palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Gömböc külső festésének tervezésére és kivitelezésére

gombocA Budapest Music Center (BMC) pályázatot hirdet a Shanghai 2010 Világkiállítás Magyar Pavilonjának központi témáját képező GÖMBÖC elnevezésű magyar találmány egyedi festésének tervezésére és kivitelezésére. A cél olyan különleges, látványos külső megteremtése, amely nemzetközi környezetben közvetíti a magyar szellemiséget és kulturális hagyományainkat, illetve a Gömböc által képviselt tartalomhoz leginkább illeszkedik. Az összesen 10 díjazott GÖMÖBÖC kiállításra kerül Budapesten a Művészetek Palotájában és Pécsett az Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat keretében, valamint a Sanghaji Világkiállítás keretében a Museum of Contemporary Art helyszínén a tervek szerint 2010. augusztus 23. és szeptember 5. között.

1. A GÖMBÖC az első ismert homogén test, melynek egy stabil és egy instabil, azaz összesen két egyensúlyi pontja van. Bizonyítható, hogy ennél kevesebb egyensúlyi helyzettel rendelkező test nem létezhet. A GÖMBÖCöt bárhogyan tesszük le, mindig a stabil egyensúlyi pontjába tér vissza. Így viselkedik a keljfeljancsi is, ám míg az egy nehezékkel működik, a GÖMBÖC csupán egyetlen homogén anyagból készült, ezért maga a forma biztosítja talpra állását.
(További információ: www.gomboc.eu).

2. A pályázók köre
A pályázaton kizárólag azon magyar állampolgárságú diákok vehetnek részt, akik az alábbi magyarországi felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatói:

 • Magyar Képzőművészeti Egyetem
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar
 • Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar
 • Nyíregyházi Főiskola Művészeti Kar
 • Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar
 • Berzsenyi Dániel Főiskola Művészeti Kar
 • Eszterházy Károly Főiskola
 • Budapesti Kommunikációs Főiskola Művészeti Kar
 • Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar
 • Harsányi János Főiskola
 • Visart Művészeti Akadémia
 • Krea Kortárs Művészeti Iskola

A pályázó életkorát illetően nincs megkötés. Csoportok is adhatnak be a pályázatot, amennyiben minden csoporttag teljesíti a fenti feltételeket.

A pályamunka
A pályamunkát a GÖMBÖC 1 méter magas, fehér színű, műgyantából készült modellje alapján kell elkészíteni. A tervek kivitelezése kizárólag felületi festési eljárással (térben kiálló effekteket nem tartalmazhat) történhet. A GÖMBÖC rajza és a modell-fotók letölthetők a www.gombocfestes.com honlapról. A pályázat meghirdetésével egy időben egy-egy GÖMBÖC modell kiállításra kerül a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, illetve a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. A pályamunkának tartalmaznia kell egy sík rajzot vagy 3D-s látványtervet a GÖMBÖC teljes grafikai tervére; valamint egy rövid, legfeljebb egy oldalas szöveges ismertetőt, amely tartalmazza művészi koncepciót szigorúan figyelembe véve a pályázat kiírását. Csak olyan pályamunka nyújtható be, amely a pályázó eredeti, egyéni szellemi alkotása; kizárólagos és korlátlan felhasználói jogával a pályázó rendelkezik; a pályázat benyújtása előtt semmilyen más célra nem került felhasználásra. A beadott pályamunkán (sem a rajzon, sem a szövegen) nem szerepelhet a pályázó neve vagy aláírása, és semmilyen egyéb módon sem lehet utalni a pályázó kilétére. A pályázónak jeligét kell választania – a beadott anyagon csak ezt tüntetheti fel. Minden pályázó legfeljebb 3 pályamunkával nevezhet.

A pályázat beadásának módja
Minden pályázónak nevezési lapot kell kitölteni, amely a www.gombocfestes.com oldalról letölthető. Csoportos pályázás esetén minden pályázó személynek ki kell töltenie a közös jeligével ellátott nevezési lapot (Gomboc_jelentkezesi_lap.doc). A látványtervet A/4-as méretű, színes nyomtatott példányban, valamint PDF vagy JPEG formátumban is be kell adni. A pályázók a nevezési lap kitöltésével és aláírásával kijelentik és elfogadják, hogy a benyújtott pályamunkáikat a BMC a jövőben bármikor térítés és külön engedélykérés nélkül szabadon felhasználhatja. Továbbá vállalják, hogy – előzetes egyeztetést követően – részt vesznek a BMC által szervezett interjúkon, fotózásokon. Kizárólag a kitöltött és aláírt nevezési lappal együtt beérkező pályamunkák kerülnek a szakmai zsűri elé. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen. Nevezési díj nincs. A teljes pályázati anyagot – nevezési lap, látványterv és szöveges ismertető – 2 nyomtatott példányban, valamint elektronikus formában 2 példány CD/DVD adathordozón, lezárt borítékban kell eljuttatni személyesen vagy postai úton a következő címre:
Budapest Music Center, 1093 – Budapest, Lónyay u. 41.

A pályázatból való kizárás esetei: A Pályázati Bizottság b) kizárja a pályázati kiírásban meghatározott kötelező tartalmi és formai követelményeket nem teljesítő pályaművet, c) jelige-azonosító boríték, illetve annak tartalmának hiánya d) kiírt határidők (április 26. és június 7.) nem teljesítése e) a zsűri fenntartja továbbá azt a jogát, hogy a kiállításra bocsátás előtt szemrevételezi a készre festett pályamunkákat, és a nem megfelelő kivitelezés esetén a megfestett GÖMBÖCöket a kiállításról kizárja.

Nevezési határidő: 2010. április 26., hétfő (postai bélyegző kelte; személyesen 10:00 – 18:00 között). A határidőn túl benyújtott pályamunkák automatikusan kizárásra kerülnek, és nem vesznek részt a pályázaton.

Díjazás
A legjobb tíz pályamunka egyenként 100.000 Ft díjazásban részesül.

A zsűrizés menete
A pályamunkákat a BMC által felkért, négytagú szakmai zsűri bírálja el.

A szakmai zsűri tagjai:
Bencsik Barnabás, a Ludwig Múzeum igazgatója
Kopek Gábor, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora
Petrányi Zsolt, a Műcsarnok igazgatója
Szegedy-Maszák Zoltán, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektor-helyettese

A pályázati anyagokat a BMC közjegyző jelenlétében bontja fel. A zsűritagok csak a jeligés pályázatokat kapják meg bírálatra. A szakmai zsűri az értékelésnél figyelembe veszi a pályamunkák művészi kvalitását, kreativitását, valamint az üzenet és a szimbolika értelmezhetőségét a Sanghaji Világkiállításon. A nyertes pályaművek kihirdetésének időpontja: 2010. május 7. A tíz nyertes pályázó adatai és terve május 7-e után megtalálható lesz a www.gombocfestes.com oldalon.

Egyéb tudnivalók
A nyertes pályázatok kivitelezéséhez a BMC alapanyagot (csak festéket) és műtermet biztosít, így az objekt kizárólag csak ezen a helyen és kizárólag az általunk biztosított alapanyagokkal (akrill festék) készíthető el. A festés után az objektek matt lakkal lesznek lefújva. A kivitelezés végső dátuma: június 7.

Ha a kiírással kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Csóka Tímea
Budapest Music Center
1093 Budapest, Lónyay u. 41.
e-mail: csoka.timea@bmc.hu

Letölthető Dokumentumok:

Gomboc_jelentkezesi_lap.doc
Gomboc_palyazati_felhivas.doc

Forrás: http://www.mke.hu/