palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Civil Információs Centrum cím elnyerésére

lead_cip_palyazatA pályázat célja, a civil szervezetek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelően elnyerhessék a Civil Információs Centrum címet és a Civil Információs Centrumot létrehozásához szükséges pénzügyi és eszközhátteret.

A pályázat célja, hogy a pályázó civil szervezetek a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén a Civil Információs Centrum címet elnyerhessék.

A címbirtokost a címhasználathoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek 2016. január 1-től,  2016. december 31-ig illetik meg.

A pályázat nyertesei jogosultságot nyernek a Civil Információs Centrum kialakítására és a miniszter által adományozott cím szerinti működésre az adott megyében, valamint a fővárosban. Emellett a Civil Információs Centrumok kötelesek az e pályázati kiírásban, a szakmai együttműködési megállapodásban és a Civil törvény 52. §-ában foglalt feladatok ellátására.

A pályázók köre, a pályázat benyújtásának feltételei

Jelen pályázat keretében kizárólag jogi személyiséggel rendelkező Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek, alapítványok vehetnek részt, amelyek az  alábbi feltételek mindegyikét teljesítik jelen pályázat kiírásának időpontjában:

  • a pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 éve működik;
  • székhelye a megpályázott megye/főváros egyik településén/fővárosban található;
  • tevékenységének hatóköre legalább a megpályázott megyére/fővárosra kiterjed;
  • rendelkezik az adott megyében/fővárosban jól megközelíthető, frekventált helyen lévő, megfelelő infrastruktúrával ellátott irodával.

A pályázat benyújtásának feltételei

  • A pályázat célterülete: az ország 19 megyéje és a főváros.
  • Jelen pályázati kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be, egy Civil Információs Centrum kialakítása érdekében.
  • Konzorcium nem nyújthat be pályázatot.

Támogatható pályázatok száma, a pályázatok elbírálásának szempontjai

A pályázati kiírás alapján 19 megyei és 1 fővárosi cím elnyerésére van lehetőség. A  pályázat eredményeképpen összesen 20 civil szervezet nyerheti el a Civil Információs  Centrum címet.

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtásának határideje 2015. december 15. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:

EMMI
Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya
dr. Tolnay Csaba munkatárs
Telefon: 06 1 795 1338
e-mail: csaba.tolnay@emmi.gov.hu
Honlap: Civil Info