palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szakértői tanulmányutak szervezésére

tempus pályázatokA Szakértői tanulmányutak a korábbi ARION és a CEDEFOP tanulmányutak egyesítésével jött létre, s az Egész életen át tartó tanulás program Transzverzális programjai között kulcsfontosságú szerepet tölt be. Fő célja, hogy támogassa az Európai Unió oktatási és képzési rendszereket érintő célkitűzéseit, ezen belül elősegítse az európai szintű információ- és tapasztalatcserét oktatási és képzési kérdésekben, ezzel támogatva az Oktatás és Képzés 2010 munkaprogram, a Bologna és a Koppenhága folyamat törekvéseit, terjessze a szakértői tanulmányutakon részt vevők által megszerzett ismereteket és nemzetközi tapasztalatokat, összekapcsolja a szakértői tanulmányutakat az Egész életen át tartó tanulás programjának más alprogramjaival, különösen azokkal, amelyek az iskolai képzésre, interkulturális nevelésre és a felnőttoktatásra vonatkoznak (Comenius, Leonardo, Grundtvig, Transzverzális programok).

A szakértői tanulmányutak szervezői ideális esetben olyan intézmények, intézménycsoportok, amelyek valamilyen oktatási/képzési területen elért szakmai szintje indokolja és igényli is a külső szakértői potenciál bevonását, a nemzetközi közönség előtt való bemutatkozást, nyitottak arra, hogy a résztvevőknek az adott területen szerzett tapasztalatait, ötleteit, javaslatait megfontolják, és adott esetben beépítsék a meglévő gyakorlatba, az intézmény/intézmények szakmai hírét, presztízsét ezúton is növelni kívánják, hosszú távú nemzetközi szakmai együttműködést kívánnak megalapozni, továbbfejleszteni.

Szakértői tanulmányutat szervezhetnek például tanárok alap- és továbbképzésével foglalkozó intézmények, pedagógiai ellátók, oktatási/képzési tanácsadók, oktatás és/vagy képzés területén kutatással vagy fejlesztéssel foglalkozó intézmények, regionális képzőközpontok, szakképzésben érintett civil szervezetek, kamarák, szociális partnerek stb. Közoktatási vagy szakképző intézmények önálló pályázata nem támogatható.

A jelen felhívással a Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a pályázásra jogosult intézmények körében a 2010/2011-es magyarországi szakértői tanulmányutak megszervezésére. A tanulmányutakat 2010 januárjában egy katalógusban hirdeti meg az Európai Bizottság az Egész életen át tartó tanulás programban részt vevő 31 ország pályázói számára.

A tanulmányutak
A tapasztalatcsere egyhetes (szakképzés területén háromnapos vagy egyhetes) nemzetközi tanulmányutak formájában valósul meg, amelyek célja a fogadó ország oktatási rendszerének és gyakorlatának, annak valamely területének bemutatása és összevetése más országok tapasztalataival.

A tanulmányutak lehetséges tématerületei (az altémák a pályázati űrlapon szerepelnek):

  • Kulcskompetenciák mindenkinek, beleértve a kreativitást, az innovációt és a vállalkozó szellemet
  • Az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, a hozzáférés és a méltányosság biztosítása
  • Az oktatás, a képzés és az intézményvezetés vonzóvá tétele
  • Az oktatás és a képzés a munkaerő-piaci alkalmazhatóság szolgálatában
  • Közös európai programok és eszközök, elvek és keretprogramok megvalósítása az egész életen át tartó tanulás érdekében (beleértve az egész életen át tartó pályatanácsadást)
  • Trendek és eredmények az egész életen át tartó tanulásban
  • Tanuló közösségek fejlesztése, az oktatás és a képzés összes szereplőjének bevonásával
  • A nemzetközi mobilitás támogatása az egész életen át tartó tanulásban
  • Egyéb

A tanulmányutak felépítése
Az egyhetes tanulmányutak esetén a munkahét hétfőtől péntekig tart, a résztvevők utazása ezen az időszakon kívülre esik. A tanulmányutak három fő munkaformáját az előadások, intézménylátogatások és az ezekhez kapcsolódó szakmai viták alkotják. A résztvevők számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulmányút témájával összefüggésben bemutassák az őket küldő ország gyakorlatát, valamint teret kell adni a tapasztalatok rendszeres, közös értékelésének is. A tanulmányút a csoportbeszámoló elkészítésével zárul.

A tanulmányutak időpontja
A szakértői tanulmányutat 2010. szeptember 1. – 2011. június 30. között kell megvalósítani.

Pénzügyi feltételek
A pályázó intézménynek előzetes tervet kell készítenie a tanulmányút programjáról és költségeiről. Szerződést a résztvevőkkel kötnek a nemzeti irodák, a szervezőkkel nem. A szervezők közvetlenül nem támogathatók az Európai Bizottság támogatásából. A tanulmányút során felmerülő elszámolható költségeket a résztvevők az elnyert támogatásukból térítik. Elszámolható költségek: utazás, szállás, étkezés, kulturális rendezvények költségei, az Európai Bizottság támogatásából nem elszámolhatóak a szervezés személyi költségei, a szakértői és előadói díj, a tolmácsolás. Egyhetes tanulmányút esetén megélhetési költésegekre, illetve a szállásra maximum 600 eurót kérhet a szervező a résztvevőktől fejenként.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a jelen pályázati felhívás részét képező kitöltött, magyar nyelvű pályázati űrlapot a pályázó intézmény hivatalos képviselőjének aláírásával és pecsétjével, valamint a munkanyelvű ismertetőt.

Letölthető dokumentumok:

Felhívás
Magyar nyelvű pályázati űrlap

Angol munkanyelvű tanulmányút esetén:
Angol nyelvű ismertető űrlap
Angol nyelvű útmutató a szakértői tanulmányút témájának meghatározásához

Német munkanyelvű tanulmányút esetén:
Német nyelvű ismertető űrlap
Német nyelvű útmutató a szakértői tanulmányút témájának meghatározásához

Spanyol munkanyelvű tanulmányút esetén:
Spanyol nyelvű ismertető űrlap
Spanyol nyelvű útmutató a szakértői tanulmányút témájának meghatározásához

Francia munkanyelvű tanulmányút esetén:
Francia nyelvű ismertető űrlap
Francia nyelvű útmutató a szakértői tanulmányút témájának meghatározásához


A pályázati űrlap a felhívás részét képezi.

A pályázatok beküldési határideje: 2009. október 21. (a beérkezés dátuma!)

Előbírálati határidő: 2008. október 16. (a beérkezés dátuma!)

Tartalmi bírálatra csak a formai szempontból kifogástalan pályázatok kerülnek. A Tempus Közalapítvány kuratóriuma a Közalapítványhoz beadott pályázatok esetében hiánypótlást nem fogad el, ugyanakkor az előbírálati határidőig beérkező pályázatok esetében előzetes formai bírálatot végez, és kéri az esetleges hiányosságok pótlását a hivatalos pályázati határidőig.

A pályázatot 3 példányban kell megküldeni a Tempus Közalapítvány postacímére:

Tempus Közalapítvány
1438 Budapest 70, Pf.: 508.
A pályázatot elektronikus úton is meg kell küldeni a robert.szilagyi{kukac}tpf.hu e-mail címre.

További információ:
Szilágyi Róbert programasszisztens
Telefon: 06 (1) 237-1300 Fax: 06 (1) 239-1329
E-mail: robert.szilagyi{kukac}tpf.hu

Forrás: Tempus