palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az OKM és a Balassi Intézet ösztöndíjpályázata kreditalapú magyar nyelvi és hungarológiai képzésre nem magyar anyanyelvűek számára

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet 10 hónapos komplex magyar nyelvi – hungarológiai képzésre olyan külföldi, nem magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók és fiatal, 35 évnél nem idősebb diplomások számára, akik hungarológiai vagy hungarológiával érintkező tanulmányokat folytatnak, illetve folytattak, és a jövőben is a magyar nyelv és kultúra megismertetésével kívánnak foglalkozni.

A program leírása

A komplex magyar nyelvi és hungarológiai képzés célja, hogy kiegészítse a külföldi egyetemeken megszerzett nyelvtudást és hungarológiai ismereteket. A 10 hónapos akkreditált egyetemi részképzés 26-55 ETCS-típusú kredit megszerzését teszi lehetővé, a program sikeres elvégzését a Balassi Intézet és a Pécsi Tudományegyetem abszolutórium kiállításával igazolja.

A nyelvtudás fejlesztése a képzés hangsúlyos része, az intenzív nyelvoktatás heti 12-28 órában, kis létszámú csoportokban történik. A nyelvi képzés államilag akkreditált, nemzetközileg elismert ECL-nyelvvizsgával zárul (közép-, illetve felsőfok).

A hungarológiai kurzusok a magyar kulturális örökségről és a mai Magyarországról adnak átfogó, sokoldalú ismereteket. A kötelező előadások és szemináriumok témakörei: történelem, szépirodalom, nyelvészet, néprajz, művészet- és zenetörténet, természetföldrajz, valamint a mai társadalom, gazdaság, kultúra és politikai rendszer. A hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően választható szemináriumokon is részt vesznek. Választható témakörök többek között a történelem, irodalomtörténet, kortárs irodalom, műfordítás, szakfordítás, nyelvészet, színháztudomány.

A szeptembertől júniusig tartó képzés két szemeszterből áll. Mindkét szemeszter 13/15 hetes szorgalmi időszakkal kezdődik (heti 28-32 tantermi órával), és négyhetes vizsgaidőszakkal zárul (ezalatt maximum négy vizsgát kell teljesíteni). A képzés három különböző tanmenet szerint folyik, a három tanmenet a hallgatók eltérő nyelvtudásához alkalmazkodik.

A háromféle tanmenet részletes ismertetése az intézet honlapján található: www.balassi-intezet.hu

Hallgatói keretszám: 45 fő

A pályázat módja

A pályázónak ki kell töltenie a mellékelt kérdőívet és jelentkezési lapot (a kérdőív és a jelentkezési lap letölthető az Intézet honlapjáról is).

Kérjük, hogy – a pályázat beadásának határidejéig – oldja meg az intézet honlapján (www.balassi-intezet.hu) található online nyelvi szintfelmérő teszt feladatsorát.

A kitöltött kérdőívhez és jelentkezési laphoz csatolni kell:

 • az egyetemi leckekönyv (index) vagy a diploma másolatát,
 • egy hungarológus szakember vagy a jelentkező érdeklődési területén elismert szakember ajánlását,
 • szakmai tervet: a jelentkező kutatási, illetve érdeklődési területének rövid (maximum két oldalas) leírását,
 • valamint az útlevél másolatát

Az összeállított anyagot az alábbi címre kérjük elküldeni:

Balassi Intézet

Budapest, 1519 Pf. 385.

(A borítékra írja rá: „HUNGAROLÓGIA”)

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ: 2009. március 30.

A Balassi Intézet az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 • 25 000 HUF/hónap ösztöndíj
 • diákigazolvány
 • egészségbiztosítás (kivéve az EGT és Horvátország állampolgárait.) Az egészségbiztosítás nem vehető igénybe fogszabályozásra, fogpótlásra, plasztikai műtétekre és előre tervezett műtéti beavatkozásokra.).
 • térítésmentes kollégiumi elhelyezés

A hallgatónak vállalnia kell:

 • beiratkozáskor a diákigazolvány elkészítésének költségét: 1.960 HUF
 • a nyelvvizsga költségét, amelynek összege 22.000 HUF
 • az étkezés és a közlekedés költségét. (Ezt az ösztöndíj körülbelül egyharmad részben fedezi.)
 • 1.500 HUF kaució az intézeti belépőkártyáért
 • 5.000 HUF (kb. 20 €) kaució a kollégiumba történő beköltözéskor

A pályázat eredményéről a Balassi Intézet legkésőbb 2009. május 15-ig értesíti a pályázókat.

Amennyiben a pályázó nem nyeri el az ösztöndíjat, lehetősége van a programot önköltséges formában is igénybe venni. Ebben az esetben a térítési díjak a következők:

 • Oktatás, tananyagok: 990.000 HUF
 • Kollégiumi szállás:
  • 270.000 HUF (2 ágyas szoba, tíz hónapra)
  • 190.000 HUF (3 ágyas szoba, tíz hónapra)

Az intézet az önköltséges hallgatókkal is hallgatói jogviszonyt köt a képzés időtartamára, így őket is megilleti a kedvezményekre (közlekedési bérlet, vonatjegy, múzeumi belépők, egyes könyvesboltokban könyvek, egyes mozikban jegyek kedvezményes áron) jogosító diákigazolvány.

Az ösztöndíj csak egyszer vehető igénybe.

Pályázatot faxon és e-mailben nem fogadunk el!

További tájékoztatás a Balassi Intézet Tanulmányi Irodáján (Budapest I. kerület, Somlói út 51. 243. szoba) kapható, illetve az intézet honlapján olvasható.

 • Tel.: (+36-1) 381-51-80;
 • Tel./fax: (+36-1) 381-51-49
 • E-mail: erna.leichtman@bbi.hu
 • Web: www.balassi-intezet.hu