palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében magyar állami ösztöndíjra, Románia és Szlovákia kivételével az Európai Unió országaiban élő magyar származású, külföldi állampolgárságú személyek számára magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre a 2009/2010-es tanévre.

A pályázattal kapcsolatos általános tudnivalók:

 • Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre, valamint a magyar nyelvi és hungarológiai képzésre meghirdetett ösztöndíj pályázati kategóriák között nincs átjelentkezési lehetőség! Az ösztöndíj elnyerése után nem lehet kérelmezni a másik ösztöndíj kategóriába való átsorolást.
 • Egy pályázó egyidejűleg csak az egyik ösztöndíj kategóriára pályázhat!
 • A pályázaton való részvétel ingyenes, pályázati díj nincs!

A magyar állami ösztöndíj célja: felkészítés magyarországi felsőfokú tanulmányokra.

Az ösztöndíjban részesülő hallgatók az előkészítő évet a Balassi Intézetben végzik. A hallgató a Balassi Intézetben elvégzett egyéves felkészítést követően tett sikeres magyar nyelvi, illetőleg magyar nyelvi és szaktárgyi záróvizsga eredményével is bizonyíthatja alkalmasságát a magyar felsőoktatási intézményben magyar nyelven való tanulásra, és ezáltal felvételt nyerhet a megjelölt magyarországi felsőfokú intézménybe, ahol a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel folytathatják felsőoktatási tanulmányaikat az államilag finanszírozott képzésben.

A magyar nyelv ismerete nem kötelező a pályázaton való részvételhez. Az ösztöndíjasok pályázati úton történő kiválasztásáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Intézet közösen dönt. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval a Balassi Intézet szerződést köt, amelyben rögzíti a támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt támogatás időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve a támogatott a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, a támogatási szerződésben, a Balassi Intézet tanulmányi, fegyelmi és vizsgaszabályzatában, vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.

A képzés leírása:

Az oktatás a magyar nyelvtudás szintjének meghatározása után kis csoportokban történik.

 • A nem kielégítő nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves intenzív magyar nyelvoktatásban és párhuzamosan féléves szakmai előkészítésben vesznek részt.
 • A kiváló nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves szakmai előkészítésben részesülnek.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a BME Építész karán kizáró jellegű rajz alkalmassági vizsgát, valamint a zenei, képzőművészeti és iparművészeti egyetemeken a sikeres záróvizsga mellett gyakorlati és alkalmassági vizsgát írnak elő a felsőoktatási intézmények. A zene, képzőművészeti, iparművészeti szakmai előkészítő tanfolyamai nem a Balassi Intézetben kerülnek megtartásra és nem ingyenesek.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek elmulasztása, valamint a Balassi Intézet tanulmányi, fegyelmi és vizsgaszabályzatának megszegése esetén az ösztöndíjra való jogosultság megszüntethető.

Az ösztöndíj tartalma:

 • 17850 Ft/hó ösztöndíj
 • ingyenes szakmai-nyelvi képzés,
 • ingyenes tankönyv ellátás
 • ingyenes kollégiumi elhelyezés (2 ágyas szobákban),
 • diákigazolvány (államilag garantált, az igazolvánnyal igénybe vehető kedvezményekre jogosít),
 • a vonatkozó jogszabály keretei között a külföldi ösztöndíjasokra vonatkozó jogosultság az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére

A pályázót érintő költségek:

 • utaztatás költségei
 • étkezés költségei
 • személyes költségek
 • diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz)
 • javasolt havi költőpénz (az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére): kb. 200-250 USD/hó
 • tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten!
 • 1.500 Ft kaució az intézeti belépőkártyára
 • 5 000 Ft kaució az esetleges kollégiumi rongálásokra
 • 390 Ft az ideiglenes diákigazolványra, 1.600 Ft a végleges diákigazolványra.

Valamennyi díj a beiratkozáskor fizetendő!

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei és a csatolandó mellékletek és igazolások:

 1. Külföldi állampolgárság (szlovák, román állampolgárság kivételével)
 2. A nyugati magyar közösségekben (egyesületek, cserkészet stb.) végzett eredményes munka és a szülőföldi magyar szervezetek, országos szövetségek, illetve országos tanácsok vezetőjének írásbeli támogatása. (Nem kötelező feltétele a pályázat beadásának! A támogatási nyilatkozattal rendelkező pályázók előnyben részesülnek az elbírálás során.)
 3. A választott tanulmányi terület megnevezése. (A választott szak esetleges pontosításával, a személyes elképzelésekhez és a magyarországi felsőoktatási rendszerhez való igazításával kapcsolatban a beiratkozáskor a Balassi Intézet munkatársai adnak részletes tájékoztatást.)
 4. Zeneművészeti és képzőművészeti terület esetén írásbeli ajánlás a pályázó tehetségéről és szakmai tudásának fokozatáról.
 5. Érettségi bizonyítvány másolata (ezt utólag is el lehet küldeni, ebben az esetben a középiskolai éves bizonyítványok másolata).
 6. Kézzel írott önéletrajz.
 7. Kitöltött jelentkezési lap, csak a géppel kitöltött lapot fogadjuk el!
 8. Egyoldalas rövid beszámoló: Miért szeretnék Magyarországon tanulni? (a beszámolót bármilyen nyelven be lehet adni).

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám a 2009/2010-es tanévben: 40 fő

A pályázat beküldési – postai beérkezési – határideje: 2009. április 15.

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2009. április 30., amelyet követően 15 napon belül értesítést küldünk a pályázat eredményéről.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A tanév 2009 szeptemberének első napjaiban kezdődik, a pontos kezdési időpontról és egyéb praktikus tudnivalókról minden nyertes pályázó az értesítéssel együtt kap tájékoztatást.

Az érdeklődők az alábbi telefonszámon kaphatnak további részletes információkat az ösztöndíjjal kapcsolatban:

Wurst Erzsébet

Ausztria, Tel/fax: 00-43-1-887-3908

A pályázatokat az alábbi címre kérjük, határidőre 1 példányban elküldeni:

Wurst Elisabeth

A-1230 Wien Ketzergasse 376-382-/2/2

Austria

Mobil: 00-43-6644649505

Fax: 00-43-18873908