palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kiemelkedő tehetséget mutató közoktatásban tanulók nemzetközi versenyeken való részvételének támogatására

oka pályázatAz Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegítő Alkuratóriumának  „Kiemelkedő tehetséget mutató közoktatásban tanulók nemzetközi versenyeken való részvételének támogatása” pályázat. (A pályázat kódja: NTP-OKA-IX.)


A pályázat előzménye a 1120/2009. Kormányhatározat III.6. pontja, melyben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009/2010 évi cselekvési programjának megvalósítása érdekében az Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegítő Alkuratóriuma pályázatot ír ki a közoktatásban tanulók nemzetközi versenyen való részvételének támogatására.

A kétéves kormányzati cselekvési program kiemelt fejlesztési területei:

 • A tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítása.
 • A tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása.
 • Egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén.
 • A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése.
 • A tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése.
 • A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítása.

Alapvető cél
A közoktatásban kiemelkedő tehetséget mutató tanulók számára a megmérettetés kiváló fóruma a nemzetközi tanulmányi, tehetséggondozó versenyek.

A nemzetközi versenyek nevezési díjai, az utazás és szállás költségei jelentős anyagi megterhelést jelentenek. Sajnálatos módon a közoktatási intézményeknek nincsenek forrásai arra, hogy támogassák tanulóik nemzetközi versenyeken való részvételét, a diákok többsége pedig nem tudja önerőből finanszírozni egy-egy ilyen versenyen való részvétel költségeit.

A pályázat célja
Jelen pályázat célja a hazai közoktatásban tanulmányokat folytató kiemelkedő tehetségű fiatalok 2010. és 2011. évi nemzetközi versenyeken való részvételének támogatása.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZÜGYI KERET
Jelen pályázat meghirdetésekor a tervezett pályázati keret összesen 30.000.000, -Ft, azaz harmincmillió forint.

A PÁLYÁZÓK KÖRE
Magyar állampolgárságú, vagy magyar nemzetiségű, hazai közoktatási intézményben tanulmányokat folytató tanuló(k) vagy azok csoportja(i), melyek valamely tehetségterületen kimagasló képességűek, és elért eredményeik alapján jogot szereztek a versenyen való részvételre.

A pályázat benyújtója és kötelezettségvállalója a tanuló közoktatási intézménye.

Az Oktatásért Közalapítvány a támogatási szerződést a közoktatási intézménnyel mint jogi személlyel köti meg, amely felel a támogatás célszerű, jogszerű felhasználásért és az elszámolásért.

Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében a középiskolai tanulók nemzetközi versenyen való részvételének költségeire lehet pályázni:

 • részvételi/nevezési díj, regisztrációs költség,
 • útiköltség,
 • szállásköltség (max. félpanziós ellátás)

Pályázat követelményei
A pályázónak az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

 • A pályázati adatlap és mellékleteiként szereplő nyilatkozatok hiánytalan kitöltése
 • Költségvetés
 • A pályázatban részt vevő tanuló vagy csoport bemutatása:
  • A pályázó tanuló/csapat tehetségfejlesztését végző intézmény, szervezet tehetségsegítő munkájának bemutatása egy  A/4-es oldal terjedelemben (Milyen területen végeznek tehetséggondozást, a beválogatás fejlesztés módszerei, tevékenységi formái. A programban résztvevő szakemberek, mentorok, más támogatók rövid bemutatása. A tanuló, csapat eddig elért eredményeinek, díjainak, helyezéseinek részletes bemutatása. (Mikor milyen versenyen vett részt, milyen helyezést ért el, mik a további tervei, stb.)
  • A csapat eddig elért eredményeinek, díjainak, helyezéseinek részletes bemutatása. (Mikor milyen versenyen vett részt, milyen helyezést ért el, stb.)
 • A nemzetközi verseny ismertetése, amelyen való részvételre a támogatást kéri. A versenykiírás, valamint az ehhez kapcsolódó regisztrációs, nevezési és egyéb dokumentáció csatolása.
 • A versenyen induló tanuló(k)/csapat együttműködésének bemutatása. (A pályázó szervezet hogyan járul hozzá a kiváló eredményeket elért egyén vagy csapat további követéséhez, fejlesztéséhez. Milyen támogatásban részesíti a közreműködő pályázót, pályázókat.)
 • A kötelezettségvállaló közoktatási intézmény aláírási címpéldányának hitelesített másolat.

A pályázatok elbírálásának szempontjai

 • A pályázó tanuló, csapat eddig elért eredményei.
 • A pályázó tanuló, csapat milyen tehetségterületen, milyen tartalmi és szervezeti keretek között tevékenykedik.
 • Hogyan tervezik a versenyen résztvevő tanuló//csapat további támogatását, fejlesztését, követését.
 • Önrész mértéke.

Pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai hibásnak minősül:

 • Amennyiben nem felel a pályázati kiírásnak.
 • A pályázat során valótlan adatot közöl.
 • Határidőn túl kerül benyújtásra.
 • Az adatlap kitöltése hiányos.
 • Mellékletek hiányoznak.
 • A pályázónak lejárt határidejű köztartozása van.
 • A pályázó már lejárt határidejű korábbi pályázati elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
A pályázaton igényelhető támogatás formája, mértéke és összege
A támogatás formája: Előfinanszírozó.
A támogatás mértéke: A program elszámolható összes költségének 100%-a.
A támogatás összege: Az egyéni versenyzők esetén az igazolt költségekre maximálisan 300.000 Ft. A csapattagok esetén személyenként az igazolt költségekre maximálisan 150.000 Ft

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázat magyar nyelven, kizárólag az Oktatásért Közalapítvány Tehetséggondozó Alkuratóriuma által erre a pályázati célra és fordulóra kiadott pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani.

A pályázónak pályázati díjat kell fizetnie az Oktatásért Közalapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámra történő befizetéssel, melynek száma: 10032000-00288602-00000024. A pályázati díj 8000 Ft.
(Kérjük, az átutalás megjegyzés rovatába tüntessék fel: NTP-OKA-IX.)

A pályázati díj teljesítését igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz. A pályázati díj befizetéséről a közalapítvány számlát küld az adatlapon megadott névre, címre.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve, zárt csomagolásban kell a következő címre beküldeni:

Oktatásért Közalapítvány
Tehetségsegítő Alkuratórium
Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
1075

Kérjük a borítékon tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (NTP-OKA-IX.)

A pályázatok beadása folyamatos, végső beadási határideje őszi fordulóban: tavaszi fordulóban: 2011. január 31.
(A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük.) A tavaszi forduló határidején túli, illetve hiányosan érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázatokat több fordulóban értékeli az alkuratórium.

A támogatás folyósítása
Egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. Az Oktatásért Közalapítvány Titkársága a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. A támogatás bruttó összeg, az ÁFA-t tartalmazza.

Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. szeptember 01. és 2011. augusztus 31. közé eső időszak. Az elszámolás folyamatáról tájékoztató és adatlap kerül feltöltésre az oktatasert.hu honlapra.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy tanuló vagy csapat/közoktatási intézmény csak egy pályázatot nyújthat be.

Jelen pályázati felhívás és a pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.oktatasert.hu honlapról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-16.00 óra között hívható (1) 302-6522-es telefonszámon, valamint a info@oktatasert.hu e-mail címen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.

Letölthető dokumentumok

NTP-OKA-IX_Adatlap.doc
Koltsegvetes_tablazat_NTP-OKA-IX.xls
NTP-OKA-IX._Pályázati Felhívás.doc

Forrás: http://www.oktatasert.hu