palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Jász-Nagykun-Szolnok megye területén megvalósuló, a környezettudatos nevelést és fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló képzési projektek megvalósítására

szolnok_pályázatSzolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus által biztosított forrás terhére pályázatot hirdet a Jász-Nagykun-Szolnok megye területén megvalósuló, a környezettudatos nevelést és fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló képzési projektek megvalósítására. A pályázat célja Jász-Nagykun-Szolnok megye környezeti értékeinek megóvása, visszaállítása, a környezettudatos magatartás és szemlélet kialakítása.


Támogatás az alábbi tevékenységek elvégzéséhez igényelhető:

1. komponens: környezetvédelem területén oktató tanárok és szakalkamazottak képzése

A pályázati célok megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg: 58.431.260,-Ft

A szükséges önerő mértéke: a projekthez önerő biztosítása nem szükséges

A projekt végrehajtásának időtartama: A projekt megvalósítására maximum 12 hónap áll rendelkezésre, de a végső befejezési határidő nem lehet későbbi, mint 2010. október 31.

A pályázók köre: A pályázat keretében csak a Jász-Nagykun-Szolnok megye területén megvalósuló projektek kaphatnak támogatást; kizárólag természetes személy pedagógusok és környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek alkalmazottai lehetnek pályázók.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtása kizárólag postai úton történhet. A pályázatokat (kitöltött adatlap + mellékletek) 3 példányban (1 eredeti + 2 másolat) folyamatosan sorszámozva, fűzött dossziéban, illetve további 1 példányban elektronikusan (kizárólag CD-lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni:
Szolnoki Városfejlesztő Zrt.
5000 Szolnok, József A. út 83.

A pályázatok postára adási határideje: 2009. november 19. 24 óra (A határidő a postai feladás időpontját jelenti)