tervező pályázatok.

Felhasználási jogcímek:

 • megbízási díj (honlap-fejlesztés)
 • reklámköltség.

Pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a pályázati cél megvalósításának részletes leírása,
 • a projekt megvalósításának részletes költségvetése,
 • a szervezet Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatósága általi nyilvántartásba vételéről szóló határozat másolata.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • 1-2 oldal terjedelmű szöveges beszámoló, valamint
 • az elkészült reklám- és propagandaanyagok egy-egy példánya, és
 • a honlapról készült utolsó printek.

A pályázat éves keretösszege 10 000 000 Ft

A pályázatok 1 eredeti példányban 2010.  szeptember 20-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére. (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: NKA