palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Alkoss Te is közösséget!

ncsszi pályázatokA Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Alkoss Te is közösséget! című  pályázat támogatni kívánja az ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével Magyarország közigazgatási határain belül és/vagy kívül megvalósuló (előnyt élvez a KMR régió), legalább 4 alkalomból álló program-sorozatokat, melyből min. 1 kiemelt rendezvény.

A Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet pályázatot hirdet ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek közösségépítő programsorozatainak támogatására.

A pályázat kódja: IFJ-GY-15-B

A pályázat támogatni kívánja: az ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével Magyarország közigazgatási határain belül és/vagy kívül megvalósuló (előnyt élvez a KMR régió), legalább 4 alkalomból álló programsorozatokat, amelyből minimum 1 kiemelt rendezvény. A programok szervesen illeszkednek az ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét, erősítik az össznemzetben való gondolkodást, haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.

A Pályázók köre: A pályázati kiírás keretében a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő közösségek vagy szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

A pályázatok támogatására 23 440 000,- Ft áll rendelkezésre.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: Maximum 4.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke:

  • A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a.
  • A saját forrás legalább 50 %-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt
    fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
  • A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell. Az önerő igazolására magyar költségvetésből származó pályázati pénz nem számolható el.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2015. december 1. és 2016. november 30. közé eső időszak.

Pályázati díj: 2 200 Ft

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. január 7.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az
(1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.

Pályázat kiírója: Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet